Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo (12.9.2022)

Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo (12.9.2022) Zdroj: Blesk:Jakub Poláček

Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Příchod Andreje Babiše a Jany Nagyové k soudu (13.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Příchod Andreje Babiše a Jany Nagyové k soudu (13.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Příchod Andreje Babiše a Jany Nagyové k soudu (13.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Příchod Andreje Babiše a Jany Nagyové k soudu (13.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Příchod Andreje Babiše a Jany Nagyové k soudu (13.9.2022)
30
Fotogalerie

Babiš napadal soudní znalce: Podvodník a polistopadový kartel. Právní analýza druhého dne procesu

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu procesu s Andrejem Babišem. Druhý den soudního líčení došlo především na přednes znaleckých posudků, jejichž znění přimělo bývalého premiéra k ostré reakci.

Úterní soudní stání začalo pro některé překvapivě, protože se dostavil osobně i Andrej Babiš, který předtím odmítl vypovídat. Zdá se, že si obhájci chtěli pojistit možnost vyjadřovat se k důkazům, kdyby jim to soudce zatrhl. O co jde? O jedno z velkých témat našeho trestního procesu, které soudy posuzují různě.

Představte si, že jste obžalovaní, nemáte právní vzdělání, hrozí vám deset let, nevíte, jak se dělají odborné posudky na jejichž základě vás mohou odsoudit a předpokládáte, že když máte obhájce, který tomu má rozumět, tak ten posudek napadne za vás. Když má právo se seznamovat s důkazy tak má mít taky právo se k nim vyjadřovat. Proto to necháte na něm a odejdete domů. Ale ouha! Obhájce se přihlásí, že se chce vyjádřit k právě provedenému znaleckému posudku a soudce mu s úsměvem sdělí, že se jedná o osobnostní právo obžalovaného a proto se musí ptát obžalovaný. Když tam obžalovaného máte, tak mu vysvětlíte, na co se má zeptat a nebo co namítat. Když ho tam nemáte, máte vy, a o to víc obžalovaný, smůlu. Zajímavé, že? Ne všichni soudci takto postupují, ale děje se to. Ukázalo se, že pan soudce Šott mezi ně naštěstí nepatří.

Ukázalo se, že pan obžalovaný chce osobně komentovat některé důkazy.

Čtení výpovědí členů dotačního orgánu a zaměstnanců Agrofertu

Proces pokračoval dopoledne ve velmi volném tempu, čtením výpovědí svědků na policii a to výpovědí bývalých členů regionální rady, tedy orgánu, který rozhoduje o udělení dotací, například výpovědí bývalého zastupitele středočeského kraje Viléma Žáka.

Výpovědi zaměstnanců společností ve skupině Agrofert vesměs nic nového nepřinesly, zaměstnanci neměli ponětí, komu farma v letech čerpání dotace patřila. Jen jedna zaměstnankyně vypověděla policii, že se vlastnictví farmy v práci řešili, nicméně její nadřízený ji sdělil, že farma Afgrofertu nepatří. Dále se o věc nezajímala.

Výslechy znalců:

Kdo podepsal smlouvu o převodu akcií?

Zatímco dopoledne obžalovaný zářil optimismem, po výslechu znalců již tomu tak být úplně nemusí. Nutno říci, že ani jeden z vyslýchaných znalců mu rozhodně nepomohl, což je zřejmé jak z reakce obžalovaného, tak obhájců. Andrej Babiš dokonce druhého znalce označil za podvodníka a (konečně) příslušníka Polistopadového kartelu. Oba znalce navrhla obžaloba.

Jako první přišel na řadu písmoznalec Aleš Čulík, který se zabýval otázkou pravosti podpisu Andreje Babiše mladšího. Přestože se vyhýbal přímé odpovědi na otázku, zda smlouvu mohl podepsat přímo Andrej Babiš senior, uvedl dostatek důvodů pro pochybnosti ohledně pravosti podpisu na smlouvě.

Znalec především akcentoval podobnost podpisů obou Andrejů a nemohl proto vyloučit, že se nejedná o podpis Andreje Babiše seniora. Zároveň nemohl ani potvrdit, že jde o podpis Andreje Babiše mladšího, neboť k tomu neměl dostatek srovnávacího materiálu (jeho podpisy před rokem 2008).

Přestože tedy tento důkaz sám o sobě neusvědčuje Andreje Babiše seniora z toho, že fingoval podpis svého syna, může v souvislosti s dalšími důkazy k takovému závěru soud vést.

V tomto ohledu proto bude především klíčová výpověď právě Andreje Babiše mladšího, pokud se nakonec k soudu dostaví. Pokud totiž podle očekávání setrvá na své verzi, že tento dokument nikdy on sám podepsat nemohl, protože byl v té době v USA, bude to pro Andreje Babiše seniora vážný problém.

