Zdroj: Adobe Stock

Vaše pošta může být špatně nastavena – svěřte ji profesionálům

E-mailová technologie existuje již 58 let a z jednoduchého doručování zpráv na síti se postupně vyvinula v komplexní komunikační nástroj. Bohužel, e-mailové zprávy byly často zneužívány k rozesílání spamu a podvodům. Proto byly vyvinuty ochranné mechanismy, jejichž nastavení však může být složité. Statistiky ukazují, že mnoho uživatelů neumí správně nastavit e-mailové servery. Naštěstí existuje řešení – svěřte svou poštu profesionálům!

E-mail je od počátku náchylný k zneužití

Jedním z hlavních problémů je snadné podvržení odesílatele. Je jednoduché nastavit libovolné jméno odesílatele, například jméno ředitele firmy, a poslat e-mail s falešným příkazem k převodu peněz. Pak je úkolem správce e-mailového serveru, aby takovému podvržení odesílatele zabránil, což je obvykle možné.

Dalším problémem je bezpečnost přenášených informací. E-mailová zpráva je text bez jakékoliv ochrany, který putuje přes internet. I když putuje šifrovaným kanálem, nemáte kontrolu nad tím, zda všichni provozovatelé serverů na trase také používají šifrování. Obsah zprávy není chráněn heslem ani šifrováním, což může ohrozit její bezpečnost. Uživatel však může tuto úroveň ochrany zvýšit pomocí elektronického podpisu nebo šifrování zpráv pomocí S/MIME certifikátu.

Posledním problémem je spam. Boj s nevyžádanou poštou je denní výzvou pro provozovatele e-mailových serverů, protože spam obtěžuje příjemce a zaplňuje poštovní schránky. Pokud správce serveru neumí efektivně bojovat proti spamu, může se stát, že buď dostanete příliš mnoho nevyžádaných zpráv, nebo naopak důležitá zpráva bude chybně označena jako spam a nedostanete ji.

ZONER a.s.

Metody zabezpečení e-mailového serveru a jejich použití

Existuje několik metod zabezpečení e-mailového serveru, které mohou pomoci minimalizovat rizika spojená s emailovou komunikací. Některé z těchto metod zahrnují:

  • SPF (Sender Policy Framework): SPF umožňuje definovat seznam serverů, které jsou oprávněny odesílat e-maily jménem určité domény. Tím lze snížit riziko podvržení odesílatele a označení zpráv jako SPAM.
  • DKIM (Domainkeys Identified Mail): DKIM slouží k ověření pravosti zprávy a její neměnnosti. Pomocí kryptografických klíčů se zpráva podepíše, což umožňuje příjemci ověřit její autenticitu a integritu.
  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance): DMARC kombinuje mechanismy SPF a DKIM a poskytuje další možnosti konfigurace. Správce e-mailového serveru může pomocí DMARC určit, jak se má nakládat s e-maily, které neprošly správným ověřením. Tento mechanismus umožňuje lepší kontrolu nad doručováním zpráv.

Většina odesílatelů používá SPF, DKIM, DMARC špatně

Při komplexnosti výše uvedených technologií není divu, že se občas konfigurace nepovede správně. V rámci našich statistik registrujeme určitý počet serverů, které jsou nakonfigurovány špatně a jejich správce o tom určitě neví. Ohrožuje tím doručování i příjem zpráv v dané doméně.

Všechny tři ochrany se nastavují u odesílatele formou DNS záznamu, který nese dodatečné informace o autorizovaném odesilateli. Příjemce si tyto informace z DNS přečte, vyhodnotí a následně rozhodne, co se správou udělá. Vyhodnocení může být kladné, žádné (neutrální, záznam nenalezen) či záporné (většinou odmítnutí zprávy).

Svěřte poštu profesionálům

Ze statistik je zřejmé, že správa poštovního serveru je komplexní disciplína a ne každý správce či firma ji ovládá. Neriskujte tedy nedoručení vašich zpráv příjemcům, nebo dokonce škody způsobené podvodnými e-maily. Svěřte starosti s poštou našim zkušeným administrátorům a věnujte se něčemu příjemnějšímu!