nahoru

Reakce na sloupek Výroba hvězd

RX online 28. ledna 2005 • 00:00

Vážený pane šéfredaktore, na www stránkách reflex.cz z 18. ledna 2005 vyšel, mimo jiné, sloupek Michala Komárka s názvem Výroba hvězd. Považuji za nezbytné se k němu vyjádřit a toto vyjádření Vám dát na vědomí. Nejen, že se pan Komárek dopouští toho, co sám na svých kolezích z Mladé fronty DNES (MfD) kritizuje, tedy že jeho článek pro svou jednostrannost „nesnese kritéria novinářské profesionality“, ale navíc mám důvod domnívat se, že některé informace používá účelově, aby poškodil nejen mé jméno, což je zdá se jakýmsi páně Komárkovým sportem, který jsem až dodnes toleroval. Poslední osočení však se dotýká nejen mé osoby, ale také naší společnosti Syner, s.r.o., tedy i druhého spolumajitele firmy.

V Liberci 25.ledna 2005
Vážený pan
Petr Bílek
šéfredaktor Reflex
------------------------


Vážený pane šéfredaktore,
na www stránkách reflex.cz z 18. ledna 2005 vyšel, mimo jiné, sloupek Michala Komárka s názvem Výroba hvězd. Považuji za nezbytné se k němu vyjádřit a toto vyjádření Vám dát na vědomí. Nejen, že se pan Komárek dopouští toho, co sám na svých kolezích z Mladé fronty DNES (MfD) kritizuje, tedy že jeho článek pro svou jednostrannost „nesnese kritéria novinářské profesionality“, ale navíc mám důvod domnívat se, že některé informace používá účelově, aby poškodil nejen mé jméno, což je zdá se jakýmsi páně Komárkovým sportem, který jsem až dodnes toleroval. Poslední osočení však se dotýká nejen mé osoby, ale také naší společnosti Syner, s.r.o., tedy i druhého spolumajitele firmy. Navíc také špiní práci řady techniků, zaměstnanců a spolupracovníků, za nimiž je po 14 letech existence Syner, s.r.o., vidět kus solidní práce. V neposlední řadě podobně zveřejňované úvahy poškozují jméno Libereckého kraje, libereckého magistrátu i členů ODS v této lokalitě.
Dovolte mi prosím, abych Vám, protože pana redaktora Komárka evidentně jiný než jeho názor nezajímá, vysvětlil, která tvrzení se mi v jeho článku zdají nepravdivá, nepřiměřená či účelová. Vzhledem k tomu, že chápu, že Váš čas je drahý, shrnu své výhrady v bodech.
1. „Petr Syrovátko a jeho stavební firma Syner mají největší podíl na tom, že o Liberci se dnes hovoří jako o městě s největší korupcí a nejintenzivnějším propojení politiky a podnikatelské lobby.“ Tato věta vážně ohrožuje pověst společnosti Syner. Jedná se o tak závažné tvrzení, že bych očekával, že budou v textu také podány důkazy, nebo alespoň argumenty, na kterých stojí. Ale toho jsem se nedočkal. A tak se ptám, jakým právem takové tvrzení publikuje? Mám si svobodu tisku vykládat tak, že se jedná o beztrestnou možnost kohokoliv z čehokoliv nařknout na základě svého vlastního pocitu bez jakýchkoliv pádných argumentačních opor pro takové tvrzení? Jsem pevně přesvědčen, že Reflex takovýto typ žurnalistiky nepěstuje, a pokud pan redaktor Komárek takové důkazy nemá, bude mít aspoň tolik slušnosti, aby se za tento výrok adekvátní formou, tedy stejně veřejně, omluvil.
2. Možná, že si toho pan redaktor nevšiml, ale kritizovaný rozhovor byl určen do sportovní rubriky, jednalo se tedy o tematiku sportovní, o sportovní halu, a zejména o hokejový klub Bílí Tygři, nikoliv o rozhovor o mém vlastnictví médií. Lze s panem redaktorem souhlasit, že takový typ rozhovoru by pravděpodobně měl vypadal jinak. Nejsem odborníkem na teorii žánrů, ale pochybuji, že v jejich rámci existuje jen jeden typ interview, a sice ten, který tlačí dotazovaného ke zdi. Jestli ano, měl by si pan redaktor Komárek vzít na paškál velké množství (nejen) sportovních rozhovorů, otištěných (nejen) v Mladé frontě DNES, ale i v dalších (sportovních) rubrikách jiných periodik.
3. „Když už rozhovor o médiích, proč bez otázek na téma, že s ním v představenstvu seděl Petr Pernička z Agroplastu a byl tam veden ještě v době, kdy už byl na útěku stíhaný pro podezření, že je jedním z největších evropských pašeráků zbraní.“ Jsem přesvědčen, že toto tvrzení je použito zcela účelově. Ponechme stranou emotivní tvrzení o pašerácích zbraní, protože to nechť posuzují orgány činné v trestním řízení. Pak ovšem již zbývá jen skutečnost, že Genus TV, a.s., má svůj vývoj a svou historii, během které Agroplast skutečně byl kdysi akcionářem a – což snadno každý zjistí z OR – Petr Pernička byl po určitou dobu i členem představenstva. Obojí je již minulostí a mám opravdu vážný problém najít jakoukoli spojitost mezi touto skutečností, činností Syner, s.r.o., a objektivitou vysílání Genus TV, a.s. Stejně tak si nejsem vědom, jakým způsobem jsem ovlivňoval politiku nezávislých médií v kraji a kterých? To má na mysli fakt, že jsem vždy otevřeně mluvil o svých politických sympatiích?
4 Novinářský evergreen o spojení pana Kittnera a Syneru nechci dlouze komentovat. Ano, pan Kittner byl ekonomickým ředitelem Syner a odešel do politiky. Chce snad pan Komárek tvrzením, že se Kittner stal primátorem, když byl před tím zaměstnán v soukromé firmě, naznačit, že soukromý podnikatel či jeho zaměstnanec nemůžou vstoupit do politiky? To mi ne až tak vzdáleně připomíná dobu, kdy vydavatelem médií nesměly být soukromé osoby, ale pouze Národní fronta. Panu redaktorovi Komárkovi bych stejně jako jiným, kteří se propojením Syneru a magistrátu nebo hejtmanství zabývali, doporučil, aby vzal v potaz fakt, že se Syner před získáním každé veřejné zakázky účastnil řádného výběrového řízení, v němž zvítězil díky nabízenému projektu. Rovněž bych ho upozornil na fakt, jaké procento ze zakázek Syneru tvoří zakázky veřejné a soukromé. Možná by byl překvapen. A možná se tomuto poznání vyhýbá proto, že by mu mohlo nabourat předem vytvořený neměnný obrázek Syneru jako firmy prolezlé korupcí.

