nahoru

Do plynu?

Michal Komárek 13. ledna 2008 • 15:48

Jiří Čunek si je zřejmě jistý dobrým koncem ohledně svých kauz a brzkým návratem do vlády. A tak se s novou energií pustil do jednoho ze svých oblíbených témat: romské otázky. To, co prezentoval na konferenci věnované problémům sociálně vyloučených občanů, má do určité míry politicky nepochybně široce rezonující charakter „konečného řešení“.


Jiří Čunek přišel s prostou, ale potenciálně velmi efektivní myšlenkou: "Tradiční romská kultura a její hodnotový systém jsou v řadě případů v rozporu s Listinou základních práv a svobod." To pochopitelně nemůžeme trpět. Čunek sice zatím podrobně nerozpracoval nástroje, jakými se bude většinová společnost s tímto problémem vyrovnávat, ale můžeme si něco zkusit domyslet. Bylo by například možné zřídit speciální oddělení „hodnotové policie“, která by zkoumala, nakolik odpovídá chování menšin ústavním principům. V případě potenciálně protiústavních skupin imigrantů se zdá být řešení jednoznačné: nepustit je do země. Pokud jde o Romy, kteří tady už – bohužel – jsou, to může být trochu složitější.
Čunek nicméně naznačuje cestu do budoucnosti i v tomto ohledu: k začlenění vyloučených je třeba snížit hustotu osídlení v některých jejich komunitách. Jistě, zase se zatím můžeme jen domýšlet, jak to chce konkrétně provést. Zatím má pozitivní zkušenosti z domácí půdy ve Vsetíně, kde část komunity odsouval. Ale jistě jsou k dispozici i jiné nástroje.
Rozhodně si myslím, že je vysoce žádoucí, aby se Jiří Čunek co nejdříve vrátil do vlády a stávající koalice ukázala, nakolik svůj „multikulturní program“ myslí vážně. Je nejvyšší čas, abychom v souvislosti s naším předsednictvím EU Evropě ukázali cestu do budoucnosti.

Michal Komárek


Klíčová slova: halada