nahoru

Lékařem za tři hodiny [RX Diskuse]

Jeroným Janíček 1. dubna 2004 • 09:00

Víte, že je možné získat kulaté úřední razítko bez předložení příslušných dokladů? Navíc je obstaráte do hodiny. Bez "zbytečných formalit" se můžete stát notářem, lékařem, soudním znalcem či policejním vyšetřovatelem. Kvalifikaci mít nemusíte. DISKUSE: Setkali jste se někdy s používáním falešných razítek?

Víte, že je možné získat kulaté úřední razítko bez předložení příslušných dokladů? Navíc je obstaráte do hodiny. Bez "zbytečných formalit" se můžete stát notářem, lékařem, soudním znalcem či policejním vyšetřovatelem. Kvalifikaci mít nemusíte.

Foto
Chtěl jsem se stát psychiatrem. Lákala mě možnost předepisovat pestrou škálu jinak nedostupných léků. Od jednoho z pražských psychiatrů jsem si obstaral kopii receptu. Cesta ke kulatému razítku, která úspěšnějším medikům obvykle trvá šest let, mně zabrala zhruba pět minut. Stačilo narýsovat předlohu, přenést ji do počítače a uložit na disketu . Vybral jsem si zcela náhodně první provozovnu v Praze nabízející výrobu razítek. Paní ve středních letech, která zakázky přijímala, mohla mít dost důvodů k podezření, že ač si zadávám výrobu razítka identifikujícího psychiatra, rozhodně jím nejsem, protože jsem při každém doplňujícím dotazu typu: "Budete si přát razítko modré, nebo raději černé barvy?" cítil, jak rudnu, a několikrát jsem se zakoktal. Paní za pultem možná moji nejistotu postřehla, ale pětistovka za zakázku se hodí. Nechtěla vidět občanský průkaz ani jiný doklad. Sehnat tiskopisy lékařských receptů zcela legální cestou také nebyl problém. Stačilo vyplnit objednávku firmy SEVT na Internetu a do týdne jsem měl recepty připravené na poště. Jeden balík o sto kusech pořídíte za méně než dvacet korun bez ohledu na to, zda jste ve skutečnosti popelář, nebo zedník. Zhruba za dvě stě korun jsem k nim přikoupil řadu dalších zajímavých tiskopisů, jako například Hlášení hospitalizace, Psychiatrické vyšetření nebo Žádost o umělé přerušení těhotenství. Formuláře jsem měl, razítko také, zbývalo jen vyzkoušet, jak to bude fungovat naostro.

DIAZEPAM? TŘIKRÁT A DOST.

