V září 2016 nabyla účinnosti novela zákona o potravinách a v jejím rámci novely tří zákonů, které razantním způsobem omezí možnosti propagace elektronických cigaret.

V září 2016 nabyla účinnosti novela zákona o potravinách a v jejím rámci novely tří zákonů, které razantním způsobem omezí možnosti propagace elektronických cigaret. Zdroj: Repro Strategie (Profimedia)

Naděje pro nás kuřáky: Hostinští, vyhlaste iniciativu Electronic Cigarette Friendly!

Neomarxistický boj zákonodárců o moje zdraví dosáhl dalšího vítězství — protikuřácký zákon prošel Senátem. V podobě, ve které je, ale ponechává nikotinistům jistou malou naději, jak chodit do hospod. A záležet bude jen na každém hostinském.

Nemá smysl opakovat argumenty, proč by stavebně oddělená samoobslužná kuřárna s odvodem kouře nijak nepoškozovala práva nekuřáků. Bojovníci proti kouření neslyší na racionální argumenty, neboť jejich válka je válkou náboženskou. Válkou sil Dobra — nekuřáků a zdravého životního stylu — proti zlým kuřákům, kteří nežijí podle představ těch hodných. No a síly Dobra (či spíše síla dobrotrusů) právě přistoupily k diskriminaci mé svobody. Už si nesmím zapálit v restauraci, už nesmí být žádná veřejná místnost, kde se smí kouřit. Takže zlí kuřáci byli dostatečně zbuzerováni a zdiskriminováni, což je dobře, protože proti Ďáblovi se musí bojovat. A koneckonců — ďábel stejně jako kuřáci smrdí dýmem.

Zákon omezuje i užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech. Tyto cigarety ale budou povoleny v kavárnách, barech i restauracích. A bude záležet jen na rozhodnutí majitele, zda je do svého lokálu vpustí — stejně jako dnes rozhoduje o tom, zda dovnitř smějí psi. A proto vyzývám hostinské: Nechte nám kuřákům alespoň tohle náhradní, nouzové řešení! Pro nikotinistu je krajně nepříjemné trávit čas v hospodě a nekonzumovat k alkoholu i nikotin. A elektronická cigareta je sice jenom náhražka cigarety opravdové, ale náhražka skutečně povedená. Takže pokud zůstane dost restaurací, kaváren a hospod otevřeno k užívání elektronických cigaret, nehrozí to co dnes: vytěsnění kuřáků z veřejného pohostinství a jejich těžká sociální deprivace, obnovení disidentské uzavřené subkultury bytových mejdanů pro kuřáky a vzápětí raketový nárůst zájmu o tabák u mladých lidí. Teprve vyčlenění kuřáků do jakési zavržené subkultury učiní kouření dostatečně atraktivním pro revoltující puberťáky. A tomu je potřeba zabránit.

Takže prosím hostinské: Dejte hlavy dohromady a založte si spolek Electronic Cigarette Friendly, udělejte k tomu grafickou značku a vylepte ji na vchody podniků, u nichž máte zájem, aby do nich nepřestali chodit lidi. Elektronická cigareta nikomu v okolí neškodí, a tudíž není důvod ji zakazovat. Když tedy hostinští tomuto způsobu konzumace nikotinu dají zelenou, kuřáci nepřestanou do hospod chodit.