nahoru

Od A je Alternativa Plus

VLADIMÍR NOVOTNÝ 5. ledna 2005 • 09:18

Nový rok se sluší začít od začátku a v případě české literatury a tudíž i abecedy je na samém počátku Alternativa Plus: literární časopis, který si nepochybně zaslouží, aby se o něm vědělo. A to nejenom ve Slezsku a na severní Moravě, kde Alternativa Plus vychází již deset let, ale také v Praze: vždyť toto periodikum je klasickým příkladem kultivované regionální literatury.


Historie tohoto pozoruhodného časopisu je skoro dobrodružná. Od roku 1994 vycházel jako měsíčník Alternativa: v Opavě ho vydávalo vydavatelství Optys a pak literární sdružení Alternativa nova, jehož název v roce 1995 list převzal i do svého titulu. Roku 1999 přesídlil do Ostravy, jeho vydavatelem se stala regionální Společnost Leopolda Vrly - a přijal už své třetí pojmenování, totiž Alternativa Plus: pod tímto názvem vychází doposud (v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy) dvakrát ročně. V čele všech tří Alternativ (výkonným redaktorem je Libor Pavera) stál a stojí Drahomír Šajtar, nestor mezi našimi kritiky literárními, spjatý ovšem s Ostravou a se Slezskem a v Praze tudíž (k její škodě!) pramálo známý, zvláště když v letech 1961-1989 patřil k perzekvovaným autorům. Snad ještě méně známý je Leopold Vrla, významný představitel moravského literárního života - leč bohužel jen do roku 1948.
To je historie - a současnost? Alternativa Plus se hlásí k tradici regionálního kulturního periodika, ale neuzavírá se ani autorům odjinud - ani světové literatuře. Zrovna poslední číslo je věnováno 150. výročí narození legendárního "prokletého" básníka Arthura Rimbauda - a najdeme tu i další pozoruhodné texty ze zahraničí a o cizině. Ale také zajímavé stati z literární historie (například o Velikonočním almanachu poesie z roku 1947), někdy laděné ironicky: právě D. Šajtar vzpomíná, jak ho kdysi zloduch Ladislav Štoll vyrazil od přijímacích pohovorů a jak se tím pádem nestal pracovníkem "Úprčeli", jak se potajmu říkávalo Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Jako by ještě z těch časů přetrvával ještěří polemický osten malé Ostravy vůči velké Praze, jak dokazuje Šajtarova polemika s pražským bohemistou P. A Bílkem: bere si na paškál Bílkovo "kádrování" bohemistiky v Praze a mimo Prahu a vyčítá mu mj. záměrné ignorování pracoviště v Ostravě, zpochybňuje Bílkovu vědeckou způsobilost a jeho argumentaci označuje za "tlachání téměř bezbřehé". Šajtar o řadě bohemistů z FF UK tvrdí bez skrupulí, že jde o "naprosto neznámé" lidi a z odborného hlediska o "slabý průměr či podprůměr" - a vysmívá se představě, že by na pražské "fildě" existovala "elitní" bohemistická katedra - spíše naopak...
Vezmeme-li to z nadhledu, projevily se tu hned dva extrémy: despekt "centra" vůči "periferii", a naopak podrážděnost regionu vůči "pánům v Praze". Také tuto roli však regionální literární časopisy nejednou hrají - a proto raději z jiného soudku: Alternativa Plus má možná nejlepší grafickou úpravu ze všech literárních časopisů, které u nás vycházejí. Ať jim vydrží - a ať vydrží. A ať se víc čte!

VLADIMÍR NOVOTNÝ