Foto
Do receptu jsem vepsal neexistujícího pacienta se smyšleným rodným číslem a naordinoval nejvíce zneužívaný lék - Diazepam. Orazítkoval jsem ho na lavičce Tylova náměstí v Praze a vpadl do první lékárny. Recept vypadal už od pohledu divně a obsahoval navíc dvě úmyslné chyby. Jenže i přesto, že slečna u výdeje léků ihned zjistila (on-line), že rodné číslo na receptu nesedí (je chybné nebo neexistuje), s úsměvem diazepam vydala. V kapse se mi ocitla krabička léků, která by po mixu s alkoholem dokázala uspat i hromotluka navždy. Ani ve druhé lékárně v Rumunské ulici nebyl problém, s tím rozdílem, že lékárnice podotkla, že "doktor nebyl asi moc ve formě, když recept vypisoval". Teprve ve třetí nastal problém. Zkušené oko paní magistry okamžitě odhalilo "falzák". Chtěla po mně nejdřív zopakovat evidentně nesmyslné rodné číslo a pak požadovala občanku. Já se chvíli vymlouval, že žádné doklady u sebe nemám, nakonec jsem přiznal identitu i novinářskou profesi. Paní magistra Milada Bilačová na oplátku vysypala na pult krabici "falzáků" neboli falešných receptů, které zaměstnanci lékárny zachytili v průběhu několika posledních měsíců. Při pohledu na hromadu padělaných receptů si povzdychla, že dřív měli feťáci alespoň úroveň. Některé recepty byly vypsány písmem "lékaře-pubescenta", jiné ale působily vcelku věrohodně. Nejvíce "falzáků" se vyrábí kvůli diazepamu, kodeinu a solutanu. Ze solutanu pak zkušený feťák-vařič vymáčkne efedrin a základ pro pervitin je na světě. Velkým problémem ovšem je, že si podvodníci připisují ke svým oblíbeným tabletkám například antibiotika, aby tak odvedli pozornost od zneužívaného léku. V případě úspěšného podvodu tato činnost stojí lékárnu i stát nemalé peníze. Pokud se totiž při kontrole v pojišťovně zjistí, že lékař, který recept orazítkoval, neexistuje, nebo pokud nesedí rodné číslo pacienta, recept se vrátí lékárně k proplacení. Paní magistra Bilačová vzpomíná, jak před čtyřmi lety neodhalili řadu falz a vydali léky v hodnotě téměř třicet tisíc korun, které později museli zaplatit ze svého. Policii ani naši největší zdravotní pojišťovnu tento problém nijak zvlášť netrápí. Podle tiskového mluvčího VZP Jiřího Suttnera "falza pojištovna neproplácí, tudíž jí nevzniká ani škoda", a "je tedy na majiteli - provozovateli lékárny -, zda a případně jak tento problém eviduje a komunikuje s policií". Nikdo tak nedokáže vyčíslit ztráty pojišťoven za léky předepsané sice podvodně, ovšem s existujícím číslem pojištěnce a pravým identifikačním číslem lékaře. Prezident České lékárnické komory Jan Horáček několikrát apeloval na ministerstvo zdravotnictví kvůli zvýšení ochrany receptů před zneužitím. Dostalo se mu odpovědi, že takový systém by byl finančně příliš náročný. Velká Británie má však dobře fungující bezpečnostní systém již léta a daňové poplatníky nestojí ani penny. Recepty jsou v Británii dodávány přímo klinikám nebo soukromým lékařům, kde mají povinnost dávat recepty pod zámek. Ve chvíli, kdy dojde k jejich zcizení, lékař, který je okraden, začne ihned předepisovat všechny další léky například červeným inkoustem (barvy se samozřejmě obměňují) a dává tak lékárníkům signál, že došlo ke krádeži a že každý recept z jejich kliniky vyplněný "standardním způsobem" je falzum. Falšování receptů ztěžuje i fakt, že lékárníci dobře znají podpisy lékařů z okolí. A razítko? To britský lékař v souvislosti s receptem vůbec nezná.

PŘIKAZUJE, ALE NECHRÁNÍ

Foto
V dalších dnech jsem se stal soudním znalcem, náměstkem ministra vnitra a vyšetřovatelem kriminálky. Za pouhou jednu hodinu a za směšných pět set korun českých jsem například obdržel díky vstřícnosti dalšího z pražských výrobců kulaté notářské razítko se lvíčkem. Rázem bych tak mohl zakládat a rušit velké společnosti, ověřovat podpisy a připravovat občany České republiky o milióny korun. Ve výrobě a nevyzvednuté zůstalo razítko městského soudu v Praze a právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nikdo po mně nechtěl žádný doklad.
Podle právníka JUDr. Pavla Nováka, který průběh celého pokusu sledoval, je každý výrobce trestně odpovědný za výrobu všech úředních razítek, k nimž nemá zadavatel oprávnění. Žádný zákon u nás však nestanovuje, co má výrobce razítka po zadavateli požadovat, a není tomu tak ani u úředních razítek. Stát tak na jedné straně striktně přikazuje občanovi předkládat desítky razítek, aby mohl vůbec existovat, ale na druhé straně nevytvořil právní úpravu, která by zamezovala jejich plošnému zneužívání.

Diskuse:
Setkali jste se někdy s používáním falešných razítek?

Jeroným Janíček