Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo (12.9.2022)

Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo (12.9.2022) Zdroj: Reuters

Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš odchází od soudu (12.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš odchází od soudu (12.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš odchází od soudu (12.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš odchází od soudu (12.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš odchází od soudu (12.9.2022)
46
Fotogalerie

Rukavice dolů! Jakou zvolil Babiš taktiku obhajoby? Přinášíme právní analýzu prvního dne soudu

První den soudu s bývalým premiérem Andrejem Babišem je za námi a ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu jeho průběhu. Začátek procesu naplnil očekávání ohledně ostrého nasazení kolegů v týmu Andreje Babiše. Hned v úvodu, ještě při vyjádření k obžalobě, shodili rukavice a pustili se do státního zástupce sérií velmi pečlivě formulovaných námitek a familiérního hodnocení jeho práce. Např. podle Babišova advokáta Bartončíka je tvrzení žalobce o tom, že se Andrej Babiš dopustil vědomě trestné činnosti, jen snůškou hypotéz státního zástupce.

Na konec svého vyjádření k obžalobě kolega Bartončík řekl: „Rozkaz zněl jasně! Muž s koženou brašnou nesmí projít!“ Hláškou z filmu Pelíšky tak narážel na to, že policie musela Babiše obvinit a žalobce poté musel podat obžalobu k soudu. Zcela v souladu s tím, jak se k soudu už několikrát vyjádřil Andrej Babiš se jeho advokáti snaží vyvolat dojem, že proces je zpolitizovaný. Tvrdí, že státní zástupce je kýmsi řízen a je schopen pouze snášet hypotézy bez důkazů, tedy lidově řečeno fantazírovat. Není jasné, kdo má podle tvrzení Babišových advokátů stíhání Andreje Babiše „řídit“, ale zásadní postavou má být někdejší Nejvyšší státní zástupce (NSZ) Pavel Zeman, který zrušil zastavení trestního stíhání. Podle advokáta Bartončíka bylo Zemanovo usnesení z právního pohledu špatné. Doslova řekl, že „kvalitou zavdává důvod k pochybám,“

Pojďme se blíže podívat na to, proč je podle Babišových advokátů obžaloba a celý případ „nesmyslný”.

Chyba ve vydání Poslaneckou sněmovnou – Babiš má dle svých obhájců stále procesní imunitu

Podle kolegů advokátů, kteří Andreje Babiše obhajují, je Babiš stíhaný pro něco jiného, než kvůli čemu ho vydala Poslanecká sněmovna. Podle nich existuje významný rozdíl mezi původní kvalifikací skutku, kdy Babiš měl být organizátor, a stávající podobou obžaloby, kdy Babiš měl spáchání trestného činu pouze napomoci. Dle obhajoby je zde rovněž významný rozdíl v popisu skutku mezi původní žádostí o vydání Babiše sněmovnou z roku 2017 a stávající podobou obžaloby. Především proto, že nyní jsou obžalováni pouze dva lidé namísto původních několika.

Proč je to důležité? Protože kdyby to byla pravda, dnes je de facto AB stíhaný pro něco jiného, než kvůli čemu ho vydala Poslanecká sněmovna ČR a to by byl postup vskutku v rozpor se zásadami demokratického právního státu. Jen si představte, že by vás sněmovna vydala pro krádež automobilu (to vskutku s vaší politickou kariérou poslance nesouvisí) a soud by vás pak soudil pro něco úplně jiného. Pak by poslanecká imunita byla jen pro okrasu a nikoho by nechránila. V demokratické společnosti však má své místo - chrání politiky před politickými procesy. Politický proces je však zcela něco jiného než dnešní proces s Andrejem Babišem, tady se nejedná o jeho politické názory a svobodu projevu, ale o podvod, který se měl stát, jak sám říká, dávno předtím, než vstoupil do politiky.

Námitku obhajoby, že „inženýr Babiš stále imunitu a jeho trestní stíhání je tak nepřípustné.“  soudce zamítl již před čtením obžaloby.

