Aktivisti za základní příjem si zapózovali s 15 tunami mincí.

Aktivisti za základní příjem si zapózovali s 15 tunami mincí. Zdroj: Profimedia.cz

Švýcaři experiment s dávkami pro všechny zamítli.
ilustrační foto
Prachy všem!
Švýcaři experiment s dávkami pro všechny zamítli.
4
Fotogalerie

Švýcaři odmítli základní příjem. 5 důvodů, proč je to dobře. A 5 důvodů, proč to dobře není

Více než 60 tisíc pro každého dospělého a zhruba pětinu této částky na každé dítě. Pro pracující i nepracující, pro zdravé i nemocné. Základní nepodmíněný příjem však Švýcaři v nedělním referendu zamítli většinou 76,9 procenta hlasů. Udělali dobře?

O dopadech zavedení základního ničím nepodmíněného příjmu, který na jedné straně zajišťuje příjem všem, na druhé straně nezohledňuje aktuální stav příjemce peněz, se vedou vášnivé spory. Na obou stranách jsou dobré i horší argumenty.

Tak tedy zde je pět důvodů, proč Švýcaři udělali v referendu dobře.

1. Nepodmíněný příjem pro všechny by u některých skupin obyvatel oslabil motivaci pracovat. Vždyť přežijí i bez práce.

2. Pokud mají ze státního rozpočtu dostávat peníze úplně všichni, muselo by se víc zdaňovat. Nepodmíněný příjem automaticky znamená vysoké daně.

3. I kdyby základní idea fungovala a základní příjem by nahradil veškeré dávky, politická realita stejně povede k neustálému vymýšlení, jak systém „vylepšit“ různými výjimkami.

4. Značné problémy by vyvolalo už zavádění nepodmíněného příjmu. Mají mít důchodci stejně velký základní příjem, když se celý život připravovali v jiném systému? Co lidé, kteří už nemocní jsou a měli by mít třeba vyšší dávky, a neměli možnost se na změnu systému připravit?

5. Nepodmíněný příjem bude lákat imigranty — sice na něj třeba ve Švýcarsku budou pět let čekat —, ale možná i to jim bude stát za to. Bude lákat spíše méně vzdělané, kteří celý systém mohou přetížit.

Na druhou stranu najdeme i pět dobrých důvodů pro to, proč základní příjem není špatný nápad.

1. Rostoucí mandatorní výdaje děsí ekonomy, tlak na přerozdělování a dotování neustále roste. Nahrazení všech dávek jedním základním příjmem by mohlo být cestou, jak se vypořádat s problémy přebujelého sociálního systému.

2. Peníze bez práce máme i dnes. Základní nepodmíněný příjem znamená peníze navíc i pro ty, kteří pracují.

3. Odpadne rozhodování, zda dávky, nebo práce. Nezaměstnaný člověk nástupem do práce neztratí základní příjem — nevzniká dilema buď, anebo.

4. Základní příjem může být řešením pro nadcházející dobu robotizace, kdy méně kvalifikovaní lidé nebudou mít dostatek pracovních příležitostí.

5. Základní nepodmíněný příjem může dát lidem větší volnost při výběru práce, především si spíš budou moci dovolit podnikat — pořád budou mít tu základní jistotu. A podnikavější lidé jsou pro ekonomiku důležití.