nahoru

Zahalené ženy v Evropě: Má přednost bezpečí, nebo náboženská svoboda?

Petr Kolman 17. července 2017 • 16:30
Švýcarsko směřuje k zákazu nošení muslimské burky na veřejnosti.
Švýcarsko směřuje k zákazu nošení muslimské burky na veřejnosti.
• foto: 
Pinterest

Jako právníka mne i v tomto letním parnu zaujalo, že štrasburský ESLP – tedy významný Evropský soud pro lidská práva — tento týden rázně zamítl žalobu dvou muslimských žen (jak říká takřka osmdesátiletý soused z naší ulice, dvou muslimských muslimek) z Belgie, jež se chtěly domoci práva kompletního zahalování na veřejnosti.

Dodejme, že aktuální belgické zákony úplné zahalování žen (ani z náboženských důvodů) nepovolují. Pro informační komplexnost doplňme, že za úplné zahalování obličeje mohou být nyní belgickým ženám uloženy citelné pokuty a při opakovaném porušení zákazu mohou skončit dokonce až na sedm dní ve vězení.

Obdobné „zahalující restrikce“ platí například ve Francii či v některých regionech Španělska a Itálie. V Česku zatím analogické právní omezení nemáme, společenská realita (prozatím) nedonutila českého zákonodárce tuto záležitost řešit.

Zpátky k soudu: Zmíněný ESLP došel k jednoznačnému závěru, že možnost nosit tzv. nikáb nelze řadit mezi základní lidská práva, tedy alespoň v Evropě v roce 2017.

Autor této glosy souhlasí s názorem ESLP, že sporná záležitost, zda je zmíněný „nikáb“ v belgickém veřejném prostoru akceptovatelný, či nikoliv, je plně na rozhodnutí té které společnosti a jejích demokraticky zvolených reprezentantů. V tomto případě je tedy v rukou belgického parlamentu, jak záležitost pro svou zemi upraví.

Na citované „Nikáb-kauze“ vidíme mj. učebnicový příklad střetu dvou práv – práva na náboženskou svobodu (právo se zahalovat, jelikož to ženě přikazuje její náboženství) versus práva na bezpečnost (zejména rozpoznání osoby, která je pod „nikábem“ ukryta). ESLP se přiklonil, jak jsme již výše uvedli, k preferenci ochrany veřejného pořádku a bezpečí.

Podtrženo a sečteno — zahalování nikábem, byť z ušlechtilých a vznešených náboženských důvodů, je akt narušující (či může narušit) respekt k hodnotám svobodné demokratické evropské společnosti a může být také vyhodnocen jako obecně nebezpečný.

Ať se to někomu líbí, či nelíbí, i náboženská svoboda má své limity – jedním z těch nejdůležitějších je nepochybně ochrana bezpečí ostatních členů společnosti.

Diskuse ke článku