Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg - ilustrační koláž.

Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg - ilustrační koláž. Zdroj: Fotomontáž Jan Ignác Říha

Přímá volba prezidenta je omyl a ústavněprávní nesmysl

Jak si počátkem nového roku povšiml i proslulý komentátor Reflexu J. X. Doležal (2. 1. 2017 — Přímá volba prezidenta: Buranokracie se nám zjevně líbí), přímou volbu prezidenta prý upřednostňuje čtyřiaosmdesát procent Čechů, Moravanů, Romů a Slezanů. Mám zcela opačný názor než oni! Přímou volbu českého prezidenta pokládám de facto za odborné pochybení a ústavněprávní nesmysl!

Ze systémového hlediska nutno konstatovat, že přímá volba odpovídá prezidentskému systému. V naší ústavněprávní struktuře působí naprosto cizorodě.

Podotkněme, že po celé dějiny naší novodobé demokracie byl a je český stát parlamentní, a nikoliv prezidentskou republikou. Český kočkopes – přímá volba plodící silného prezidenta, avšak s formálně relativně malými kompetencemi –, myslím, nemá v civilizovaném světě obdoby. A hlavně je to semeniště zbytečných problémů, což vidíme v posledních měsících.

To je jasné každému serióznímu a přemýšlivějšímu čtenáři.

Proboha, proč poslanci a senátoři, když upravovali naši normu norem – tedy ústavu –, to tehdy udělali takto polovičatě?

Senát PČR jako pojistka smysluplných právních norem zde nevídaně selhal. V tom plně souhlasím s bývalým předsedou Senátu a právním pedagogem Petrem Pithartem.

Prezident Zeman opakovaně usiluje rozšířit sféru svého vlivu mimo oficiální rámec svých kompetencí.

Proč k tomu dochází?

In media res: Díky institutu přímé volby prezidenta! Milióny hlasů z přímé volby Zemanovi dodaly neuvěřitelnou energii do plachet jeho pověstného nafukovacího člunu Vysočina.

Dobří lidé, aby mi bylo lépe porozuměno, můj text nesměřuji proti prezidentu M. Zemanovi, ale proti nesmyslnému a se zbytkem ústavního pořádku hodně špatně kompatibilnímu institutu přímé prezidentské volby.

Jelikož o peníze jde až v první řadě, nezapomínejme také, že přímá volba prezidenta je, v porovnání s nepřímou volbou, zbytečně finančně nákladná.

Nebylo by rozumnější použít zhruba dvě miliardy, které stojí, například na zdravotnictví, školství či na obranu proti terorismu?

Podtrženo a sečteno: vraťme se k původní podobě volby prezidenta. K volbě nepřímé!

Tedy k takové, kterou jsme v ČR měli v právním řádu až do prvního října 2012, dokdy byla hlava státu volena nepřímo Parlamentem na společné schůzi obou jeho komor.

K systému sice ne ideálnímu (tahanice kolem volby V. Klause nejsou zapomenuty), nicméně mnohem lepšímu, než je ten dnešní!

Nenechme se dále vláčet populisty a jejich iracionálními snahami.

A aby toho nebylo málo, mnozí uvažují o přímé volbě starostů a hejtmanů. Pokud by nedošlo k promyšlené, a zejména komplexní změně obecního (respektive krajského) zřízení, samo o sobě by to vedlo k dalším zbytečným zmatkům.