nahoru

Jazyk jako handicap

JANA DOLEŽALOVÁ 25. září 2006 • 01:24

Skutečnost, že úroveň znalosti cizího jazyka ovlivňuje možnosti pracovního zařazení, je jasné každému zaměstnanému Čechovi a Moravanovi. Angličtina, němčina a jiné jazyky jsou pro nás nejen bránou k jistotě zaměstnání, ale také k vyšší pracovní pozici. Osobně mám ve svém okolí několik vrstevníků, jimž zaručila výborná znalost anglického či německého jazyka práci v oboru, k němuž nemají vzdělání nebo vyšší pracovní pozici a finanční zařazení než jejich kolegům.


Napadlo vás ale někdy, jak ovlivňují jazykové znalosti život cizince v České republice? Multikulturní Centrum Praha nedávno provedlo sociologický výzkum založený na rozhovorech s respondenty-cizinci, hodnotící zařazení cizinců na trhu práce v České republice. Co se týče znalostí jazyka respondentů, z výzkumu vyplývá, že angličtina často katapultuje cizince do pozic v mezinárodních společnostech působících v Česku nejen bez ohledu na to, jak ovládají češtinu, ale také bez ohledu na jejich kvalifikaci. (Craig například dostal místo vyššího bankovního úředníka, přestože k tomu neměl potřebnou kvalifikaci).
Co se týče znalosti češtiny rozdělil cizince v očích Čechů jednoznačně přízvuk. Podle přízvuku jsou cizinci rozděleni na „západní“ a „východní“. Druhá skupina je přitom znevýhodňována nejen při hledání práce, ale také při komunikaci s úřady. Východní přízvuk je pro cizince u nás jednoznačně „stigma“. Pokud Západoevropané zkouší mluvit česky, je to vnímáno jako pozitivní snaha, pokud mluví Česky lidé ze zemí Východního bloku, jsou jejich snahy vnímány negativně.
Nejhorší na závěrech výzkumu je, že postoj české veřejnosti opravdu ovlivňuje kvalitu života jednotlivých cizinců žijících u nás. Ukrajinec často končí vydírán buď vlastní ukrajinskou mafií nebo českým zaměstnavatelem. Rozdíl v platech a v zacházení s českými zedníky, pokrývači a klempíři a Ukrajinci je obecně přijatou normou. Dívky z Ukrajiny, Moldávie a jiných postsovětských zemí, které pracují v supermarketech, nejen že čelí stejnému vydírání, ale na pozicích pokladních se nezřídka stávají terčem slovních útoků nakupujících, kteří by si nic podobného nedovolili k české prodavačce.
Demografický vývoj směřuje naši zemi stejně tak jako země celé Evropy k postupnému stárnutí populace, ale není se čemu divit, pokud jiné sociologické výzkumy ukazují, že nejsme pro cizince-imigranty zajímavou a cílovou zemí, ale většinou jen přestupní zemí nebo horší variantou na jejich cestě k lepšímu životu. Schopnost zbavit se předsudků je také formou kultivace společnosti.

JANA DOLEŽALOVÁ