nahoru

Proč je Andrej Babiš nevinný? Přečtěte si právní analýzu rozsudku od Jiřího Kučery

Jiří Kučera 9. ledna 2023 • 20:15
Proč je Andrej Babiš nevinný? Přečtěte si právní analýzu rozsudku od Jiřího Kučery
foto: Reuters

K překvapení mnohých si obžalovaní Jana Nagyová i Andrej Babiš u soudu vyslechli zprošťující rozsudek. Přestože soudní líčení v kauze údajného dotačního podvodu na farmě Čapí hnízdo přineslo spoustu podezřelých aspektů a oba obžalovaní vůbec nepůsobili důvěryhodně, což ostatně uznal i soud, nakonec jim vina prokázána nebyla. Proč je soud nakonec viny zprostil? Přečtěte si analýzu, kterou vám přinášíme ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates.

Úvodem je třeba říci, že celý případ je velmi komplikovaný a vyžaduje posuzování hned několika právních oblastí. Odůvodnění rozhodnutí v této věci není jednoduché. Svědčí o tom samotný fakt, že soudce své rozhodnutí zdůvodňoval zhruba tři hodiny a dodatečně také na tiskové konferenci, což není vůbec standardní. Po vyslechnutí hodnocení důkazů a úvah soudu je ale třeba říci, že se jedná o rozhodnutí velmi kvalitní, ať se nám líbí nebo ne.

Pro běžného člověka nicméně rozhodnutí nemusí být vůbec srozumitelné. Níže se pokusím alespoň rámcově zdůvodnit, proč nebyl Andrej Babiš shledán vinným.

V první řadě je třeba znovu připomenout, že Andrej Babiš byl obžalován za pomoc k dotačnímu podvodu, který měla obžalovaná Nagyová spáchat zejména tím, že v žádosti o dotaci uvedla dle tvrzení obžaloby nepravdivý údaj. A to ten, že farma Čapí hnízdo je nezávislým malým podnikem. Pokud by tedy nic nespáchala paní Nagyová, nemohl být logicky shledán vinným ani Andrej Babiš.

Obžalobě chyběl důkaz, že Nagyová vědomě porušila podmínky dotace

Podle zdůvodnění soudu je možné mít pochybnosti o tom, že farma Čapí hnízdo podmínky dotace nesplnila. A to proto, že tehdejší dotační podmínky nespatřovaly problém v tom, že je projekt materiálně propojený s Agrofertem. Přestože obhajoba Babiše a Nagyové se usilovně snažila dokázat opak, bylo dle názoru soudu toto materiální propojení prokázáno.

Dle soudu nicméně naopak nebylo v řízení prokázáno, že by farma Čapí hnízdo provozovala svou činnost na stejném relevantním trhu, jako jiné společnosti ze skupiny Agrofert. Přestože zde obžaloba uváděla několik společností, kde k tomuto souběhu mělo docházet, nenabídla k tomu žádné důkazy.

Naopak obhajoba vytáhla v závěru sporu těžký kalibr v podobě dvou znaleckých posudků, které měly prokazovat opak – tedy že farma Čapí hnízdo fakticky nekonkurovala žádné jiné společnosti z koncernu. “V pochybnostech ve prospěch obviněného,” platí za takových situací. Soud tedy musel uzavřít, že nebylo prokázáno, že by paní Nagyová uvedla nepravdivý údaj. Soud sice zároveň připustil, že by údaj mohl být nepravdivý, nicméně v takovém případě by zde stále chyběl důkaz o tom, že paní Nagyová věděla o nepravdivosti tohoto údaje.

Soud v tomto bodě hodnotil hlavně tehdejší příručky pro žadatele dotace. A ty tuto otázku neřešily dostatečně. Obsahovaly navíc informace o tom, že si má splnění podmínek dotace posoudit dotační úřad. 

Za takové situace soud nemohl shledat zavinění na straně paní Nagyové, protože na základě takto poskytnutých informací mohla předpokládat, že jí uváděné údaje jsou pravdivé, což rovněž v řízení opakovaně tvrdila a akcentovala. Obžaloba naopak k její vědomosti o opaku nenabídla důkaz žádný.

