Jaroslav Doubrava

Jaroslav Doubrava Zdroj: Profimedia

Senátor Doubrava patří před soud za rasistické výroky

Tedy jen pokud je skutečně autorem výroku, který se objevil ve středu odpoledne na jeho facebookovém profilu. Pan senátor se dopouští antisemitského rasistického štvaní a patří před soud stejně jako Martin Konvička za své slavné výroky.

Martin Konvička jde před soud za své výroky, že by mlel muslimy do masokostní moučky, zavíral do koncentráků a posílal do plynu. Nejsem příznivcem verbálních zločinů, jsem zastánce spíše amerického konceptu svobody slova, ale uznávám, že Konvička to přehnal. Vykřikování, že se mají vraždit příslušníci nějaké skupiny, má být trestné.

Stejně tak trestné mají ale být projevy etnické nenávisti — jsou stejně nebezpečné a nepřijatelné jako přímé výzvy k násilí. A zákon má platit pro všechny. Proto jsem nesmírně zvědav, jak se represívní aparát zachová k včerejšímu výroku senátora Doubravy. Napsal si na svůj profil: „Buďte ve střehu, Američané, a především Židé-sionisté (velvyslanec USA Andrew Schapiro) a jejich přisluhovači (jakým byl mj. Havel) jdou naší demokracii tvrdě po krku, právě teď, v těchto hodinách.“

Výrok, že nám jdou Židi tvrdě po krku, byl nedílnou součástí oficiální nacistické tiskoviny Der Stürmer. Prakticky v každém čísle. Šíření této myšlenky, pokud laskavý čtenář zabrousí do historie, vedlo k jevu, jejž nazýváme slůvkem holocaust. A je absolutně nepřijatelné, aby se podobně jako Der Stürmer vyjadřoval v roce 2016 kdokoliv. A pokud je voleným zástupcem, tak je to ještě nepřijatelnější.

Facebookový status senátora DoubravyFacebookový status senátora Doubravy | Facebook.com

Osmašedesátiletý Jaroslav Doubrava, v letech 1998 až 2004 a opět od roku 2010 senátor za obvod Ústí nad Labem. Je to bývalý starosta obce Telnice, v letech 2008 až 2016 zastupitel Ústeckého kraje, člen hnutí Severočeši.cz, ale do roku 2010 člen KSČM. Jako správný (byť bývalý) komouš je to antiamerikanista a o Dušičkách si uslintl na Facebook, že 17. listopadu se zde Američané pokusí uspořádat druhý Majdan.

Slint začíná slovy: „Varování především mladým lidem a stále dosud zblbnutým konzumně živočišným starším a starým občanům ČR. Varování! Amerika jde Česku tvrdě po krku. Pozor na 17. listopad. Něco se chystá!“ Pak je několik odstavců emocí a závěrečné varování: „Židé-sionisté nám jdou tvrdě po krku!“

Těžko najít lepší příklad hanobení národa a rasy. A tak jsem zvědav, zda si tentýž represívní aparát, který stíhá Konvičku, odstíhá i pana senátora. Podle mého soudu za tento paján patří před soud stejně jako antiislamistický entomolog za své protimuslimské slinty.