Jeden z billboardů, který v Černé Hoře vyvolal kontroverzi

Země, která nestojí o ženy? V Černé hoře mají problém se selektivními potraty

Zplození syna a tím i zajištění pokračování rodu je hlavní prioritou prakticky každé mladé rodiny v Černé Hoře. Vede je k tomu velký tlak nejbližšího okolí vycházející z hluboko zakotvených tradic. Tato „povinnost“ pak nutí mladé páry ke krokům, o nichž jsme byli zvyklí slýchat spíše z Číny a jiných zemí pod nadvládou sociálního inženýrství.

Pokud bude současný trend selektivních potratů pokračovat, bude mít malá balkánská země v roce 2025 zastoupení mužů v populaci přes 51 %. V zemích, kde k selektivním potratům nedochází, je přitom poměr zastoupení mužů a žen v populaci zcela opačný. A to hlavně kvůli tomu, že se ženy obecně dožívají vyššího věku než muži. Například v České republice jsou muži v populaci zastoupeni jen 49,1 %.

Problém se selektivními potraty je v Černé Hoře veřejným tajemstvím. Těhotné ženy zde velmi často podstupují test na určení pohlaví dítěte bez účasti gynekologa. Ty, které se chtějí vyhnout všem byrokratickým překážkám, pak neváhají kvůli testům vyrazit i do Srbska. Na jejich následné kroky upozorňuje kampaň „Nechtěná“ od černohorské organizace Centrum ženských práv.

Ta se pomocí billboardů a novinových článků snaží vzbudit veřejnou diskuzi o tomto kontroverzním tématu. A zatím se zdá, že se jí to daří. Byť kampaň opravdu nebudí pozitivní ohlasy. Největší rozruch zatím vyvolal plakát, na němž je vyobrazena malá holčička se slovy „Tvoji rodiče chtěli syna, a proto jsi neměla šanci na život… Sorry“.

„Tohle téma veřejnost skutečně nepřijala dobře. Ale tak to je vždy, když jde o vztahy mezi muži a ženami a otázky tradičních norem společnosti. Tohle je zrovna velmi špatná tradice, se kterou musíme bojovat každý den, protože přece žijeme v 21. století. Lidé se těmhle tématům vyhýbají, ale když budeme jen vše zametat pod koberec, tak se přece nikam neposuneme,“ uvádí Maja Raicevic z Centra ženských práv.

Studentka zapaluje svíčku u památníku dívek, které nedostaly možnost se narodit.Studentka zapaluje svíčku u památníku dívek, které nedostaly možnost se narodit. • Twitter

Problémy se selektivními potraty popsal v rozhovoru pro Al Jazeeru i gynekolog Milano Rolovic: „Naši mladí přemýšlejí o dědicích stejně jako jejich předkové před sto lety. Dynastie musí pokračovat, a tak má muž za úkol zplodit syna. Protože žena se vdá a zajistí tak pokračování jiného rodu.“

To, že v Černé Hoře dochází ve velké míře k selektivním potratům, je zcela zřejmé již z letmého pohledu na demografické statistiky. Zatímco v celosvětovém měřítku se na každých 100 dívek narodí 102 chlapců, v balkánské zemi je to chlapců 116.

Autoři kampaně, jejíž součástí je i již několikrát poničený památník věnovaný nenarozeným dívkám, si ale nedělají iluze o tom, že by selektivní potraty v nejbližší době vymizely. Problém je dle nich totiž už v samotném vzdělávacím systému a patriarchální tradici jako celku. Jestli kvůli tomu čekají Černou Horu problémy s nedostatkem mladých žen, se možná dozvíme již za pár let.