nahoru

Redaktoři České televize předvedli trestuhodné neznalosti historie

Lukáš Lhoťan 9. prosince 2016 • 15:00
Odkud chodí Mikuláš?
Odkud chodí Mikuláš?
• foto: 
Lidé a Země

Redaktoři České televize asi nemají základní znalosti historie. Jinak si nemohu vysvětlit článek z názvem „Svatý Mikuláš: Proč je tak populární turecký svatý, kterého prosazovala řecká manželka německého císaře“. Již v nadpisu má autor textu zásadní chybu. Mikuláš nikdy nebyl svatým muslimských Turků, ale byl svatým Byzantinců, tedy obyvatel říše, kterou Turci zničili.

V článku autor pak dále píše, že „křesťané si 6. prosince připomínají památku Mikuláše, biskupa z turecké Myry (po ovládnutí města muslimy přejmenovaného na Demre), který se narodil kolem roku 280 v Turecku, kde také 6. prosince 345 zemřel.“

Což je ovšem faktický nesmysl. V době, kdy žil biskup Mikuláš, nebylo v oblasti Myry o Turcích ani památky, žili tam Řekové – respektive Byzantinci – a Myra tak nemohla být turecká a ani oblast nebyla Tureckem. Biskup Mikuláš žil na tomto území nazvaném Anatolie již za Římské říše. Je to asi podobné, jako by se psalo o nějakém indiánském náčelníkovi z předkolumbovské Ameriky, že se narodil třeba v Brazílii…

A to ani nemluví o tom, že označit Řeka Mikuláše za Turka a napsat, že „císařovna Theofana, manželka císaře Oty II. Tato žena byla neteří byzantského císaře, takže měla k Turecku blízko.“,je fakt vrchol blbosti. Nemluvě o tom, že muslimové neuznávají křesťanské svaté. Faktem je, že biskup Mikuláš žil v regionu Lýkia (součást většího geografického celku Anatolie) na území Byzantské říše, byl Řek a neměl nic společného s Turky. Když bylo město s jeho hrobkou roku 1087 dobyto muslimy, podnikli křesťanští námořníci nájezd a jeho ostatky z podmuslimské nadvlády zachránili a odvezli do dnešního italského města Bari, kde papež Urban II. vysvětil nové místo odpočinku ostatků biskupa Mikuláše.

Když čtu na webu veřejnoprávní televize v kategorií věda a historie takovýto nesmyslný a nepravdivý text, tak si říkám, že to s historickými vědomostmi naší společnosti o postavách naší historie je velice tristní a špatné.

Turecko – země Turků, vzniklo jako nástupnický stát Osmanské říše založené turkistickými kmeny pod vládou Osmana I. Na přelomu 13. a 14. století i v předchozích staletích různé turkistické kmeny dobývaly území tehdejší Byzantské říše, v čemž osmanští vládcové pokračovali až do konečného zničení Byzantské říše pádem Konstantinopole roku 1453. Až do počátku 20. století tvořili značnou část obyvatel území dnešního Turecka Řekové, Arméni a další národy, ale během 1. světové války vypukly etnické čistky, kdy Turci spáchali Arménskou genocidu, a po konci 1. světové války v rámci snahy Řeků osvobodit řecké obyvatelstvo Anatolie byla Turky spáchána etnická čistka na řeckém obyvatelstvu, a území dnešního Turecka se tak stalo definitivně téměř etnicky čistým územím obydleným Turky a Kurdy.

 

 

Diskuse ke článku