Karel Schwarzenberg s Václavem Havlem.

Karel Schwarzenberg s Václavem Havlem. Zdroj: Blesk:Martin Přibyl

Od dnešního poledne bude v Praze vystavena Schwarzenbergova rakev. Jak bude probíhat pohřeb?

Od dnešního poledne bude v pražském kostele Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem na Malé Straně vystavena rakev bývalého šéfa diplomacie, poslance a senátora Karla Schwarzenberga. Veřejnosti bude místo přístupné do 22:00 a následně ve stejný čas ve čtvrtek a v pátek. Poté budou ostatky převezeny do katedrály svatého Víta na sobotní pohřeb se státními poctami, kde smuteční řeč pronese Petr Pavel, přímluvu přečte mimo jiné i Miroslav Kalousek a promluví i Schwarzenbergův syn Jan.

Pohřeb se státními poctami proběhne 9. 12. 2023 ve 12 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech. Vstup do katedrály bude z kapacitních a bezpečnostních důvodů omezen pouze na pozvané hosty. Pro veřejnost bude přístupná část II. nádvoří, I. nádvoří a na Hradčanském náměstí bude možné celý obřad sledovat na velkoplošné obrazovce.

Řád Maltézských rytířů

Uzavřená rakev s urnou bude přístupná veřejnosti od 6.12 do 8.12. v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem, a to vždy od 12 do 22 hodin. Poslední takto vystavená rakev v tomto kostele byla rakev s ostatky císaře Karla IV. Čestnou stráž budou tvořit vojáci Hradní stráže a členové Skautského hnutí. Členové rodu Schwarzenbergů jsou tradičně členy řádu Maltézských rytířů, už téměř 500 let.

Katedrála sv. Víta

Schwarzenbergové mají ke katedrále sv. Víta blízký vztah, v katedrále je socha pražského arcibiskupa Bedřicha Schwarzenberga, Jan Nepomucký, jehož stříbrná tumba s prosklenou rakví leží na pravé straně katedrály je patronem rodu Schwarzenbergů. Na oltáři ve Schwarzenberské kapli v katedrále jsou erby Schwarzenbergů a Fürstenbergů, rodičů Karla Schvarzenberga a také vitrážové okno s vyobrazením právě sv. Jana Nepomuckého a schwarzenberským erbem.

Karel Schwarzenberg také přispíval na výstavbu svatovítských varhan, jejich instalací má být symbolicky završeno dokončení celé katedrály.

Rakev bude zahalena do schwarzenberské vlajky, před oltářem budou vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna. Podle přání Karla Schwarzenberga zazní československá hymna. Mši bude sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovat budou mons.Tomáš Halík, pomocný biskup pražský Václav Malý, páter Ladislav Heryán a další biskupové.

Obětní dary ponesou dlouholetí nejbližší spolupracovníci Karla Schwarzenberga Marcela Dvořáková, Michael Pastorek a Filip Štědrý. Čtení přednese synovec Ferdinand, přímluvy přečtou Terezie Radoměřská a Miroslav Kalousek. Smuteční řeč povede prezident Petr Pavel. Závěrem poděkuje syn Jan Schwarzenberg.

Průvod se na cestě z katedrály zastaví u Schwarzenberské kaple, zazní 34 úderů zvonu Zikmund jako připomínka 34 let svobodné republiky. Rakev z katedrály vyprovodí smuteční marš v podání Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, zkomponovaný pro maršálka Schwarzenberga, jednoho z největších českých vojevůdců, který stát v čele vítězných spojeneckých vojsk v bitvě u Lipska proti Napoleonovi. Smuteční marš naposledy zazněl na pohřbu královny Alžběty II. Následně průvod opustí katedrálu. Rakev bude naložena do vozu, v doprovodu policejních motocyklů se krátce zastaví před Schwarzenberským palácem na Hradčanském náměstí, krokem projede okolo Černínského paláce a v doprovodu policejního vozu bude převezena na Orlík.

Oficiálním fotografem celého obřadu bude dlouholetý spolupracovník a přítel Karla Schwarzenberga Tomki Němec.

Slavnostní requiem proběhne 16. prosince ve 12 hodin v katedrále sv. Štěpána ve Vídni.  V lednu se pak budou sloužit zádušní mše Murau, ve Schwarzenbergu,  v Sedlci u Kutné Hory, v Orlíku nad Vltavou a Kutné Hoře.