nahoru

Skotský europoslanec pro Reflex.cz: Chceme samostatnost, společný stát s Anglií je umělý konstrukt

Andrea Holopová7. srpna 2014 • 16:00
Alyn Smith
Alyn Smith
• foto: 
Facebook/Alyn Smith

Ve Skotsku se už příští měsíc uskuteční referendum o nezávislosti. Odtrhne se tato část od Velké Británie? Strany pro i proti stupňují kampaň a síly jsou podle průzkumů vyrovnané. Reflex.cz proto požádal o rozhovor poslance za Skotskou národní stranu (ta je hlavním hnacím motorem, který podporuje samostatnost) v Evropském parlamentu, Alyna Smithe. Referendum se bude konat 18. září.

„EU by neměla brát jako hotovou věc, že budeme jejím členem. Jsme bohatá země, čistý plátce do evropského rozpočtu, máme značné energetické rezervy a nadané obyvatelstvo. Máme i jiné možnosti,“ říká poslanec za Skotskou národní stranu v Europarlamentu Alyn Smith. Jeho strana přitom poslední volby ve Skotsku vyhrála.

Skotská národní strana usiluje o nezávislost Skotska. Jaké jsou vaše hlavní důvody pro osamostatnění?

Nejpovolanějšími lidmi k rozhodování o Skotsku jsou lidé, kteří v naší zemi žijí. Jsme jednou z nejstarších evropských zemí, jež má velké přírodní zdroje, a přitom zde mnoho lidí strádá. Od té doby, kdy byl v roce 1999 obnoven skotský parlament, jsme si zvykli rozhodovat o více a více svých záležitostech. Znovuzískání nezávislosti je dalším krokem na naší cestě.

Odpůrci nezávislosti ale říkají, že spojení Anglie a Skotska přináší výhody oběma stranám. Vy tyto výhody nevidíte?

Spojené království se skládá ze čtyř zemí a osamostatnění Skotska nezmění jejich právní vztahy. Společný stát kdysi dával smysl, ale je to umělý konstrukt, jehož čas je už pryč. Skotsko bude své zájmy hájit nejlíp jako středně velká evropská země, jež bude spolupracovat se svými přáteli a sousedy, která si ale o sobě bude rozhodovat sama a na mezinárodní scéně bude mluvit svým vlastním hlasem.

Myslíte si, že pak ztratíte svůj mandát poslance Evropského parlamentu, pokud se Skotsko osamostatní? Byl jste totiž zvolen za Velkou Británii, takže jedna možná interpretace je, že váš mandát zanikne.

Ne. Byl jsem zvolen, abych zastupoval náš lid. Skotsko je součástí EU 40 let, a i když by se určitě musely dořešit některé detaily, není v ničím zájmu, aby Skotsko nebylo – ani na minutu – členem Evropské unie. Nejlepším řešením pro všechny je, abychom se změnili z regionu zdráhavého členského státu na svébytný samostatný členský stát.

Vy jste byl ale z hlediska EU zvolen za Velkou Británii. A Spojené království by ztratilo také přes pět miliónů lidí a zmenšil by se jeho hlas v Unii...

Samozřejmě že osamostatnění by mělo i důsledky na postavení Spojeného království – ztráta třetiny rozlohy, přístupu k Severnímu moři, ztráta šesti poslanců v Evropském parlamentu a ztráta ropy a zemního plynu. Takže dává smysl, aby se skotská a britská vláda společně domluvily na řešení, jež by předložily Evropské unii.

Proč chcete, aby Skotsko bylo dál součástí EU, když preferujete nezávislost? Vždyť většina legislativy přichází z Bruselu, takže stejně nebudete moci dělat zákony podle svého.

V rámci Evropské unie je nezávislost ještě důležitější. Chci být v rámci EU zastupován vládou, která sdílí mé zájmy, a to londýnská vláda ve Westminsteru prostě není. V mnoha klíčových otázkách, v zemědělství, rybářství, energetice, zahraniční politice a obraně, má Skotsko znatelně jiné postoje než Spojené království, ale dnes naše odlišné postoje nejsou brány v Radě ministrů EU v potaz. Ve světě, kde státní hranice mají menší význam, je ještě důležitější, když můžete za sebe rozhodovat a za sebe mluvit.

Když usilujete o osamostatnění, nebylo by pro Skotsko lepší, kdyby bylo nezávislé na EU jako Faerské ostrovy, Island, Norsko či Švýcarsko?

EU by neměla brát jako hotovou věc, že budeme jejím členem. Jsme bohatá země, čistý plátce do evropského rozpočtu, máme značné energetické rezervy a nadané obyvatelstvo. Máme i jiné možnosti. Jsem ale pevně přesvědčen, že Evropská unie je pro nás nejlepší možností. Strávil jsem deset let úzkou spoluprací s vládami Islandu a Norska a ony musí prakticky implementovat značnou část evropské legislativy, aniž by měly možnost ji jakkoliv ovlivnit.

Pokud Skotsko dokáže vyjednat členství v EU, budete chtít stejné výjimky, jaké má nyní Velká Británie – jako výjimka z eura nebo ze schengenského prostoru?

Nemyslím, že by bylo jakkoliv obtížné zachovat výjimky, které dnes máme, a v dlouhém období chci Skotsko plně zapojené do EU. Samozřejmě že jednání musí teprve proběhnout, ale naprosto věřím, že návrhy sepsané v Bílé knize skotské vlády jsou rozumné. Skotsko bude konstruktivním členem EU.

A počítáte s tím, že byste přijali společnou měnu euro? Nemyslíte, že třeba Irsku euro ublížilo a že tato země nejvíce prosperovala v době, kdy měla volně plovoucí kurs a vlastní měnu?

Nechceme euro v dohledné budoucnosti a rozhodně ho nechceme bez referenda. Souhlasím s tím, že euro přispělo mezi mnoha dalšími faktory k nedávným problémům Irska, ale ty jiné faktory byly podle mě významnější.

Vaše Skotská národní strana je nyní sjednocená na myšlence nezávislosti. Ale jaká bude, až se případně osamostatníte? Je pravicová, nebo levicová? Bude se Skotsko spíš podobat Irsku, nebo ostrovu Man s nízkými daněmi, nebo spíš Dánsku s vysokými daněmi?

To je právě vzrušující – Skotsko je historicky sociálně demokratickou zemí se silnými vazbami na severské země, ale preference voličů jsou současně velmi ovlivněny skutečností, že jsme dlouhou dobu součástí Spojeného království. Proto věřím, že nezávislost nám umožní rozvíjet naši vlastní, skotskou evropskou politiku, jež bude určována našimi lidmi.

Diskuse ke článku