nahoru

Proč vybrat pro své dítě Montessori školku?

Prezentace klienta 15. února 2022 • 00:00
• foto: 
Mateřská školka Andělská

Výchova dítěte je dlouhodobou a nesnadnou záležitostí. Často tomu nepomáhají ani instituce typu školka či škola, které se z pochopitelných důvodů nedokáží zaměřit na individualitu daného dítěte a tu pak rozvíjet. Existují však i výjimky. Jednou z nich je i Montessori školka, kde vašemu potomkovi umožní po všech stránkách růst svým vlastním tempem i způsobem.

Školky jsou důležité

Pokud chcete, aby byl vývoj vašeho potomka alespoň částečně harmonický, měli byste ho přihlásit do školky za všech okolností. Nemusí se přitom jednat o žádnou speciální školku typu Montessori, ale klidně může jít o současné standardní zařízení.

Když totiž bude dítě vyrůstat do nástupu do školy pouze doma, mezi dospělými, nenaučí se základy sociálního chování, což může v konečném důsledku vést až k sociální segregaci, případně i duševním potížím v pozdějším věku.

Takovýto človíček bude mít potíže se vyrovnat s mnoha životními překážkami a může trvat hodně dlouho, než se těchto potíží zbaví. Proto je dobré poslat potomka do školky, aby si začal zvykat na novou životní roli plynule a nenásilně.

Běžná praxe

V tradičním pojetí české školky mají děti určitý rozvrh, kterým se musí řídit. To je na jednu stranu v pořádku, jelikož si tak snadněji navyknout na pozdější životní etapu, kdy budou muset absolvovat povinnou školní docházku.

I když se dnes již nejedná zdaleka o pravidlo, většina školek má řád stále poměrně přísný, což však mnoha dětem činí velké potíže. Problematický je rovněž i počet dětí a vychovatelů, kdy je dítek hodně a vychovatelů příliš málo. Kvůli této nerovnosti není víceméně možné věnovat se každému jednotlivci zcela individuálně, což je samozřejmě špatně.

Individuální přístup

Montessori školka je v tomto ohledu dosti odlišná. Samozřejmě i zde existují určitá pravidla, avšak ta jsou velmi flexibilní, díky čemuž se dokáže školka přizpůsobit potřebám dítěte. Může se zdát, že se jedná o ponoukání ke zlobení, avšak tak tomu rozhodně není. Naopak, dítě, které se věnuje tomu, co ho baví a naplňuje, nemá žádné potřeby na sebe upozorňovat ani jinak zlobit.

Hodně k tomu přispívá i vybavení učeben, které je na opravdu vysoké úrovni. Řeč teď nicméně není o nábytku, ale o hračkách a materiálech, se kterými se dá různě vyhrát a které dokáží plně zaměstnat všechny smysly. Toto je důležité nejen pro zcela zdravá dítka, ale také pro ratolesti se speciální druhy potřeb.

Kouzlo Montessori školek spočívá také v absenci tříd rozdělených podle věkových skupin. I mladší děti se tak mohou bez potíží sblížit se staršími a třeba od nich čerpat nabité zkušenosti. Může se to zdát jako maličkost, ale i takováto drobnost může pozitivním způsobem zlepšit sociální schopnosti předškoláka.

Foto Mateřská školka Andělská

Cizí jazyk

Dnešní svět je menší než kdykoliv v minulosti, což mimo jiné znamená i nutnost naučit se dobře minimálně jeden světový jazyk. Každá alespoň trochu kvalitní Montessori školka tuto možnost nabízí.

Jazyková školka je ideálním místem, kde má vaše dítě možnost naučit se novou řeč. Je prokázáno, že menší děti mají neobvykle velké nadání pro učení se cizích jazyků. Váš potomek se tudíž s dobrým přístupem naučí zcela novou řeč ještě předtím, než poprvé usedne do školní lavice. Toto mu dá výhodu nejen ve škole, ale hlavně v životě. Čím více se toho naučíme v mládí, tím méně se budeme muset učit v dospělosti.

Kterou vybrat

Zatím u nás zas tolik Montessori školek není, nicméně pokud budete mít možnost si vybírat, zvolte si takovou, co má výborné recenze. Mezi ty se řadí kupříkladu mateřská školka Andělská.

Ne každá instituce honosící se přídomkem „Montessori“ je opravdu kvalitní. Těch horších sice není mnoho, avšak existují. Často jen cizopasí na slavném jménu a nabízí pak prakticky to samé, co standardní školky.