Přečetli jsme za vás: Co říkají strany na reformu školství

Přečetli jsme za vás: Co říkají strany na reformu školství Zdroj: ČTK; koláž reflex.cz

Přečetli jsme za vás: Volby a školství. ČSSD chce rozdávat dětem počítače, komunisté obědy zdarma

Pandemie koronaviru vynesla do popředí téma, které většinou bývá na periferii zájmu. Školství se dostalo nezvykle moc mediálního prostoru, politici hojně vyjadřovali své názory na přerušení výuky. Z hlediska další diskuse zaznívají hlasy, zda by mělo být studium i nadále zdarma. Další třecí plochou jsou maturity.

Otázka vzdělání se stala v době covidu prioritou. Někteří žáci totiž trpěli během distanční výuky. Buď jim nevyhovoval styl, nebo chybělo dostatečné vybavení jako počítač či tablet. Tento problém chce řešit například ČSSD, která slibuje půjčování elektronických zařízení.

ANO

Školství je pro hnutí ANO prioritou. „Za poslední čtyři roky se nám podařilo do vzdělávání našich dětí a mládeže investovat víc prostředků, než tomu bylo kdykoliv dříve,“ bilancuje se ve volební brožuře. Andrej Babiš má v plánu navyšovat platy učitelů i nepedagogických pracovníků. Zasazuje se o boj proti nerovnostem ve vzdělání.

V dalších několika bodech najdeme klasické sliby, nicméně jeden stojí za zmínku. ANO chce na školách zavést nový předmět, který ponese název Technika. Učitelé jistě uvítají snížení administrativní zátěže, nicméně papírování na školách spíše přibývá, a to i za vlády ANO.

Video placeholde
Volební lídři 2021: Andrej Babiš (ANO) • Videohub

SPOLU

Koalice jde konkrétní cestou, ví, že do školství musí přitéct více peněz. „5,2 % HDP do roku 2030. Plat učitelů bude 130 % průměrné mzdy,“ v řeči čísel. SPOLU chtějí stejnou podporu pro soukromé a církevní školy. Zároveň v programu volají po vzdělávání 21. století, které by mělo být založeno na individuálním přístupu k žákovi.

Regionální školy by měly mít takové podmínky, aby se mohly věnovat samotnému vzdělávání. SPOLU jim chce zajistit IT a právní služby. Vedle dalších chce koalice formativní hodnocení žáků, jednalo by se o doprovodné hodnocení ke známkám. Jako další strany SPOLU doufá v úpravu maturitních a závěrečných zkoušek.

Video placeholde
Volební lídři 2021: Petr Fiala (ODS, lídr koalice Spolu) • Videohub

Piráti a Starostové

„Svět je jiný než před půlstoletím, ale výuka ve školách skoro pořád stejná,“ kritizuje koalice zkostnatělé české školství. Piráti a Starostové budou usilovat o sdílení inovací mezi školami v tuzemsku i zahraničí. Hodlají rovněž posílit pedagogický výzkum. Další kapitolou programu je maturita, Piráti a Starostové ji chtějí zrevidovat a upravit.

Nezapomínají ani na kantory, chtějí jim ulehčit od otrockého papírování a dát prostor k dalšímu rozvoji. „Navrhneme systém profesního růstu s cílem podpořit celoživotní vzdělávání učitelů a ředitelů škol,“ onen systém má stát v těsném sousedství s odměnami.

Video placeholde
Volební lídři 2021: Ivan Bartoš (Piráti, lídr koalice Pir+STAN) • Videohub

SPD

V sekci programu, která se věnuje školství, nalezneme různé názory. „Školství obecně musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám,“ stojí tučně ve volebním programu. SPD vystupuje například proti inkluzi, tu vnímají politici jako snižování kvality vzdělání. Lidé kolem Tomia Okamury chtějí znovu zavést speciální školy.

Strana kategoricky odmítá školné na veřejných vysokých školách. Česká republika by měla financovat obory, které potřebuje. „Není možné, aby stát financoval obory postavené na ideologickém, a nikoliv vědeckém základě,“ uvádí se na dalších řádkách. Ze školství chce SPD odstranit vliv neziskových organizací s politických programem.

KSČM

Zkostnatělé vedení českých komunistů nabízí velice svérázný program. Digitalizace školství zní z úst komunistů spíše jako sci-fi. Samozřejmostí je vzdělání zdarma, k tomu by komunisté rádi přidali obědy a školní pomůcky. Co se týče například šikany, měla by být kyberšikana brána jako závažný trestný čin.

„Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních a sportovních aktivit pro všechny děti,“ uvádí volební program KSČM.

Video placeholde
Volební lídři 2021: Vojtěch Filip (KSČM) • Videohub

PŘÍSAHA

Robert Šlachta chce dětem zaručit bezpečnou prezenční výuku. Zároveň v programu zmiňuje velké rozdíly mezi různými školami. „České školství úpí pod nesmyslnou byrokracií, nedostává se podpory učitelům v rozvíjení výuky,“ uvádí ve volebním programu. Přísaha si podobně jako ostatní strany a hnutí všímá nedostatku míst v mateřských školách.

Tým Roberta Šlachty prosazuje zavedení skutečného vzdělání ve finančních, právních a občanských oblastech. „Škola nepřipravuje na komplikovaný život 21. století,“ říká Přísaha. Dalším slibem je vrácení prestiže řemeslu, Robert Šlachta doufá v rozvoj duálního a učňovského školství. Tím by se měl vyřešit nedostatek řemeslníků na pracovním trhu.

TSS (Trikolora Svobodní Soukromníci)

Koalice pravicových stran má v programu zrušení celoplošné inkluze. Chce vytvořit jasná pravidla pro individuální přístupy. „Nebudeme podléhat tendencím snižovat úroveň vzdělání a trváme na udržení jeho kvality (nerušit v osnovách Newtonovy zákony),“ popisuje se v programu. TSS chce posílit spolupráci školského systému se soukromým sektorem.

Stejně jako SPD bojuje koalice proti ideologické indoktrinaci ve školách. Podstatným bodem je diferenciace vysokých škol. „Zavedeme statut krajských univerzit a prakticky zaměřených soukromých, resortních, církevních a jiných vysokých škol, které budou částečně financovány výběrem školného,“ prestižní státní univerzity by ale měly zůstat bez poplatků.

ČSSD

Sociální demokraté zastávají myšlenku bezplatného školství, a to i v případě univerzitního vzdělání. „Nikdy nepodpoříme zavedení školného,“ stojí v programu. Z hlediska učitelů chce ČSSD dávat na školství o jedno procento HDP více než dnes. Díky tomu by se mohly zvýšit platy učitelů. „Průměrný plat kvalifikovaného učitele má dosahovat 130 % průměrné mzdy,“ myslí si v ČSSD.

Co se týče distanční výuky, sociální demokraté mají jasno. „Pro všechny děti z nízkopříjmových rodin zajistíme bezplatný počítač či tablet,“ nechtějí totiž, aby žáci, kteří nemají tyto možnosti, přišli o vzdělání.

Video placeholde
Volební lídři 2021: Jan Hamáček (ČSSD) • Videohub