Video placeholde
Matyáš Fošum - vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na ministerstvu zdravotnictví
Lucie Krausová - ředitelka legislativního odboru ministerstva zdravotnictví
Radek Policar - náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo
Pavla Svrčinová - hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví
5
Fotogalerie

Chodí to z vlády. My to jen mašličkujeme, potvrzují úředníci. Jak vznikají nezákonná covidová nařízení

Reportérka Markéta Dobiášová a redakce Reflexu přinášejí další svědectví o tom, že nezákonná proticovidová opatření vznikají na ministerstvu zdravotnictví na politickou objednávku. Tato dvojice rozhovorů potvrzuje slova Jana Knytla z předchozí reportáže a vyvrací nařčení ze lži, ze které nás včera na tiskové konferenci osočil premiér Andrej Babiš i ministr Adam Vojtěch

Tento konkrétní případ se týká výjimky pro tanec a hudbu na svatbách a pohřbech, které do zákazu vepsal úředník Matyáš Fošum z hygienické sekce, a to na pokyn Lucie Krausové, ředitelky legislativního odboru ministerstva zdravotnictví. Psaný rozhovor s Fošumem najdete v těle článku, v jeho úvodu pak video s telefonátem s Krausovou, která po výslechu potvrzuje Fošumova slova.

Úředníka Fošuma redakce vypátrala v souvislosti s mimořádným opatřením o provozu maloobchodu a služeb, kterým se zakazoval tanec a reprodukce živé hudby na veřejnosti. Právě Fošum, jak redakce zjistila,  do něj vepisoval výjimku, že tancovat a hrát je epidemické riziko všude, jen ne na pohřbech a svatbách. Příkaz o vepsání výjimky přišel od ředitelky legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví Lucie Krausové. Ta jej údajně dostala od Radka Policara, legislativního náměstka ministra Adama Vojtěcha.

„Já jsem legislativec, já věcně ty věci vůbec neřeším a neposuzuji. Já to v uvozovkách jenom vážu mašličkami, jestli mě chápete,“ hájí se v nahrávce ve videu výše úřednice Krausová. Nakonec ale přizná, na čí pokyn nechali do nařízení vepsat výjimku. „Byl to pan náměstek Policar, který byl na jednání vlády.“ Poté souhlasí s tím, že by jí to Radek Policar jen těžko zadal bez vědomí Adama Vojtěcha. Poslechněte si záznam telefonátu ve videu v úvodu článku.

Kdo je kdo v kauze nezákonných proticovidových opatření ministerstva zdravotnictvíKdo je kdo v kauze nezákonných proticovidových opatření ministerstva zdravotnictví|Martin Bartkovský

Celý rozhovor s Matyášem Fošumem, vedoucím oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na ministerstvu zdravotnictví:

To opatření, které se týká zákazu tance a reprodukce živé hudby, to opatření jste napsal vy?

Já jako státní zaměstnanec s vámi nesmím hovořit.

Zjistila jsem, že jste to byl vy, kdo na tom mimořádném opatření a nařízení pracoval, tiskové oddělení ministerstva na otázky neodpovídá, ministr také ne. Nemůžu se vás nezeptat, když jsem na vás při pátrání narazila.

Já vám můžu pouze sdělit, že co se týče mimořádných opatření, tak to píše sekce hlavní hygieničky ve spolupráci s legislativní sekcí a ministr je ten, který to předkládá na vládu.

Jak se tady ta výjimka do toho mimořádného opatření dostala? Zjistila jsem, že když návrh opatření odcházel z kabinetu ministra zdravotnictví vládě ke schválení, tak tato výjimka v něm nebyla.

To nemůžu vyvrátit.

Můžete tedy potvrdit nebo vyvrátit, že jste psaním výjimky a tím odůvodněním byl pověřován vy?

Tohle vyvrátit nemohu.

Čili jste to psal vy?

Jestli myslíte, že jsem mlátil prsty do klávesnice, tak ano. Ale ta myšlenka to napsat nevznikla v mé hlavě. Byl jsem prostředník, který ten text akorát napsal do toho mimořádného opatření.

K vám přišel pokyn, abyste to tam takhle vepsal?

Ano.

Aby se v textu mimořádného opatření objevil text, že epidemické riziko je tancovat a pouštět hudbu všude jinde než na svatbách a pohřbech?

Ano.

Nemůžu se nezeptat, kdo vám ten pokyn dal?

No tak nepřišel ani od mého přímého nadřízeného, ani od hlavní hygieničky, ale přišel z legislativního odboru, od ředitelky legislativního odboru Krausové, která v tu dobu byla na jednání vlády. (Lucie Krausová je přímá podřízená Radka Policara, legislativního náměstka ministra zdravotnictví, pozn. red.) .

Čili sekce hygieny byla takto “použita”, aby to tam pouze formálně dopsala a nějak zdůvodnila?

Tak podle pandemického zákona zpracovává mimořádná opatření ministerstvo zdravotnictví, ale v zákoně je přímo povinnost, že každý text toho mimořádného opatření v nějaké formě nebo v nějakém časovém sledu musí být předložen vládě ke schválení. V tomhle případě vycházím z té premise, že ministr se se členy vlády na jednání domluvil na tom, že on je ten, který to bude podepisovat, takže tam tuhle výjimku chtěl. Současně tam u toho jednání byla hlavní hygienička, takže ze své pozice, kdy já jsem dostal pokyn pouze převést ten požadavek – již domluvený text – do mimořádného opatření, tak předpokládám, že mí nadřízení dostatečně zhodnotili nezbytnost této výjimky, tohoto nařízení.

Řekla vám epidemické zdůvodnění té výjimky ředitelka Krausová, když vám ten pokyn, ten text dávala? Řekla vám ona, proč je epidemické riziko tancovat a hrát všude jinde, jen ne na svatbách a pohřbech?

Odpovědi na tyto otázky by měl spíš přinést tiskový odbor.

Byl to názor hygienické sekce ministerstva, že je toto zavedené nařízení z epidemiologických důvodů nutné?

Já té otázce rozumím, ale dostáváme se do sfér otázek, kdy nevím, jestli mohu odpovídat. Z pohledu sekce hlavní hygieničky mohu jen říci, že tohle nebyl text, který bychom na sekci připravovali.

Vzniklo takhle toho víc? Takových pokynů, nadiktovaných textů, přišlo jich víc?

Nemohu to vyvrátit.

Když ten pokyn takto dostanete, upozorňujete na to, že to, co píšete, že to, co se po vás chce, je možná protiprávní?

Myslím, že velmi dobře víte, že už někdy v únoru březnu sekce hlavní hygieničky, resp. odbor ochrany veřejného zdraví, upozorňoval legislativní odbor ministerstva, že máme domněnku, že ta mimořádná opatření se vydávají v rozporu např. s pandemickým zákonem. Že v tom shledáváme protiprávní jednání.

Pokračuje se v tom dosud?

Na to nemám co říct. Zatlačila jste mě do kouta.

Stále upozorňujete vaše nadřízené, že omezující nařízení, která píšete, ve skutečnosti nejdou epidemiologicky zdůvodnit, že s ochranou veřejného zdraví ve skutečnosti nemají moc společného, že jsou dost možná protizákonná?

Na to vám nebudu odpovídat.

Informace, že po odborné stránce jsou nařízení, která fakticky nejdou odborně zdůvodnit, tak tyto informace vaši nadřízení, případně kolegové z legislativy ministrerstva, ty od vás mají?

Ano.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová je má taky?

Předpokládám, že ano.

Co se s těmito informacemi pak děje? Předávají se ministrovi, někomu z vlády?

To nevím. Ale všichni dobře vědí, že je tady na ministerstvu nařízený audit. Na sekci hlavního hygienika a také v sekci náměstka pro legislativu. Ten audit nařídil pan ministr Adam Vojtěch, tak předpokládám, že pan ministr to sám vnímá, že to celé není košer. (Interní audit resortu údajně zjistil hned několik pochybení. Na ministra zdravotnictví však neukázal. Ten nechal několika úředníkům včetně legislativního náměstka ministra Radka Policara snížit služební ohodnocení, pozn. red.)

Velkou reportáž, jak nezákonná vládní nařízení vznikala na politickou objednávku najdete v Reflexu č. 37/2021, který je od 16. září k dostání v trafikách a na webu ikiosek.cz >>>

Reflex 37/2021