Inaugurace 2013

Inaugurace 2013 Zdroj: Pete Souza

Prezidentská kampaň je v plném proudu. Foceno v roce 2008.
Manžele v roce 2008
Barrack Obama se svou rodinou potom co pronesl v Chicagu svoji řeč v roce 2004.
Budoucí prezidentský pár se připravuje na ples v "jejich"  městě Chicagu. Rok 2004
Manžele na sjezdu demokratů v roce 2004.
28
Fotogalerie

JXD: Obamův konec, snědá pleť na nobelovku nestačí!

Letošní Silvestr se nám téměř kryje s nástupem nového amerického prezidenta, a také samozřejmě s odchodem stávajícího prezidenta Obamy. Proto si můžeme otevřeně říct, že jeho působení bylo nevalné, že to byl prezident slabý, a že Nobelovu cenu míru dostal neprávem.

S končícím rokem končí ve funkci i americký prezident Barack Obama, jehož vládnutí znamenalo největší zklamání pro zastánce menšin v dějinách. Obamovo zvolení přineslo všechny představitelné idealistické naděje, jaké si dokážeme představit pod termínem „black prezident“. Jakoby jeho zvolením byly potvrzeny všechny postmoderní vzorce - feminismus, odmítání rasismu, odmítání šovinismu, sexismus a všechny tyhle ismy, které od šedesátých let tvoří součást našeho světa v roli otěží. Jakoby zvolení černého prezidenta znamenalo konec starého světa netolerance, buranské přímočarosti a křiklounství.

Osm let po Obamově zvolení, těsně před koncem jeho mandátu, je svět přesně opačný, než jsme čekali při jeho zvolení. Jaderná válka je pravděpodobnější než před osmi lety - a to jak lokální konflikt (Indie versus Pakustán), tak globální jaderná apokalypsa, kdy by se vzájemně anihilovaly USA a Rusko. Amerika má za sebou několik let rasových bouří a nepokojů kvůli chování policie k černochům. Lidská práva a celá jejich agenda se odsunuly někam donedohledna, v zemích, kdy při Obamově nástupu zuřila občanská válka nízké intenzity, dnes zuří plnohodnotná válka, a migrační vlna cloumá celou Evropou. Prostě - svět za osm let vládnutí černého prezidenta dospěl k mnohem horšímu stavu, než byl na začátku jeho vlády. Rasismus a útlak černých se pod vládou černého prezidenta stal znovu klíčovým problémem, a celá jedna kulturní oblast - Arábie - se propadla do zmatku, nepokojů a násilí.

Vláda černého prezidenta tedy nepřinesla ani v nejměnším to, co jsme od ní očekávali - toleranci, méně předsudků a méně násilí. Naopak všechny negativní jevy prudce narostly. A tak na závěr Obamova vládnutí prosím Nobelův výbor: Obama dostal Nobelovu cenu za to, jaké naděje jsme do něj vkládali díky jeho tmavé pleti. Příště proto prosím rozdávejte ceny míru spíše za zásluhy o mír než za to, že je nějaký politik příslušníkem menšiny a má tmavou pleť. Rozlišovat podle barvy pleti - jak prokázalo i Obamovo vládnutí - je dnes totiž opravdu out.

Video placeholde
VIDEO: Jak se změnil Barrack Obama za 8 let • YouTube.com