nahoru

Vyznáte se v Bibli?

RX online19. července 2002 • 14:34

Slovo Bible pochází původně ze středověkého latinského biblia. Jednotné číslo biblia bylo původně řeckým množným číslem ve významu „knihy“ a je to dobrý popis charakteru toho, co známe jako Bibli. Skládá se z mnoha různých spisů či „knih“ z období asi od roku 1000 př. Kr. do 100 po Kr. nebo o něco později.1. Podle druhé kapitoly Genese vysadil Bůh zahradu v zeměpisné oblasti Eden, ve které pramení veliká řeka. Řeka teče do zahrady a potom se dělí:


a) na dva proudy Tigris a Eufrat
b) na tři proudy Píšon, Tigris a Eufrat
c) na tři proudy Gíchón, Tigris a Eufrat
d) na čtyři proudy Píšón, Gíchón, Tigris a Eufrat


2. O jaké události se Hebrejské písmo i Nový zákon zmiňují častěji než o kterékoliv události z Genese?


a) Pád Sodomy a Gomory
b) potopa světa a archa Noemova
c) stavba Babylónské věže
d) Kain zabil svého bratra Ábela

3. Komu podle Bible napomohl k početí prvního syna kořen mandragory?


a) Rebece
b) Sáře
c) Ester
d) Ráchel

4. Kniha soudců vypravuje pět hrdinských příběhů, který z těchto příběhů do ní nepatří?


a) příběh o Samsonovi
b) příběh o pádu Jericha
c) příběh o vojenském tažení prorokyně Debóry
d) příběh o Ehúdovi, vrahovi utiskovatele Izraele Eglóna


5. Jak se jmenoval první král Izraelitů?


a) Samuel
b) Saul
c) Šalamoun
d) David

6. Který z proroků byl prezentován jako nový Mojžíš?


a) Elíša
b) Izajáš
c) Jeremjáš
d) Elijáš


7. Konec starověkého Izraele jako nezávislého organizováného státu, konec judské autonomie a tedy pád Jeruzaléma je datován kolem roku:


a) 612 př. Kr.
b) 412 př. Kr.
c) 587 př. Kr.
d) 457 př. Kr


8. S jakým jménem je v Bibli spojeno řecké slovo apokalypsis?


a) Ezdráš
b) David
c) Daniel
d) Zacharjáš

9Které evangelium je nejkratší a pravděpodobně nejranější?


a) Markovo
b) Lukášovo
c) Janovo
d) Matoušovo

10. Co je označováno jako Kniha znamení?


a) První evangelium
b) Čtvrté evangelium
c) Druhé evangelium
d) Třetí evangelium

11. Jak zemřel zrádce Jidáš Iškariotský?


a) byl ukamenován
b) není známo
c) oběsil se nebo se zřítil a vyhřezly mu vnitřnosti
d) zemřel přirozenou smrtí

12. Kolik posledních Ježíšových slov (výroků) je odedávna tradiční složkou křesťanského uctívání?


a) sedm
b) pět
c) osm
d) šestSprávné odpovědi:
1d, 2a, 3d, 4b, 5b, 6d, 7c, 8c, 9a, 10b, 11c, 12a
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Vy jste Bibli asi nikdy nečetl/a.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Vaše znalosti nejsou zanedbatelné, ale doplnit by se dalo ledacos..
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Skvělý výsledek.

RX online