nahoru

V Německu žije přes patnáct set dětských nevěst

Jiří X. Doležal 7. října 2016 • 11:02
Problematikou dětských nevěst se zabývá charita KAFA.
Problematikou dětských nevěst se zabývá charita KAFA.
• foto: 
profimedia.cz

S migrační vlnou loňského roku přišel do Evropy problém, který zde nebyl a jejž si za žádnou cenu nesmíme nechat vnutit. Tolerovat pohlavní zneužívání dětí není v Evropě přijatelné bez ohledu na to, zda ty dětské nevěsty jsou podle práva šarí’a vdané ženy.

Německé ministerstvo vnitra muselo díky zákonu o svobodném přístupu k informacím zveřejnit i tak delikátní fakt, jako je počet dětských nevěst, které přišly s imigrační vlnou. V polovině léta evidovali přesně 1475 ženatých či vdaných dětí. Převažovaly dětské nevěsty, tvořily osmdesát procent z evidovaných případů, ale úřady zaznamenaly i chlapce, jež rodina oženila před jejich šestnáctým rokem. To je v Německu věková hranice, nad kterou se může mladý člověk oženit či provdat. Co je „pod“, je pedofilie. Německé úřady zaznamenaly dokonce 361 vdaných nevěst mladších čtrnácti let. Nejčastěji byl tento problém zaznamenán u přistěhovalců ze Sýrie (664), Afghánistánu (157) a Iráku (100). Reálný počet dětských nevěst bude dle názoru ministerstva vnitra vyšší, neboť přistěhovalci dětské sňatky tají. 

Gatestone Institut nyní zveřejnil, že se německé úřady chystají přijmout nový zákon, jenž by tento problém vyřešil. Mají asi smůlu — problém by vyřešila jen repatriace uprchlíků z Blízkého východu, kde jsou dětské sňatky normální a legální. Jsou organickou součástí tamní kultury, stejně jako je její organickou součástí například náboženská nenávist či krevní msta.

Tato kultura proto je — v časovém řádu několika generací — s evropskou kulturou neslučitelná. My jsme obdobím prodávání dětských nevěst, krevní msty a sexuálních otrokyň prošli samozřejmě také — před příchodem Cyrila a Metoděje to rovněž tvořilo organickou součást kultury jako u většiny primitivních kmenů – a v mladší době bronzové součástí naší kultury byl i kanibalismus. Jenže už od těch dob uteklo hodně času a naše společnost se změnila, posunula normy, stala se sofistikovanější, strukturovanější a kulturnější. Takže už v Praze, která sice vznikla jako významné centrum obchodu s otroky, Berlíně či Mnichově dětské nevěsty nemůžeme trpět. Z důvodů naší vlastní kulturní a etické identity a jejího uchování. Ale stejně tak imigranti z Blízkého východu, také z důvodů uchování své kulturní a etické identity, ty dětské nevěsty prostě chtějí — patří to k jejich kultuře. Takže zakázat příchozím z Blízkého východu v Evropě jejich primitivní, kmenové kulturní zvyky a přimět je, aby se přizpůsobili mnohem civilizovanějším normám, sice můžeme. Ale nemáme nejmenší šanci je k tomu skutečně donutit, zajistit, aby se přestali chovat, jak jsou zvyklí z domova, a přenášeli kmenové normy chování na své potomky. 

Na cause patnácti set dětských nevěst v Goethově zemi je jasně vidět, že muslimské tradice — a tedy i jejich nositelé — ohrožují samy základy etických norem naší civilizace. Nesmíme připustit, aby se v Evropě ve jménu multikulturalismu legalizovala pedofilie. 

Diskuse ke článku