nahoru

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Zavře šéf protidrogovky sám sebe?

Jiří X. Doležal 26. července 2014 • 07:00
JIŘÍ X. DOLEŽAL: Zavře šéf protidrogovky sám sebe?
JIŘÍ X. DOLEŽAL: Zavře šéf protidrogovky sám sebe?
• foto: 
Archív

Národní protidrogová centrála a její šéf se dopustili takového preventivistického přešlapu, že by čestný muž na místě jejího šéfa plukovníka Jakuba Frydrycha okamžitě začal trestně stíhat sám sebe.

V MF Dnes 23. 7. 2014 vyšel preventivistický inzerát, na kterém najdeme loga předních výrobců a distributorů tabákových výrobků a u nich štěpný text: „Národní protidrogová centrála varuje: Obchodování s padělky financuje drogovou kriminalitu. Nepodporujte zločin — nakupujte pouze legální zboží u prověřených obchodníků.“ A k tomu obrázek krabičky cigaret a povalené (vypité) láhve.

Laskavý čtenář si jistě pamatuje, že mne před rokem protidrogová policie obvinila z šíření toxikomanie anekdotou o konopí. V (evidentní) anekdotě jsem totiž k rozmazané fotce holky s jointem napsal: 4D obrázek — pro zaostření vykuřte jeden gram. Jádrem problému bylo to slůvko vykuřte, jímž jsem dle protidrogové policie přímo vyzýval ke konzumaci marihuany.

V inzerátu, ve kterém teď Národní protidrogová centrála varuje před padělky, výslovně píšou „nakupujte“ — a obrázek jasně ukazuje, co mají lidi nakupovat. Chlast a cigarety. Pravé a zdaněné — takže když si je koupíte nepadělané, je všechno v pořádku a je to žádoucí chování. Připomínám, že tabák je jednou z nejnebezpečnějších drog, ročně v ČR zabije její kouření asi osmnáct tisíc lidí, že tabakismus je těžká toxikomanie, a šířit toxikomanii se nesmí. Řečí zákona:

Šíření toxikomanie:

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) jako člen organizované skupiny,

b) vůči dítěti nebo

c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.

Podobně jako já loni i protidrogová policie zde skutek koná tiskem. A nejde jen o šíření toxikomanie. Tabák je zboží se specifickým režimem, takže má velmi omezené možnosti reklamy.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, § 3, Tabákové výrobky

(1) Reklama na tabákové výrobky a rovněž sponzorování, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je reklama na tabákové výrobky, jsou zakázány, pokud není dále stanoveno jinak. To platí též pro sponzorování akcí nebo činností, které se týkají několika členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo se konají v několika členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor nebo dosahují přeshraničních účinků jiným způsobem.

(2) Reklamou na tabákové výrobky se rozumí též

a) jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku,

b) distribuce tabákového výrobku zdarma, jejímž účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku nebo distribuce zdarma, která má takový přímý či nepřímý účinek v souvislosti se sponzorováním podle odstavce 1,

c) reklama, která se nezmiňuje přímo o tabákovém výrobku, ale využívá ochranné známky1a), emblému nebo jiného charakteristického rysu tabákového výrobku, pokud dále není stanoveno jinak.

A preventivistická reklama využívá typického vzhledu krabičky cigaret. Takže inzerát protidrogovky je velice sporný nejen z hlediska toho, zda není v rozporu se zákonem o šíření toxikomanie, ale také v tom aspektu, zda se nejedná o reklamu na cigarety. Šířenou novinami prodejnými i dětem.

Nejsem právník, takže se nemohu pouštět do podrobných kompetentních analýz, a nejsem také sebevrah, abych podával na plukovníka Frydrycha, šéfa jedné z nejmocnějších policejních složek u nás, stížnost, nebo dokonce trestní oznámení. Protidrogovka má na občany netušený vliv, policisté z Národní protidrogové centrály zasahovali například ve slavné cause na Úřadě vlády ČR, kdy byla zatčena paní Nagyová, a věřím, že by mi to oplatili. Takže se s věcí nedá nic dělat a zbývá jediná naděje. Plukovník Frydrych je čestný muž, který jistě neuhýbá před následky svých činů. A proto věřím, že za tu nesmyslnou reklamu na cigarety podepsanou Národní protidrogovou centrálou podá trestní oznámení sám na sebe.
Česko bez prezidenta?

Miloš Zeman je v nemocnici a detaily o jeho zdravotním stavu zůstávají tajné. I přes to vydala ÚVN informaci, že prezident není schopen vykonávat pracovní povinnosti.

Indispozice hlavy státu může ztížit povolební vyjednávání a formování nové sněmovny a vlády. Navíc se ukazuje, že prezidentovo okolí nejedná čestně a vyvstává podezření, že kancléř Mynář a lidé okolo něj porušili zákon.

Co se stane když prezident nemůže vládnout? Jsou oprávněné důvody pro zbavení Zemana funkce? Jak se k prezidentovi chová jeho okolí?


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejčtenější