Mirku, chtějí ti vzít opici!

Mirku, chtějí ti vzít opici! Zdroj: fotomontáž Jan Ignác Říha

Svět bez cigár a chlastu: Zlo páchané jménem dobra

Ve sněmovně chystají zákon proti kouření a alkoholu. Pečlivost a vášnivost vedou zákonodárce k absurdním návrhům – a ty vedou k vymýšlení absurdních hlasovacích metod. Nejde jen o to, co až do komických podrobností zakážou a co se stejnou směšností povolí, nýbrž o to, aby každý zazářil.

Dvě stě dvacet pozměňovacích návrhů, to je víc, než je poslanců. Prohibice – jako spolehlivá opora organizovaného zločinu – je na spadnutí. Idea zakazování je známá: lidé jsou hloupí, poslanci je musí chránit od zlého. Důležité ale je, že zakazování zvyšuje moc sněmovny.

Cigaretami a alko­holem to neskončí. Na ortel čeká bůček, špek, bílé pečivo, uzeniny, těsné kalhoty, káva a tisíce dalších zdraví škodlivých potravin. Lidskému životu ale škodí nejen potraviny. Spoustu lidí zabíjejí auta, letadla, vlaky. Sedavé zaměstnání. Nadměrný sex. Dobrodružné činy. Pády větroňů, horolezců ze skal, do propastí. Zakázat, zasypat, skály oplotit. Zakazování nikdy nepřestane. Evropa je v koncích. Moc omotává lidi, dobro nevzniká, zlo stoupá, podporováno regulacemi, což jsou Petriho misky zla.

Vypadá to jako frontální útok na svobodu lidí a také to tak je. V EU i doma se rodí nová šlechta – zástupci lidu a jejich úředníci. Přebírají od nás, příštích nevolníků, sami od sebe veškerou péči o nás. Nechávají si za to od nás královsky platit, ale neptají se, jestli smějí. Úctu jako šlechta ještě nemají, lidi jim nedůvěřují a smějí se jim. Proto zesilují regulační snahy do všech detailů.

Pod záminkou, že nás ochraňují od všeho zlého (tak se modlí křesťané k Bohu), zesilují svou důležitost. Ne náhodou spřádají zákon, že hanobení úředníků je trestné. Nenápadně se proměňuje náš veřejný svět – od západního pojetí svobody a vlastní odpovědnosti za svůj život zpět k východnímu pojetí nesvobody a neodpovědnosti. Kousek po kousku, jménem dobra, zpět.

Je výhodná doba. Západ narazil na stěnu politické korektnosti a běží závod o život: uchvátí Brusel dřív všechnu moc, než se rozpadne? Východ se vrací k nadouvání a expanzi. My posílíme vztahy s Čínou, Kubou, pak Severní Koreou a se všemi státy, kde panuje státní kázeň a autorita vladařů. Byli jsme, řekl prezident Zeman, otroky Západu, EU, USA. V Číně se poučil, jak to dělat lépe. A už to jede. Kouření a alkohol jsou začátek. Na svobodu budete v nezakouřených barech vzpomínat s hořkostí. Byla, ale nechali jste si ji vzít.

Téma Prohibice nebo svoboda najdete v novém tištěném Reflexu, který vychází 5. května 2016.

V tématu najdete:

„Zvýšení ceny alkoholu proběhne pod bdělým zrakem Evropské komise, jež po letech průtahů konečně prosadí minimální cenu za jeden gram alkoholu. A to si pište, že ta minimální cena bude maximální!“ — Dan Hrubý, Milan Tesař

„Některé pozměňovací návrhy jsou vlastně nezbytné. Třeba povolit alkohol ve školách, kde se učí vařit pivo. To asi projde.“ — Miroslav Cvrček

„Dobrotrusové neznají konce. Až zakážou kouřit, přijdou na něco jiného.“ — Jaroslav Kubera

„Cigaretami a alkoholem to neskončí. Na ortel čeká bůček, špek, bílé pečivo, uzeniny, těsné kalhoty, káva a tisíce dalších, zdraví škodlivých potravin.“ — Karel Steigerwald

Reflex 18/2016 Reflex 18/2016 | Archív