Svědek, který obhajobu popudil, ji nakonec velmi pomohl

Soud pak pro své rozhodnutí považoval za klíčové také svědectví pana Bareše, který na farmě Čapí hnízdo působil jako zástupce investora a dozor na stavbě. Soud jeho výpověď považoval za stěžejní důkaz, a to i přesto, že se proti Barešovu svědectví obhajoba ostře vymezovala a zároveň požadovala jeho opakovaný výslech.

Přesto tento svědek vypověděl několik skutečností, které nakonec přispěly ke zproštění obžaloby. Z Barešovy výpovědi soud zjistil, že o vyčlenění farmy Čapí hnízdo z Agrofertu bylo rozhodnuto ještě předtím, než bylo o dotaci možné žádat. A to z toho důvodu, že z analýzy projektu vyplývalo, že farma Čapí hnízdo bude prodělečný projekt.

Bareš zároveň popsal, že Andreje Babiše “přemluvily” jeho manželka a dcera, aby jim farmy Čapí hnízdo „koupil“. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí padlo předtím, než byla vůbec žádost o dotaci ve hře, nemohlo se jednat o účelové vyčlenění motivované snahou dotaci získat.

Důvodů, proč nebyl Andrej Babiš odsouzen, je samozřejmě mnohem více. Ty nejzákladnější lze shrnout takto:

  • Nebyl odsouzen proto, že nebyla odsouzena paní Nagyová, které měl dle obžaloby napomáhat při spáchání dotačního podvodu
  • V trestním řízení se neprokázalo, že paní Nagyová spáchala dotační podvod tím, že úmyslně lživě uvedla v žádosti o dotaci, že FČH je nezávislým malým podnikem
  • V trestním řízení se neprokázalo nade vši pochybnost ani to, že je skutečně toto tvrzení lživé, natož to, že by paní Nagyová věděla, že je takový údaj nepravdivý a úmyslně jej uvedla v žádosti v rozporu se skutečností
  • Soud se tedy musel řídit zásadou v pochybnostech ve prospěch obviněného a musel tak připustit i eventualitu, že paní Nagyová byla sama v dané době přesvědčená o tom, že uvádí údaj pravdivý, tedy nemohla mít úmysl tzv. podvádět
  • Že se zřejmě nejednalo o podvod, pak má dokládat zejména výpověď svědka Bareše, tedy svědka, který zjevně nebyl svědkem na podporu obhajoby. Ten soudu objasnil pozadí převodu akcií, zejména pak to, že úmysl převést akcie na děti zde byl dříve, než bylo možno o dotaci žádat. Převod tedy nemohl být motivován primárně následným získáním dotace

Je možné, že pro některé lidi z holdingu kauza teprve začíná

Obžaloba si ponechala lhůtu na podání odvolání, nicméně už teď je zřejmé, že s výše uvedenými argumenty soudu nebude snadné se vypořádat. Přesto je zajímavé, že tato kauza může znepříjemnit život i lidem, kteří v ní vystupovali jako svědci. Dle soudu totiž někteří svědci úmyslně uváděli nepravdu, čímž se sami mohli dopustit trestného činu křivé výpovědi.

Podle soudu lhala například finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková a člen představenstva firmy Imoba František Šlingr. Soudce také zmínil, že v písemném odůvodnění rozsudku bude apelovat na orgány činné v trestním řízení, aby výše uvedené prošetřili.

U svědka Tomáše Raka, bývalého ředitele farmy Čapí hnízdo, soud dokonce dospěl nejen k tomu, že jeho výpověď nebyla důvěryhodná, ale dokonce vyslovil podezření na možné vydírání. Rak totiž měl svou výpověď změnit poté, co nebylo vyhověno jeho požadavku na finanční plnění vůči Agrofertu.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.

Video se připravuje ...
Andrej Babiš tiskovka

Jiří Kučera
Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.