Ilustrační koláž.

Ilustrační koláž. Zdroj: fotomontáž Jan Ignác Říha

Co Čech, to terorista aneb Nové unijní právo proti veřejné podpoře terorismu

Poslanci Evropského parlamentu schválili minulý týden právní úpravu, podle níž bude trestným činem i veřejná obhajoba terorismu.

Podle dokumentu 2001/931/SZBP, schváleného Radou Evropské unie v roce 2001, je terorismus definován (mimo jiné) jako skutek spáchaný s úmyslem:

- vážně zastrašit obyvatelstvo

- vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země — například útoky na psychickou integritu osob

České právo nyní postihuje financování terorismu především prostřednictvím trestného činu teroristický útok. Novela obsahuje samostatnou skutkovou podstatu, podle níž se trestného činu dopustí ten, kdo „sám nebo prostřednictvím jiného finančně nebo materiálně podporuje teroristu, teroristickou skupinu nebo jejího člena anebo spáchání teroristického trestného činu“, případně za tímto účelem shromažďuje peníze nebo jiné věci. Za financování terorismu lze uložit až 12 let odnětí svobody a zároveň propadnutí majetku.

Evropská unie poskytla z Evropského fondu podpory palestinské samosprávě mezi lety 1994–2012 1 000 000 000 eur (jednu miliardu). Pouze v roce 2015 poslala EU palestinské samosprávě 500 000 000 eur.

Součástí palestinské samosprávy je hnutí Hamás. V chartě Hamásu se předpokládá zničení Státu Izrael. Hamas schvaluje útoky proti Izraeli, vybízí k jeho zničení a rodinám atentátníků vyplácí rentu z takzvaného fondu mučedníků.

Česká republika odvedla v roce 2015 do rozpočtu EU 41,9 miliardy korun. Začínám mít neblahé tušení, že mohu být podezřelým z financování terorismu:

- platím totiž daně do rozpočtu České republiky. Mám to nařízeno zákonem.

- Česká republika odvádí peníze do rozpočtu Evropské unie – smluvně se k tomu zavázala.

- Evropský parlament schvaluje rozpočet Evropské unie. Rozpočet se tak stává zákonem.

- rozpočet obsahuje platby pro palestinskou samosprávu, jejímiž členy jsou příslušníci hnutí Hamás. Ten schvaluje útoky proti Izraeli.

- Hamás je na seznamu teroristických organizací v USA, Kanadě, Izraeli, Japonsku…

Kdo je tedy vinen trestným činem terorismu? Evropská unie? Europoslanci? Česká vláda? Nebo snad, nedej Bože, já? Nejsem dokonce členem organizované skupiny? Mám se jít přiznat, nebo bude lepší přestat platit daně?

Budou jednou neplatiči daní vyhlášeni účastníky čtvrtého odboje, protože odmítli financovat terorismus, postavili se celému systému, a tím pomohli k jeho pádu?

Perlička na závěr. Za krácení daně můžete dostat stejných 12 let jako za financování terorismu. Jo a za vraždu je spodní sazba opět 12 let. Tak si vyberte.

Autor je vyjednavač