Je však nutno říci, že znalec do věci příliš světla nevnesl a je proto možné, že soud přibere jiného znalce, bude-li mít ohledně tohoto posudku pochybnosti i po provedení výslechu, na což lze z dnešní reakce soudce usuzovat. Rovněž obhajoba může učinit tento návrh, či dokonce nabídnout posudek vlastní.

Vzhledem k tomu, že znalec byl navrhnutý obžalobou k prokázání fingování převodu akcií, byl jeho nepřesvědčivý výkon překvapením. Soudce po skončení jednání oznámil, že se bude nutno pravosti podpisu Andreje Babiše dále zabývat.

Kdo a jak financoval provoz farmy?

Jako druhý přišel na řadu znalec Vítězslav Hálek, který se zabýval otázkou, zda mohla vůbec farma Čapí hnízdo reálně fungovat bez peněz od Agrofertu, tedy, že byla životaschopným malým / středním podnikem.

Prvně určil, že převody jak podniku, tak nemovitostí byly učiněny správně a to za obvyklou cenu, tedy, že se nepřeváděly ve skupině, tj. mezi spřízněnými osobami. Alespoň tedy dle ceny. Cena sama však nebyla z hlediska obžaloby rozhodující, jelikož ji kupující zase dostali od holdingu zpět a platil ji za ně Andrej Babiš.

Zde již byl určitým vodítkem závěr vyšetřování v reklamní větvi kauzy Čapí hnízdo, kde bylo zjištěno, že obchod s reklamou pro skupinu Agrofert byl hlavním zdrojem finančních prostředků Farmy Čapí hnízdo.

S ohledem na tento dřívější závěr podrobného vyšetřování (v reklamní větvi kauzy bylo hned několik znaleckých posudků) nebylo proto až takovým překvapením, že zde znalec dospěl ke stejnému závěru, tedy, že farma Čapí hnízdo nebyla ekonomicky životaschopná a nebýt právě příjmů z reklamy od podniků z koncernu, skončila by v insolvenci.

Právě proto nemohla být pro účely dotace považována za fungující malý / střední podnik, protože sama o sobě jednoduše nefungovala. Zadávání reklamy bylo iracionální a cena reklamy nadhodnocená.

To samozřejmě nadzvedlo jak obhájce, tak Babiše samotného, který ihned znalce označil za podvodníka a součást, jak jsme již uvedli, polistopadového kartelu. Vzhledem k dalším posudkům se shodným závěrem v reklamní větvi této kauzy bude ovšem asi těžké najít znalce, který by dle obžalovaného součástí kartelu nebyl.

Pokud si Andrej Babiš stěžuje na podjatost znalců, mohou jeho obhájci přijít s vlastním znaleckým posudkem, který navrhnou jako důkaz. Bude však velmi zajímavé, pokud bude u soudu ochoten vystoupit znalec zpochybňující závěry i posudku v reklamní větvi kauzy.

Výsledky druhého dne

Čtení výpovědí nic překvapivého nepřineslo, lidé rozhodující o dotaci nevěděli, že farma není malým nebo středním podnikem, zaměstnanci holdingu obžalovaného si hleděli svého a až na jednu výjimku se o vlastnictví farmy nezajímali.

Překvapivě nepřesvědčivý výkon písmoznalce zřejmě povede k vypracování dalšího posudku, o čemž napoví výslech Andrej Babiše mladšího. Právě o jeho výslech se strhla zajímavá diskuze, když soudce oznámil, že má potvrzenu neúčast pana Babiše ml., zatímco např. Seznam zprávy tvrdí, že  účast na pátečním jednání pan Babiš mladší potvrdil. Soudce tak připustil, že vyčká, zda-li svědek dorazí v pátek, což by mohl být jeden z nejzajímavějších dnů procesu. Proti výslechu syna se postavil otec s tvrzením, že není zdravotně způsobilý u soudu vypovídat a přeje si vyloučit veřejnost u čtení zdravotního posudku ohledně synovy schopnosti vypovídat. O tomto návrhu soudce prozatím nerozhodl. Je zřejmé, že soudce je nakloněn syna obžalovaného vyslechnout, čímž by byla odstraněna jedna z hlavních překážek v objasňování činnosti obžalovaných, tj. v úspěšném pokračování procesu.

Naopak výslech ekonomického znalce potvrzuje tvrzení, že farma nebyla schopná samostatného provozu bez příjmů za reklamu ze skupiny Agrofert, což byl zřejmě jen způsob financování provozu nerentabilního podniku, který běžné obchodní aktivity nevykazoval a zřejmě ani neměl vykazovat.

Ve středu přelíčení pokračuje mj. výslechy paní Moniky Babišové a bývalého předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.