František Šmahel

František Šmahel Zdroj: profimedia.cz

Českou hlavu dostal historik František Šmahel

Prestižní ocení Česká hlava, dostal pro letoší rok historik František Šmahel. Stal se tak prvním oceněným představitelem humanitního oboru. Šmahel se soustřeďuje na dějiny středověku, zejména na období lucemburské dynastie a husitských válek.

Vědecké výsledky prof. Šmahela jsou respektovány v Česku i zahraničí. Jeho knihy a studie o dějinách husitství, Karlovy univerzity, lucemburského období, středověké filosofie a humanismu byly přeloženy do mnoha jazyků.

Česká hlava je původní soukromý projekt, jež vznikl v roce 2002 s cílem popularizovat vědu. V roce 2006 se k projektu připojil též Úřad vlády a vznikla tak nejprestižnější cena pro českého vědce, Národní cena vlády Česká hlava. Laureát ceny je odměněn částkou 1 milión korun. Proto se o České hlavě někdy hovoří jako o české Nobelově ceně.

„Při podobných příležitostech se říkává, že pocty také zavazují. Jelikož se mi však blíží osmdesátka, je na závazky už pozdě,“ řekl ke svému ocenění profesor Šmahel. Těší ho také, že se prolomila jistá bariéra kolem humanitních disciplín, které „se tím na pár hodin a snad i dní dočkaly uznání jako předtím laureáti přírodních a technických věd“.

Kromě hlavní ceny bylo uděleno i ocenění „Invence“ za mimořádný počin v oblasti základního, aplikovaného výzkumu nebo technologických inovací a využitelnosti v praxi. Tuto cenu získala Ilona Müllerová z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně, za návrh nových forem čoček do objektivů pro elektronové mikroskopy. Vědcům se tak otevřela možnost studia hmoty pomocí zcela nových kontrastů s vysokým prostorovým rozlišením. Cenu Patria obdržel profesor Mikuláš Popovič z Ústavu lidské virologie při Marylandské univerzitě. Ten se narodil jako československý občan v tehdejší Podkarpatské Rusi. Vystudoval medicínu v Bratislavě a v 80.letech odešel na stipendium do USA, kde se již rozhodl zůstat. S vlastí zůstal přesto v úzkém kontaktu a stal se mimo jiné zahraničním členem Učené společnosti ČR.

Jeho první objev prokázal odpovědnost lidského retroviru za vznik leukémie dospělých T lymfocytů (typ bílých krvinek). Od tohoto zjištění vedla cesta k určení retrovirového původce onemocnění AIDS. Popovičova práce pomohla i k sestavení prvního diagnostického testu pro HIV infekci. To značně omezilo šíření HIV infekce v důsledku infuze krevních preparátů. Další ceny udělované jednotlivými ministerstvy dostala například společnosti Dvořák – svahové sekačky, Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze za nalezení účinné přírodní ochrany rostlin před chorobami a škůdci nebo Ondřej Maršálek za studium působení ionizujícího záření na vodu.