nahoru

Co si pamatujete o obrozencích II.

PAVEL TANĚV 2. května 2002 • 10:45

Test v čísle 15 ukázal, jak češi zareagovali na pozvánku do společnosti v podobě císařských osvobozovacích dekretů. Když zjistili, že požadovaná toaleta má německý střih, rozhodli se, že na frak přešijí své sedlácké haleny, aby nemuseli tu veselku zaplatit ztrátou identity...

První pokusy krejčíků jazyka, literatury a divadla vypadaly všelijak, ale posléze se s přibráním vědy, techniky, ekonomie a správy dostavily i z hlediska celoevropského životaschopné výsledky.1. Monumetální historické dílo Františka Palackého neudělalo z Čechů zaryté šovinisty. Pomáhalo jim odpoutat se od přežilých loajalit k rodu a lokalitě a s přimknutím k historickému vyprávění vstřebat modernost a osvícenství. Jak se jmenovalo?


a) Dějiny národa českého
b) Historie Čechů v Čechách a na Moravě
c) Dějiny českého národa
d) Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě


2. Obrovský excentrik a egocentrik Karel Hynek Mácha vložil do svého Máje s básnickým talentem i své nitro a byl to počin světové úrovně. Není čistou fantazií básníkovou, opírá se volně o skutečný příběh mladíka, který zabil otce, protože mu bránil v lásce. V čem se báseň i předloha shodují, je hora...


a) Bezděz
b) Milešovka
c) Sněžka
d) Králický Sněžník

3. "Já chtěla muže mít, před nímž bych se kořit mohla, jenž by vysoko nade mnou stál, já bych život proň byla obětovala, ale viděla jsem v mužích jen hrubé despoty, jen pána." Vytříbená tvorba největší české spisovatelky nebyla jen službou národu, ale také únikem před životem v tvrdě maskulinní společnosti. Které jméno proto zůstává připomínkou, že některé lidské úkoly zbyly Čechům i na další staletí?


a) Teréza Nováková
b) Karolina Světlá
c) Žofie Podlipská
d) Božena Němcová

4. "... by nám to naše vlastenčení ráčilo konečně z úst vjeti do rukou a do těla," psal v časech, kdy horovat pro českou věc bylo povoleno. Po nástupu bachovského absolutismu zase: "Když všichni zmlkli, já toho nenechám!" Po zákazech a brixenské anabazi novináře Karla Havlíčka Borovského nebylo pochyb, že vlastenectví žádá víc než mluvit česky. KHB vynikl i jako...


a) polygrafický odborník, jenž zavedl ve výrobě novin četná zlepšení
b) podnikatel, jenž se dobral slušného jmění zavedením a vedením prosperujícího listu
c) právní poradce, neboť poté, co se u soudu obhájil sám, radil i jiným
d) statkář


5. KHB také zasadil tvrdou ránu raně obrozenskému rusofilství. Co způsobilo, že zděšení slavjanofilové od něj mohli číst: "Tak jako by směšno bylo cítiti patriotismus indoevropejský... nepravdivé jest vlastenectví všeslovanské?"


a) pečlivější četba ruských autorů
b) osobní zkušenost z vychovatelského působení v Moskvě, v rodině literárního historika Ševyreva
c) setkání s ruským historikem Michailem P. Pogodinem
d) dobová rakouská propaganda


6. Programové češství se posléze uchytilo u vzmáhající se české buržoazie a technické inteligence, což byl leckdy jeden a týž člověk. Při stavbě železnice Olomouc-Praha prokázal geniální technické i manažerské schopnosti syn z mlynářského rodu, jenž jako třicetiletý tragicky zahynul u dnes strženého choceňského tunelu. Byl to...


a) František Josef Gerstner
b) Josef Božek
c) František Antonín Gerstner
d) ing. Jan Perner


7. Jak se jmenoval budějovický rodák z českoněmecké rodiny, monopolní dopravce na Labi a Vltavě, budovatel Negrelliho viaduktu, Masarykova nádraží, jenž podporoval Erbena a Čelakovského?


a) Josef Hlávka
b) Karel Schnirch
c) Vojtěch Lanna
d) Alois Negrelli8. Vynálezce lodního šroubu Josef Ressel měl smůlu, že technici i loďaři považovali tuhle revoluční věcičku za nesmysl. Svou roli sehrál i fakt, že nebyl vystudovaný technik, ale...


a) kantor
b) lékař
c) lesní inženýr
d) filolog


9. Rokem 1845 odstartovala snaha o výstavbu Národního divadla. V čele stály dvě autority. Když scéna konečně stála, byl první z mužů dávno na pravdě boží a druhému, Palackého zeti a staročechovi, bylo pětašedesát. Byli to...


a) Josef Kajetán Tyl a František Ladislav Rieger
b) Karel Hynek Mácha a Bedřich Smetana
c) František Palacký a František Ladislav Čelakovský
d) Václav Hanka a Karel Sladkovský


10. Co spojovalo tvůrce naší národní hudby Bedřicha Smetanu s jiným hudebním géniem, Wolfgangem Amadeem Mozartem?


a) romantismus
b) oba nepotřebovali ke skládání klavír, díky zázračnému sluchu komponovali v hlavě
c) klasicismus
d) zemřeli mladí


11. Jak se jmenoval architekt budovy Národního divadla? Syn obuvníka a pradleny krom absolventství jedné technické a jedné umělecké vysoké školy vlastnil i výuční list zedníka, neboť za důležitou pro profesi považoval řemeslnou zkušenost.


a) Vojtěch Ignác Ullmann
b) Josef Schulz
c) Josef Zítek
d) Josef Fanta


12. Se slavnou budovou na vltavském nábřeží je pracovně spojen i český Edison, opět rodem naprostý plebejec, posléze úspěšný vynálezce a podnikatel...


a) ing. František Křižík
b) Emil Kolben
c) ing. Vincenz Daněk
d) František RinghofferSprávné odpovědi:
1d, 2a, 3d, 4b, 5b, 6d, 7c, 8c, 9a, 10b, 11c, 12a
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Vy si toho o obrozencích opravdu moc nepamatujete.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Vaše znalosti nejsou zanedbatelné, ale doplnit by se dalo ledacos..
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Skvělý výsledek.

PAVEL TANĚV