nahoru

Co si pamatujete o obrozencích?

PAVEL TANĚV 15. dubna 2002 • 17:39

V¨testu z patnáctého čísla Reflexu se můžete přesvědčit, jak velké vědomosti vám zůstaly o obrozencích. Tak například - proč se Josefu Dobrovskému říkalo Modrý abbé? A jaká událost rozhodla o tom, že píseň Kde domov můj se stala českou hymnou..?1. Byla-li obrozenská doba nemyslitelná bez zrušení cenzury, tolerančního patentu a zrušení nevolnictví císařem Josefem II., proč byl jejím leitmotivem útlak?


a) císař s reformami příliš spěchal, a byly proto nedokonalé
b) země české a rakouské se s reformami proměnily v policejní stát
c) vesměs venkovskému česky mluvícímu obyvatelstvu nejvíce vadilo, že za života Josefovy matky Marie Terezie zanikly v reformách hraběte Haugwitze poslední zbytky českého státu
d) Jedna říše, jeden jazyk, jak účelné a pokrokové, říkali si osvícenští reformátoři na vídeňském dvoře. Mohu svobodně studovat a domoci se postavení, jenže jedině tak, že budu mluvit jako Němec, chovat se jako Němec a cítit jako Němec, vzdychal syn českého sedláka.


2. Mezi vychovateli čtyř synů hraběte Nostice najdeme tři významné Čechy. Které?


a) dramatika Václava Klimenta Klicperu, vydavatele Václava Matěje Krameria a učitele Josefa Svěráka
b) jazykovědce Josefa Dobrovského, učeného piaristu a topografa Jaroslava Schallera a historika Františka Martina Pelcla
c) F. M. Pelcla, básníka, dramatika a překladatela Václava Tháma a všeuměla Járu Cimrmana
d) F. L. Heka, F. M. Pelcla a Jaroslava Smoljaka

3. Osvícenec Josef Dobrovský ve vzkříšení jazyka sedláků a sluhů nevěřil. Avšak vybudoval pro lidi, kteří nejináč než česky mluvějí, byť pro kariéru dokonale zvládali dokonalou němčinu, základy spisovné jazykové normy. Proč se mu říkalo Modrý abbé?


a) z profilu se podobal císaři a v Chudenicích na Klatovsku, kam občas jezdil na léto, jej považovali za převlečeného Josefa, skrývajícího se před nepřáteli. Zkrátka modrá krev v rouše velebníčkově.
b) modrý z toho důvodu, že byl lidmi modré krve brán za sobě rovného, a abbé proto, že byl vystudovaný teolog
c) byl katolický duchovní bez úřadu a trvale nosil jednoduchý tmavomodrý šat
d) prostí lidé, kteří abbého znali, si nedovedli představit, že by nebyl šlechtického rodu

4. Národní program Josefa Jungmanna se plně nese v duchu tehdy populárního axiómu, jejž vyřkl německý polyhistor Wilhelm von Humboldt. Zní...


a) skutečnou vlastí je řeč
b) vlast mám tam, kde jsem získal nejvíce dobra
c) útlak plodí odpor
d) na hrubý pytel hrubá záplata


5. Český živel se probouzel, získával sebevědomí v německé převaze a reagoval na rodící se velkoněmecké ideje rekonstrukcí vlastní "slavné" minulosti, panslavismem a rusofilstvím. Pojí se především se dvěma obrozenci přišedšími ze Slovenska, autory historického díla Slovanské starožitnosti a básně Slávy dcera. Jmenovali se...a) Bernard Bolzano a František Palacký
b) Pavel Josef Šafařík a Jan Kollár
c) Karel Slavoj Amerling a Jan Evangelista Purkyně
d) Karel Bořivoj Presl a Václav Hanka


6. Nejtěžší zbraní českého nacionalismu byly podvržené Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Ač se pravdu už asi nedozvíme, kdo jsou mezi potenciálními falzifikátory nejvíce podezřelí?


a) básník Antonín J. Puchmajer a kritik Josef K. Chmelenský
b) historik Wáclav W. Tomek a básník František L. Čelakovský
c) básníci Václav A. Svoboda a Karel J. Erben
d) bibliotekář Národního muzea Václav Hanka, básník Josef Linda a malíř František Horčička


7. K historickému podvrhu však Čechy nedohnaly jen komplexy. Svou roli sehrály důvody ryze prakticistní, neboť...


a) cenzura tvrdě utínala jakékoli nacionalistické projevy, na "středověké" oslavné spisky však byla legislativně krátká
b) romantický dobový duch ovládal i cenzory
c) bylo možno odvolávat se na podobnou praxi v nemalé části tehdejší Evropy
d) císař František I. měl pro středověk slabost


8. Slova jako kyslík, čmelák, šeřík či buchar Češi přelomu 18. a19. století neznali. Kdo se zasloužil o to, že se česky dorozumíme v přírodovědě?


a) Karel Slavoj Amerling
b) Josef Kajetán Tyl
c) Jan Svatopluk Presl
d) Jan Erazim Vocel


9. Největší český vědec obrozenské doby, fyziolog Jan Evangelista Purkyně dlouho nemohl sehnat místo a v prvních letech na vratislavské univerzitě trpěl nepřízní německého profesorského sboru. Ke kariéře na slezském ústavu mu však dopomohla přímluva z míst, odkud bychom to nečekali. Myšlenky tohoto německého klasického filosofa prý Karel Marx postavil z hlavy na nohy. Byl to...


a) Georg Wilhelm Friedrich Hegel
b) Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
c) Arthur Schopenhauer
d) Johann Gottlieb Fichte


10. S místy pro talentované učence a umělce z chudých poměrů byla potíž. Mnozí by byli pro národní věc ztraceni, nebýt muže, jenž oslňoval nejvyšší urozenou společnost jako Dobrovský a díky tomu mohl vlastencům zjednat peníze, úřad či funkci. Jak se jmenoval "otec národa", vyniknuvší jako historik, organizátor a politik?


a) Jan Nejedlý
b) Karel Havlíček Borovský
c) Josef Jungmann
d) František Palacký


11. Píseň Kde domov můj z Tylovy a Škroupovy zpěvohry Fidlovačka sice brzy zlidověla, ale budoucí národní hymnu v ní nikdo neviděl. Která významná událost o její roli nakonec rozhodla?


a) Bedřich Smetana zemřel a nestačil splnit objednávku
b) v ústech vojáků roztroušených po světě na bojištích první světové války získala v atmosféře ničení a zmaru nový, vznešený obsah
c) Vítězslav Novák obsadil soutěž o hymnu Třemi českými zpěvy a porota se nemohla pro žádný rozhodnout
d) Čelakovského Píseň společní opět na Škroupovu hudbu byla příliš dlouhá a žel tak dobrá, že se ji nikdo neodvážil zkrátit
Správné odpovědi:
1d, 2b, 3c, 4a, 5b, 6d, 7a, 8c, 9a, 10d, 11b
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Vy si toho o obrozencích opravdu moc nepamatujete.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Vaše znalosti nejsou vůbec zanedbatelné, i když by doplnit by se dalo ledacos..
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Skvělý výsledek.

PAVEL TANĚV