nahoru

Co umí papež?

Jiří X. Doležal 25. září 2009 • 06:31

Papež Benedikt XVI. přijel na historicky první návštěvu ČR. Když se podíváme na návštěvy papeže a Madonny u nás, nemůže nás nenapadnout: Ano, je jasné, že na Madonnu přijde hodně lidí, hezky zpívá a tancuje! Co ale umí papež?

Papež Benedikt XVI. přijel 26. 9. na historicky první návštěvu ČR, stráví tu tři dny. Když se podíváme na návštěvy papeže a Madonny u nás, nemůže nás nenapadnout: Ano, je jasné, že na Madonnu přijde hodně lidí, hezky zpívá a tancuje! Co ale umí papež?


Jde samozřejmě o otázku řečnickou, ale přesto jsem ji musel položit. Protože ona prostě skutečnost, že papeži stačí, že je papež, je v roce 2009 skutečně na pováženou.
Papež je jednak pro ty, co tomu věří (a kterých je stále méně), zástupce Boží na zemi, jednak hlava majestátní mocenské organizace, katolické církve. Organizace, která v Evropě ztrácí na svém po staletí pěstovaném vlivu a v České republice jí opravdu moc pšenky nekvete.
Přesto na papeže – vsadím boty – přijde více diváků než na Madonnu. I když připustíme, že polovina z nich budou pouzí zvědavci, i tak ta druhá polovina lidí, kteří přišli dejme tomu „z víry“, je v prvním století třetího tisíciletí skutečně impozantní a zarážející – vždyť papež je, kromě výše zmíněných rolí, v jedenadvacátém století především symbolem iracionality.
A přesto tolik lidí zajímá...


K tématu:

Anketa: ZMĚNÍ VÝZVA PAPEŽE VZTAH ČECHŮ K NÁBOŽENSTVÍ? (Reflex.cz, 26. 9. 2009)
„Benedikt XVI. přednesl při příležitosti své návštěvy projev, v němž vyzval všechny obyvatele České republiky, aby znovu objevili křesťanské tradice...


Josef Mlejnek: PAPEŽ: ŘEKNI MARXISMU NE
(Reflex č. 37/2009)
Koncem září navštíví Českou republiku papež Benedikt XVI. Co je to za muže, který stojí v čele římskokatolické církve? A proč je objektem útoků světové levice a islamistů?


Jan Jandourek: CO PAPEŽ V ČESKU OBJEVÍ?
POKUS O POPIS SITUACE V ČESKÉ KATOLICKÉ CÍRKVI
v Reflexu č. 39/2009
Papež nalezne národ, který patří spolu s někdejšími východními Němci a severskými národy k nejateističtějším v Evropě. A také církev, jež přes všechna chmurná proroctví přežila více než tisíc let své historie, ale dnes si nevede příliš dobře...


Jak zní DESATERO PŘELOŽENÉ PRO ČECHY?
A NAVÍC JEDENÁCTÉ v Reflexu č. 39/2009.
U příležitosti návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. jsme se pokusili přeložit složité formulace pozapomenutého desatera, které věnoval Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaj.