Knižní čtvrtek

Knižní čtvrtek Zdroj: Práh, Lidové noviny

Čeština nově (zatím bez Czechie) a malovaný úvod do Karla IV.

Na trhu se objevila další z krásných knížek Renáty Fučíkové – tentokrát pro starší školáky převyprávěla podrobně a v kontextu zásadních událostí oné doby životní příběh zanedlouho jubilujícího Karla IV. A skvělou knihu o češtině každodenní i sváteční by měl mít doma každý občan Czechie, kterému nechybí cit pro jazyk ani touha po poznání.

Renáta Fučíková: Karel IV. Ilustrovaný život a doba

Karel IV. Karel IV. | Práh Čtrnáctého května uplyne 700 let ode dne, kdy se narodil král český a císař římský, Karel IV. Ilustrátorka a popularizátorka českých dějin Renáta Fučíková se tedy po prvních Přemyslovcích, Husovi a Chelčickém, TGM nebo Komenském věnuje právě jemu – připravila knížku s lapidárním názvem Karel IV. a podtitulem Ilustrovaný život a doba (vyd. Práh). Četba pro školáky od osmi do patnácti let, pokoukání pro všechny, kdo ocení ilustrace evokující středověký manuskript. Z kratičkých kapitolek osmdesátistránkové publikace vykutáte dávno zapomenuté detaily – třeba to, že Karel v Kristových letech ochrnul po pádu z koně a že právě takto zemřela i jeho druhá žena, Anna Falcká. Nebo že se až do svého biřmování jmenoval Václav. Nebo že se Markétě z Valois, kterou pojal za manželku už ve svých sedmi letech, říkalo Blanka, protože „měla světlé vlásky, a tak jí přezdívali Běla, což se francouzsky řekne Blanche, neboli Blanka“.

Jak u Renáty Fučíkové bývá zvykem, příběh je pečlivě zrešeršován a krásně, věrně a věrohodně ilustrován. V malovaném rodokmenu v samém závěru knihy třeba (přes absenci letopočtů) detailně vidíme, který z potomků panovníka zemřel jako novorozeně a který jako batole – jsou vykresleni v zavinovačkách a plachetkách, se zavřenýma očima. Vše je uvedeno do historických souvislostí a kontextu denního života, a aby se knížka dobře četla i žákům prvního stupně základních škol, občas se zabrousí tam, kde to dobře znají. Třeba do pohádek, díky nimž se vyloží, jak se od nich historická skutečnost liší.

Markéta Pravdová: Čeština nově od A do Ž

Čeština. Čeština. | Lidové noviny Třicet informacemi, chytáky a kuriozitkami nabitých kapitol bude povědomých těm, kteří si na jaře roku 2015 kupovali Lidové noviny jen kvůli třicetidílnému seriálu s názvem Čeština nově od A do Ž – právě ten je do nesmírně zajímavé, čtivé, přehledné publikace shrnut. Každý oddíl patří jednomu písmenu (na P nebo S byly ovšem potřeba lekce dvě!) a věnuje se vždy podobným jazykovým jevům: úvodní územní mapa dialektů (jak se kde na území ČR říkalo sedmikrásce, švestce atd.), o původu slov a sousloví (strdí, šedá eminence aj.), původ vlastních jmen (Stanislav a Slezsko, Šárka a Šumava etc.), zajímavosti o slovních druzích, syntaxi, a především pravopise, praktické záležitosti všednodenních písemností (jak napsat/potvrdit/zrušit objednávku/upomínku), výjimky z pravidel od známých léček po naprosté bizarnosti.

Pokud jste z těch, kdo místo tradičních papírových kodifikačních příruček spoléhají na nápomocný web http://prirucka.ujc.cas.cz/ a s nadšením brouzdají křišťálovými vodami http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/ a loví tu obskurnosti, musíte si tuhle knížku pořídit. Když ji člověk pročítá, nabývá s prolistovanými pasážemi dojmu, že česky skutečně neumí a nikdy neuměl (pokud je pesimista), případně že konečně pochopil, o co v té mateřštině běží a jak to celé funguje (je-li čtenář optimista). Vynikající publikaci pro milovníky naší řeči od expertů z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR nedávno vydalo nakladatelství Academia.