nahoru

Rasisté z Hate Free, já nejsem žádný gadžo s předsudky!

Jiří X. Doležal 25. srpna 2016 • 15:30
Rasisté z Hate Free, já nejsem žádný gadžo s předsudky!
foto: Facebook HateFreeCulture

Popletení sluníčkáři z Hate Free Culture zahájili další ze svých na hlavu padlých kampaní. Tentokrát zařídili, že nám Neromům Romové vysvětlovali, co přejí gadžům. Takže už jen formulace otázky ukazuje na nepřijatelnou paušalizaci a rasistický stereotyp, protože není Nerom jako Nerom, není gadžo jako gadžo.

Hate Free Culture bojuje proti projevům rasismu a nenávisti ve společnosti. Jejich poslední iniciativa ukazuje, že však oni sami trpí takzvaným černým rasismem — paušalizují soudy o Neromech a chápou je jako homogenní, uniformní skupinu. Což je rasistická paušalizace jak z učebnice. Přesně to, proti čemu se snaží Hate Free Culture protestovat — jenže naruby. V Hate Free rasismu jsou „ti špatní“ Neromové — gadžové.

V romské osadě Na Hrbe na okraji Banské Bystrice v rámci festivalu Ľudia z rodu Romov aktivisté z Hate Free rozložili fotostánek. Lidé z romské osady se tam měli možnost nechat vyfotit a „něco vzkázat gadžům“. Připomínám, že kdyby někde někdo udělal stánek pro majoritní populaci s heslem „Vzkažte něco Romům“, byl by okamžitě ukamenován pro rasismus. Ale podívejme se, kam taková paušalizace — existují nějací v podstatě stejní gadžové, kterým můžeme jako bloku něco vytknout — vede.

Když jdeme heslo za heslem galerií (celá k vidění zde), vidíme takovou přehlídku rasistických stereotypů jako na neonacistickém koncertě. „Neházejte nás do jednoho pytle,“ říkají dvě mladé ženy. Jasně, jsem rasista, který hází všechny Romky do jednoho pytle. Muž s kytarou: „Chovejte se tak, jak si přejete, aby se k vám chovali ostatní.“ Sakra, já se tak chovám! Co mi má nějaký Hate Free kytarista něco doporučovat? Muž v klobouku, jenž je mi nápadně podobný — tedy mi zamlada: „Respektujte odlišnost.“ Hochu, já byl odlišnej, ještě než jsi ty byl na světě, a ani na to nemusím být Rom! Dvě mladé holky: „Rády bychom vzkázaly, aby nás (gadžové) neodsuzovali.“ Jasně, já jak vidím romskou adolescentku, tak nemyslím na sex, ale odsuzuju ji!

Takže milí Romové — a nejen ti ze slovenské osady: My nejsme dohromady žádní stejní gadžové, jsou mezi námi obrovské rozdíly. Neházejte nás do stejného pytle, nedělejte o nás závěry jako o homogenní skupině, kterou fakt nejsme. Gadžo Vandas a gadžo Doležal jsou každý úplně jiný a nespojuje je vůbec nic kromě toho, že jsou Neromové — což nic neznamená, nemá to žádný význam. Posuzujte nás, prosím, jeden každý jednoho každého. Zvlášť, po jednom. Nepaušalizujte. Protože ta paušalizace z vaší strany, kterou vás učí Hate Free aktivisté, je stejně špatná, jako když někdo paušálně posuzuje vás. Já paušálně neposuzuji ani Hate Free aktivisty — jenom u těch, s nimiž jsem se setkal osobně, jsem musel s lítostí konstatovat, že jsou úplně mimo.Klíčová slova: rasismus, Romové, hatefreeDiskuse ke článku