nahoru

Podpoří Klaus popravy?

Jiří X. Doležal5. srpna 2007 • 19:22
Podpoří Klaus popravy?

Václav Klaus ve své předvolební kampani nasazuje tak tříštivou munici, že se lze opravdu obávat, co přijde zítra. Jeho populismus přestává být slučitelný s funkcí, kterou vykonává, neboť některé jeho výroky doslova berou úřadu prezidenta vážnost.


Václav Klaus se v sobotu nepřímo postavil proti americkému radaru. "V první řadě si myslím, že tato opozice (míněn odpor proti radaru) by se měla respektovat. Je reálná. Nikdo si ji nevymyslel. Průzkumy veřejného mínění, které se uskutečnily, nikdo nezfalšoval," řekl pro Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.
U pravice, alespoň u ODS, to má v nadcházejících prezidentských volbách jisté, proto je třeba stát se přijatelným i pro lid - rozuměj levici. Prezident proto vystoupil proti radaru, a to s odvoláním na argument, kterému budou na rudé straně nesporně tleskat. Argument, že radar nechce lid. Přitom Václav Klaus musí velmi dobře vědět, že v řadě otázek, například ve vysoce odborných otázkách strategické obrany naší civilizace, nemá rozhodovat lid. Většina totiž bolestně často nemívá pravdu, a proto je třeba rozhodování o celém spektru jevů raději držet v rukou elit. Prezident dobře ví, že kdyby se podle většiny rozhodovalo v otázce trestu smrti, tak se zde vesele popravuje, a kdyby měla veřejnost rozhodující vliv na legislativu, tak tu máme zvláštní zákony pro Romy. Přesto se v jiné výsostně odborné otázce - otázce radaru - chce držet vůle lidu...
Samo stanovisko, ke kterému se Klaus přiklonil, je akceptovatelné od nějakého Pepka Vyskoč, ale ne od prezidenta republiky. Je jasné, že Pepek neví nic o naší mravní povinnosti nějak se podílet na kolektivní bezpečnosti zajišťované NATO, jehož jsme zaplaťbůh členem. Je jasné, že Pepek by nejradši, aby za nás všechny nové hrozby řešili jiní a my bychom s ohrožujícími režimy pěkně v teple kolaborovali. Je jasné, že Pepek neví nic o tom, že kromě konzumování výhod naší integrace do západoevropských struktur je naší primární povinností také něco pro náš euroatlantický civilizační okruh udělat. Je ale naprosto nepřijatelné, že tyhle samozřejmosti neví prezident republiky. Nebo je možná ví, ale ve jménu svého znovuzvolení na to prostě kašle.
A tak nezbývá, než se těšit, až Václav Klaus za účelem zvýšení své popularity začne obhajovat znovuzavedení trestu smrti.