V médiích dochází k zaměňování pojmů „skutek“ a „právní kvalifikace“, přitom tyto pojmy je nutno důsledně odlišovat. Zatímco skutek je popis toho, co se fakticky odehrálo (např. sejmutí věci z regálu), právní kvalifikace je podřazení děje pod konkrétní právní normu (např. krádež). A pozor, je tu ještě pojem „skutková podstata“, což je popis trestného činu v trestním zákoně. Pokud tedy skutkem obžalovaný naplnil skutkovou podstatu trestného činu, tudíž jednal tak, jak je popsán trestný čin, pak ho spáchal. Skutková podstata obsahuje obecné pojmy jako „uvedl v omyl“, skutek pak popisuje konkrétní jednání „řekl mu do očí, že má peníze u sebe“ ačkoliv bylo prokázáno, že věděl, že u sebe žádnou hotovost neměl.

V této věci je zřejmé, že je zde namítána jiná právní kvalifikace, přestože hovoří obhajoba o skutku, popřípadě o skutkové podstatě. V tomto ohledu je totiž argumentace Babišových obhájců naprosto lichá, neboť letos v březnu sněmovna vydala Andreje Babiše k trestnímu stíhání „znovu“, tentokrát již pro podezření z pomoci ke zločinu dotačního podvodu (nikoliv jeho organizování). Popis skutku i právní kvalifikace v tomto novém rozhodnutí je zcela v souladu se stávající obžalobou a není tak pochyb o tom, že Andrej Babiš byl řádně vydán. Rozhodující je popis skutku (a pouze skutku) v rozhodnutí sněmovny o vydání k trestnímu stíhání.  průběhu trestního řízení může dojít ke změně právní kvalifikace jednání obžalovaného (skutku), přičemž v takovém případě není třeba znovu žádat o vyslovení souhlasu.

Je tedy celkem jedno, zda byl původně Andrej Babiš podezřelý z organizování či pomoci, či zda byl popsaný skutek kromě dotačního podvodu kvalifikován také jako poškození finančních zájmů Evropské unie. Rozhodující je, zda Babišovo počínání v této souvislosti bylo či nebylo trestné, což má zkoumat soud a za tímto účelem ho rovněž velmi jednoznačně sněmovna „vydala“. 

Působení na stejném trhu       

Řadu otázek může vyvolávat také tvrzení kolegů advokátů, že obžalovaní Babiš a Nagyová nemohli vědět, jestli farma Čapí hnízdo bude působit a stejném trhu jako spřízněné osoby ze skupiny Agrofert. Proč je to důležité?

Spáchání dotačního podvodu dle obžaloby spočívá v tom, že paní Nagyová měla uvést vědomě nepravdivou informaci, že FČH je samostatným malým a středním podnikem.

Malý a střední podnik je takový, který má méně než 250 zaměstnanců, jeho majetek je menší než 43 mil. EUR a příjmy nepřesahují 50 mil. EUR ročně. Samostatný je takový podnik, který není propojený s jiným podnikem.

Podniky jsou propojené mimo jiné v případě, kdy (i) má jeden podnik většinu hlasů v druhém podniku prostřednictvím společně jednajících fyzických osob, a zároveň (ii) oba podniky provozují svou činnost ve stejném či souvisejícím odvětví (trhu).

To je rovněž případ FČH a koncernu Agrofert, kdy koncern měl dle obžaloby ve FČH většinu hlasů prostřednictvím Andreje Babiše a jím ovlivňovaných akcionářů FČH – Babišových dětí a bratra jeho partnerky. FČH by však byla propojena s koncernem pouze v případě, že by zároveň poskytovala stejné služby jako koncernové společnosti.

Obžaloba si k otázce propojení FČH z koncernu nechala vypracovat detailní analýzu. Podle ní na stejném trhu jako FČH podnikalo několik koncernových společností na trhu kongresové a školící činnosti, ubytovacích a restauračních zařízení a reklamních a propagačních služeb.

