nahoru

Děti mají na drogy testovat jejich rodiče, ne škola!

Jiří X. Doležal 2. srpna 2017 • 16:30
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
• foto: 
Profimedia.cz

Pití alkoholu a užívání dalších drog dětmi se stávají celorepublikově stále palčivějším problémem a různé subjekty se proti tomu stavějí nejrůznějšími, často podivnými akcemi. Na severní Moravě, kde jsou sociálněpatologické jevy tradičně hodně viditelné, budou nyní ve školách testovat střízlivost žáků. Myslím, že je to velká chyba.

Pro začátek si dovolím — abych předešel nedorozumění — podtrhnout, že užívání alkoholu a drog dětmi považuji za závažný problém, jejž je třeba řešit. A přestože některé dnes zakázané drogy bych legalizoval, tak určitě ne pro děti. Ani marihuanu ne.

Co se ale koncem července stalo? Orlovská radnice potvrdila, že od loňska připravovaný plán na „protidrogovou“ úpravu školních řádů vyšel. Na děti bude mít při podezření na intoxikaci — ať už alkoholem, nebo jinými drogami — právo povolat rodiče a v jejich přítomnosti je otestovat. „Nebudou to plošné nebo namátkové testy. Pokud pedagog pojme podezření, že by školák mohl být pod vlivem návykové látky, oznámí to zákonnému zástupci a vyzve, aby se dostavil do školy. Za jeho přítomnosti mohou proběhnout testy a podle jejich výsledku budou podnikány další kroky,“ vysvětlil pro denik.cz orlovský protidrogový preventista David Pěntka.

Požádal jsem o názor předního českého adiktologa doktora Tomáše Zábranského: „Neměli by při podezření pedagogové spíše informovat rodiče a nechat testování na nich?“

„Asi ano, jakkoliv se věc může případ od případu lišit. Ale ani orlovské řešení není nejhorší z těch, jež byla — zejména na severní Moravě, ale i jinde v republice a s halasnou podporou nejrůznějších policejních složek — na stole. De facto totiž popisovaný postup znamená, že pokud si rodiče pozvou do školy a on si testování svého dítěte nebude přát, nesmí k němu dojít. Účel přitom bude splněn — rodina ví, že ve škole si kdosi myslí, že její dítě by mohlo mít problém související s nějakou psychotropní látkou. Pokud je funkční, bude s tím dále pracovat. Pokud funkční není... ale to už je na jiné povídání,“ odpověděl mi.

Doktor Zábranský naráží na „preventivistické“ iniciativy policie, kdy policie nabízí školám ukázkovou šťáru ve třídách, i s využitím drogových psů. Ano, orlovská iniciativa je lepší než policejní psi ve školách. Ještě lepší by však bylo problém konkrétního dítěte neinstitucionalizovat.

Pokud pedagog či školní preventista pojme na některé dítě podezření, měl by informovat rodiče, dát jim tester a nechat je, ať si večer synka či dcerku otestují sami. Většina drogových a alkoholových experimentů dětí totiž není cesta do bahna, ale pubertální vyvádění. Takže je mnohem lepší, když se žákův prohřešek řeší doma, domluvou, pár fackami či návštěvou psychologa, než když se ten problém institucionalizuje a řeší ho instituce — škola.

Pokud ho totiž škola začne řešit, dodá tím hříšníkovi aureolu disidenta a hrdiny, do školy budou jezdit opravdoví policajti na opravdový vyšetřování, a výsledkem celého procesu bude, že si děti z celé školy osvojí názor: „Pokud chci zažít nějaké dobrodružství, tak nezbývá nic jiného než chlastat a brát drogy!“ Takže prosím orlovské pedagogy — pokud u nějakého žáka máte podezření, netahejte ho na školní testy, ale předejte tester rodičům spolu s radou, jak jej použít a na jaké adiktologické pracoviště se obrátit, pokud bude drogový problém toho dítěte vyšší intenzity. Dělat z drogové zkušenosti školáka věc veřejnou, školní, je totiž v podstatě reklamou na drogy.Klíčová slova: děti, drogy, škola, prevenceDiskuse ke článku