nahoru

Neblbněme s těmi rasistickými plakáty Národní demokracie!

Jiří X. Doležal7. srpna 2015 • 18:00
Neblbněme s těmi rasistickými plakáty Národní demokracie!
foto: facebook.com/narodnidemokracie

Servery pohoršeně referují o rasistických plakátech Národní demokracie, a mě to pohoršuje. Proč píší o něm? Proč stejně intenzivně a podrobně nereferují o siderickém kyvadélku, kterým Petr Cibulka lustruje agenty KGB? Vždyť to jsou srovnatelné “myšlenky”.


Neparlamentní, samo sebe se za politické považující seskupení Národní demokracie přišlo s plakáty, kde je kouřící zbraň a text, že správní tatínkové se vždycky trefí do černého. Šéfem, hlavou, duší, předsedou a ideologem tohoto několikačlenného uskupení je pan Adam B. Bartoš. A já protestuji proti tomu, aby o jeho výrocích psal kdokoliv jiný než Zdravotnické noviny, Psychologie dnes a Psychiatrické rozměry. Proč? Je to autor seznamů Židů a pravdoláskařů ve veřejném životě, a myslí si, že svět je ovládán židovským spiknutím. Patologie jeho projevu je zjevná i laikovi - čtěte pozorně z Bartošových projevů.

„Začneme rozšiřovat jmenné přehledy nepřátel státu, kteří svými činy dlouhodobě podrývají státní svrchovanost ČR a pracují proti jejím zájmům,“ hlásal nedávno Bartoš na demonstraci proti uprchlíkům. Na webu Národní demokracie pak dodává: „Naši zemi rozebrali cizinci, naší zemi vládnou cizinci, peníze vydělané rukou pracovitých českých lidí odtékají do cizích států. Žijeme v područí impéria, které nám nic nedává, jen bere. Pomalu vysává život z tohoto národa, což je i konečným cílem jeho architektů: zničit a rozložit národní státy, vytvořit unifikovanou masu poslušných otroků. Šrouby Nového světového řádu se utahují a povstat proti plíživě vznikající totalitě bude stále těžší.“

A nyní pár myšlenek z jeho osobitého bloku: „Boj, který se v současné době vede, má mnohem hlubší příčiny, než které nám média prezentují. Je to ve skutečnosti boj mezi nadnárodními elitami ovládaným Západem na straně jedné a Slovanstvem na straně druhé. Tyto nadnárodní elity by své panství rády dále rozšířily na úkor slovanských zemí, kterými pohrdají a kterých se bojí.

Přišli jsme sem, před americkou ambasádu, protože zde je to dračí doupě. Zde je generální štáb našeho nepřítele, zde se scházejí zrádci našeho národa. S těmi se musíme vypořádat a s těmi se i vypořádáme. Nepřítel si přeje rozdělený národ, protože ten lépe ovládá.

Ve vládě sedá nedoléčený pedofil. Jiný ministr je zase bisexuál se sadistickými sklony. Od těchto lidí nemůžeme čekat nápravu stavu, ti naopak ve vládě sedí proto, aby tyto zvrácenosti kryli....“

Takže protestuji proti diskriminaci Petra Cibulky. Když plní stránky novin jedno individuum s rozvinutým systémem bludů, proč o Cibulkovi a jeho siderickém kyvadélku nepíšou taky?Diskuse ke článku

 

Nejčtenější