Obhajoba tvrdí, že v době podání žádosti o dotaci FČH nepodnikala na žádném trhu jako firmy z koncernu. Dle obchodního rejstříku však již před podáním žádosti o dotaci byly předmětem podnikání FČH mimo jiné ubytovací služby, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, či hostinská činnost. Tyto činnosti se přitom s uvedenými činnostmi jiných koncernových společností překrývají či s nimi úzce souvisí.

Pokud by se obhajobě skutečně podařilo prokázat, že FČH nepodnikala ve stejném odvětví jako jiné koncernové společnosti, mohla by být úspěšná. To se však s ohledem na výše uvedené jeví spíše jako nepravděpodobné. Více se dozvíme z provádění důkazů o spolupráci mezi farmou Čapí hnízdo a společnostmi holdingu v době čerpání dotačních peněz.

Výpovědi obžalovaných

Soudce přerušil po vyjádřeních advokátů velmi dynamicky se rozvíjející proces přestávkou, po níž vypovídali obžalovaní. Už samotnou výpovědí Andreje Babiše došlo ke zpomalení vysokého tempa argumentace.

Andrej Babiš zopakoval to co v médiích, tudíž, že je obětí zpolitizovaného procesu, který nedává smysl zepředu ani zezadu a pointoval své vystoupení řečnickou otázkou poté, co se vrátil k zastavení trestního stíhání v roce 2019 ze strany stejného státního zástupce, který zde nakonec dnes sedí proti němu s další obžalobou: „Já se ptám, proč pan státní zástupce otočil. No asi to někdo chtěl,“ uvedl Babiš. „Obžaloba stojí na domněnkách. Žádná škoda nevznikla,“ pokračoval v již mnohokrát vyřčeném.

Na otázky soudu i obžaloby pak odmítl odpovídat. Zde lze předpokládat, že se jednalo o radu zkušených kolegů, kteří oba obviněné dobře připravili na přednes naučeného monologu a doporučili vyhnout se riziku nešťastné odpovědi na chytře položenou otázku. Takový postup je zcela v souladu s českým procesním právem a zásadou zákazu sebeobviňování.

Stejně tak Jana Nagyová, která v kostce řekla: „Nic nepravdivého jsem nikdy neuvedla a nic podstatného jsem nezamlčela. Nechápu, že se tento případ dostal až k soudu. V oblasti dotací se pohybuji dvacet let.” Pak stejně jako její šéf odmítla vypovídat.

Tímto se staly výpovědi obžalovaných málo relevantní, protože neodpověděly na základní otázky procesu, které klade soud, státním zástupce i obhájci. Výpovědi tedy neprošly řádným procesem zkoumání důkazů.

Co nám řekl první den

Na počátku nasadili obhájci vysoké tempo, překvapilo, jak i při husté přítomnosti veřejnosti poměrně nevybíravě zpochybňovali práci státního zástupce. Nicméně, po bližším ohledání nebyly jejich námitky důležité, advokáti nepřinesli nová a podstatná tvrzení, která by kauze určila jiný směr a jejich argumenty sloužily více k utvrzení již přesvědčených příznivců obžalovaného. Jejich počínání nepřineslo aktivní obranu a převzetí aktivity. Nicméně bylo by naivní to v tomto případu očekávat. Pokud mají eso v rukávu, dozvíme se o něm při provádění jednotlivých důkazů, například při výslechu bankéřů z HSBC, kteří tehdy Agrofert financovali, nebo při provádění znaleckých posudků již zítra. Pokud žádné eso v rukávu nemají, budou se nadále snažit zpochybňovat veškeré důkazy svědčící k tíži jejich klientů a bourat tak konstrukci obžaloby. Čas nehraje proti Andreji Babišovi, ledaže by se on sám chtěl na základě dílčích výsledků procesu rozhodovat o své prezidentské kandidatuře. První den mu však mnoho materiálu k rozhodování neposkytl.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates