nahoru

Chytíte příležitost za pačesy?

Iva Ženková 29. srpna 2002 • 16:03

Zkusme se dnes zamyslet nad původem několika obyčejných každodenně užívaných rčení. Ustálená spojení slov vystihují určité typické situace tak, že třeba pouhá dvě slova stačí přesně vyjádřit něco docela složitého. Mnohá rčení jsou velmi stará, pocházejí často až z antické mytologie nebo mají svůj původ v bibli. Rozumíme jim i tehdy, když obsahují slova, jejichž význam dnes už skoro nikdo nezná.

Správnou odpověď si můžete vybrat ze dvou možností, ale asi každý okamžitě ví, o co jde, když se řekne:


1. číst levity


a) S mravy byly odedávna problémy a hříšné duchovenstvo v 8. století n. l. nedávalo spát franckému biskupu Chrodegangovi. Aby je přivedl na správnou cestu, začal je zvát na pravidelná shromáždění. Tam předčítal z třetí knihy Mojžíšovy, zvané Leviticus, poučující židovské kněze pocházející z rodu Leviho, syna Jakubova, jak se mají chovat.
b) Na náměstích středověkých měst, u pranýře, četl každou neděli katův pomocník pro výstrahu seznam lidí a drobných provinění, kterých se dopustili.


2. grázl


a) Johann Georg Grasel v lesích na pomezí Čech, Moravy a Rakouska nejen kradl, ale i vraždil na potkání. Řádil tak dlouho, dokud císař ve Vídni nevypsal vysokou odměnu za jeho lapení a neskončil na popravišti. Jeho jméno se tak stalo symbolem lotra nad lotry.
b) Grázl se nazýval podomní výběrčí daní. Vzhledem ke své neoblíbenosti se zachoval v obecném jazyku dodnes.


3. labutí zpěv


a) Poté, co měl premiéru slavný Čajkovského balet Labutí jezero, byla jeho hudba ve společnosti velmi populární. Nejvíce oblíbené byly lyrické pasáže labutího zpěvu.
b) Podle antických bájí byly labutě bájní ptáci vynikající lahodným zpěvem. A nejkrásnější písně zpívaly, když přicházel jejich konec. Kromě toho zapřaženy do Apollónova vozu vozily boha Slunce a světla po světě.4. mít u někoho vroubek


a) V dřívějších dobách si lidé za své výrobky nebo služby vždy neplatili penězi. Jako směnné platidlo se používaly dřevěné destičky - vroubky.
b) Jde o prastarý způsob účtování, kterým se zaznamenávaly dluhy. Na dřevěnou tyčku se udělal zářez, pak se po délce rozštípla a tak obě strany měly potvrzení, kolik má kdo dáti či dostat. Bylo to však poněkud neskladné, a když v roce 1834 v Anglii pálili v kamnech vrubový archív, vyhořela téměř celá budova parlamentu.


5. na růžích ustláno


a) Staří Římané růžemi přímo plýtvali. Zdobili jimi domácnosti a používali je ve velkém při každé veřejné příležitosti. Též si jejich vonnými lístky plnili polštáře a slamníky.
b) Když se Odysseus po deseti letech válek vrátil domů na Ithaku, vyhnal nápadníky své ženy a bylo mu jako vítězi ustláno lůžko z růží.


6. brýle mámení


a) Ve svém nejslavnějším díle, Labyrint světa a ráj srdce, nechává J. A. Komenský procházet světem poutníka vybaveného brýlemi se skly Domnění zasazenými do obruby Zvyku, Jsou to brýle, jimiž je vidět svět, jak se tváří a zdá.
b) Shakespeare ve hře Sen noci svatojanské nechává královně Titanii nasadit brýle, jež způsobí, že se do člověka, na něhož pohlédne, zamiluje.


7. červená nit


a) Všechny balíčky posílané přes c. a k. rakousko-uherskou poštu musely být převázány červenou nití, která byla podmínkou přepravy.
b) Lana anglických lodí jsou spletena tak, že po celé jejich délce vede barevná nit, kterou nelze vyvléci, aniž se rozplete celé lano. Toto opatření Královského námořnictva se tak zalíbilo J. W. Goethovi, že ho jako první použil coby metaforu.


8. žabomyší vojna


a) V počátcích vědeckých výzkumů se vedly spory o to, zda je lepší používat k laboratorním experimentům myši, nebo žáby. Zvítězili příznivci myší.
b) Homérova Ílias se pokládá za skvost a o její napodobení se pokoušelo mnoho následovníků. Už před dvěma tisíci lety jejich snahy zkarikoval autor jménem Pigres výpravnou básní s rozsahem a rytmem veršů Íliady, ale s poněkud jinými hrdiny. V této "druhé trojské válce" se v rekovných činech předstihují žáby a myši.


9. držet palce


a) Palec byl podle názoru našich předků nadán zvláštní mocí. Sídlil v něm démon a ten nesměl ven. Proto bylo třeba palec sevřít, aby zlý duch nemohl škodit. Pomáhalo to prý dokonce i při přísaze.
b) Při setkání barbarských kmenů nesměli jejich účastníci mít zbraně a na znamení mírových úmyslů svírali ruce v pěst.


10. stojí to za starou belu


a) Dávné ruské slovo bela znamenalo prý veverku a jejich kožky byly kdysi ve staré Rusi platidlem. A stará kůže, jak je známo, nemívá vysokou hodnotu.
b) Ozdobné hole církevních hodnostářů byly složitě vyřezávané. A když byly staré, byly i křehké a snadno se lámaly.Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Teď asi víte, že nic nevíte a že jste dopadl jako sedlák u Chlumce.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)I když občas jen hádáte, kupodivu trefíte správné odpovědi. Neházejte flintu do žita a pracujte na sobě dál.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Je vidět, že nespíte na vavřínech, teď už jen dostat správnou příležitost a chytit ji za pačesy!

Iva Ženková