Vážený pane šéfredaktore, ve sloupku pana Komárka bych jistě mohl polemizovat ještě s dalšími jeho částmi. Chtěl jsem však upozornit pouze na ty, které jsou podle názoru majitelů firmy Syner, s.r.o., nejnápadnější. Zdá se mi přinejmenším podivné, že si redaktor, který kritizuje kolegy z jiného média, počíná stejně, ne-li hůře než oni. Kdybych kritizoval naší konkurenci, že dělá střechy z materiálů, které jsou prokazatelně nekvalitní, zatímco bychom je sami používali, znamenalo by to v naší profesi, že bychom brzy dostavěli. Co to znamená pro novináře? Věřím, že se odpovědi na tuto otázku jako majitelé Syner, s.r.o., dočkáme od Vás.
Jen nerad bych se dočkal potvrzení toho, co o médiích říkají mnozí, mnohdy nedůvěryhodní politici, že si média mohou zveřejnit všechno bez ohledu na to, zda je to pravda, či ne, a jakou škodu tím nadělají. Předpokládám, že jako zkušený novinář jste si vědom toho, že novinářská práce s sebou kromě svobody nese také zodpovědnost za vyřčené. A že jediné nezodpovědné slovo může zničit poctivou a dlouhodobou práci mnoha lidí. V tomto případě třeba společnosti Syner. Proto také doufám, že mé stanovisko chápete, že se tímto dopisem budete zabývat a že z něj vyvodíte adekvátní důsledky, o nichž mě budete informovat.

S úctou
Petr Syrovátko, spolumajitel
Syner, s.r.o.
stavební firlma

RX online