nahoru

Tajemno a zvědavost

Andrej Halada 19. května 2006 • 01:59

Jedním z důvodů celosvětového úspěchu Šifry mistra Leonarda je to, že pracuje s tajemnem a neznámem. Člověk hledá neustále odpovědi na otázky o smyslu fungování světa, o příčinách některých jevů, a když na ně nedokáže odpovědět, je z toho dezorientovaný a zmatený. Většina lidí si také není schopna připustit, že svět funguje i na principu prosté nahodilosti, že některé věci se mohou stát bez hlubší příčiny...

. Věda se na mnohé otázky snaží odpovědět, ale vždy – pokud je skutečnou vědou – dojde na určitou mez poznání a musí říct: nevíme. To nevědění, nejistota, ovšem vyvolává strach z prázdnoty. Snažíme se jí proto něčím vyplnit.
Kšeft s výplní prázdnoty v dnešní době stále kvete. Důvěřivcům je možné prodat vysvětlení minulosti, odhalení procesů současnosti, předpověď budoucnosti. Stovky miliónů lidí na této planetě jsou ochotny věřit nefyzikálním důvodům vzniku světa, další stovky jsou ochotny věřit tomu, že vesmírné procesy určují jejich život, a je mnoho těch, kteří jsou přesvědčeni, že mimozemské civilizace nám sesílají svá poselství. A je i dlouhá řada těch, kteří na podobných věcech vydělávají velké sumy.
O současném moderním světě se říká, že je zoufale nevěřící a ateistický, ale není to tak úplně pravda. Křesťanský bůh-důchodce sedící na obláčku už sice dávno ztratil svou moc nad lidským konáním, ale jeho žezlo převzali jiní mágové. Například prudký nárůst popularity astrologie lze přičíst tomu, že lidé potřebují nějakou kotvu ve svém životě, chtějí mít jistotu, že to, co činí, je správné. Stejně jako kdysi lidem farář říkal: Bůh to tak chce…, říká dnes astrolog: Máte to ve svém horoskopu. V horoskopu máte sice leda tak čáry a kolečka, v lepším případě váš jednoduchý psychologický profil, ale když vám to „řekly hvězdy“, tak to přece bude pravda, protože hvězdy jsou něco nad námi, něco věčného, co nás přesahuje.
Respekt před vesmírnými procesy, před silou přírody, před nevyzpytatelností osudu je dobrá věc, ale to neznamená, že člověk ztratí ze zřetele to důležité, co ho dělá člověkem: svůj rozum, vůli k činu. Člověk má přece do značné míry možnost svět měnit, není jen loutkou ve hře osudu a planet. A na neznámo a tajemno platí další lidská vlastnost: touha toto neznámo prozkoumat, odvaha vydat se do temnot hledat světlo. Proti fatalismu a strachu tu vždycky stojí prostá zvědavost, chuť jít dál a vidět víc, poznat víc.

Andrej Halada