nahoru

Objevy a vynálezy

PAVEL TANĚV 2. dubna 2005 • 00:21

Kdo je vynálezcem vrtulníku? Který renesanční génius přemýšlel o kuličkovém ložisku? A jak pomohl americký fyzik Lee de Forest svým vynálezem zesilující elektronky rozhlasu z problémů? Tyto a další otázky čekají na vás. Vyzkoušejte si test z Reflexu č. 35.1. Kterou z uvedených věcí nemůžeme připsat na konto čaroději z Menlo Parku, Thomasi Alvovi Edisonovi?


žárovku
válečkový fonograf
bezdrátové spojení
uhlíkový mikrofon

2. Proč za otce létání budeme navždy považovat americké bratry Wilbura a Orvilla Wrightovy?nezačínali každý další let s novým strojem
postavili první dvouplošník
vypracovali teorii letu
došlo jim, že jen vítr k létání nestačí, a protože tehdejší automobilové motory byly příliš těžké, k pohonu sestavili vlastní spalovací motor

3. Sedmého října 1939 vzlétl na továrním letišti 100 mil od New Yorku první vrtulník. Řídil jej jeho vynálezce...Španěl Juan de la Cierva
ruský porevoluční emigrant Igor Ivanovič Sikorskij
jeden z francouzských bratří Bréguetových
Němec Heinrich Focke


4. V poslední čtvrtině 17. století přišel na svět vynález, který umožnil zvýšit produkci papíru. Jménem upomíná na zemi svého původu nalézající se v oblasti dnešního Beneluxu. Jde o...


holandr
luxfer
flamendr
valon


5. Abych pak běh zrychlil kroku svého/a času přitom uspořil, /koupil jsem stroj, kterýž utvořil/ v Mannheimě Drais roku přítomného. Co měl na mysli obrozenský básník Ján Kollár, když psal tyto verše své Slávy dcery?šlapací tříkolku
parovůz
motocykl
bicykl


6. Svět strojů se může točit jedině díky kuličkovému ložisku. Jeho náčrtek byl roku 1965 nalezen ve skicáři renesančního génia, jenž nosil v hlavě nejeden vynález zmiňovaný v dnešním testu. Jak se onen muž jmenoval?


René Descartes
Giordano Bruno
Leonardo da Vinci
Galileo Galilei

7. Při studiu čeho se Sigmund Freud dopracoval k objevu nevědomí?hysterie
abstraktního myšlení
počitků
snů


8. Německý chemik Felix Hoffmann a firma Bayer stáli roku 1899 za zapsáním nejužívanějšího léčiva moderní doby do registru ochranných známek. Pod jakým názvem?


acylpyrin
superpyrin
paralen
aspirin


9. Americký fyzik Lee de Forest díky zesilující elektronce - triodě - zbavil rozhlas jeho dětské nemoci. Které?


obrovských antén zvíci několika metrů
poslechu ze sluchátek
značného kolísání zvuku
silného praskání přehlušujícího signál


10. Americký chemik Wallace Hume Carothers jej v patentové přihlášce pojmenoval jako POLYMER 66. Pod jakým názvem ale doslova vtrhl jeho vynález do života miliónů žen, když z jejich nohou přes noc učinil erotickou třaskavinu?perlon
silon
nylon
chemlon11. Jméno skotského inženýra Roberta A. Watsona-Watta je spjato se zkonstruováním zařízení, které kopírujíc činnost netopýra či delfína nebylo zbraní, a přesto výrazně pomohlo Británii ubránit se v letecké válce s Německem. Co tedy zajistilo Siru Robertovi šlechtický titul?radar
šifrovací zařízení
vysílačka
bezdrátový telefon
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Určitě techniku používáte, to byste vůbec nemohli fungovat, avšak píšete-li kupříkladu e-mail, nezajímají vás peripetie vzniku Internetu a už vůbec ne životy a trápení těch, kdo jej uvedli v život. Že opravdu o mnoho nejde, dokládá pravda, že už pračlověk, když potřeboval pokácet strom, pralesu jako ekosystému rozumět nemusel.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)


Vaše znalosti dějin objevů a vynálezů jsou velmi dobré. Patříte nejspíš k těm, kdo svět nejen používají, ale také o něm přemýšlejí.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Jste informační narkoman s mánií přemýšlet a hledat smysl, jinak se vaše znalosti vysvětlit nedají. Váš výkon se chválí sám, jen nezapomeňte, že svět čím dál víc patří nejen těm, kdo o něm jen něco vědí, ale těm, kdo s jeho částí přeměněnou na umělé technické systémy dovedou zacházet.

PAVEL TANĚV