Petr Nečas

Petr Nečas Zdroj: Jan Ignác Říha

MAREK STONIŠ: Nečasova svatba jako řemen

Není máj, natož první. Ani hrdliččin nezve ku lásce hlas. Ale co na tom, i podzim může být lásky čas. Důkazem toho je, že si v rozmezí několika dnů řekly své ANO! dva nejsledovanější české páry – Iveta Bartošová s Josefem Rychtářem a Jana Nagyová s Petrem Nečasem.

Přestože oba obřady proběhly s vyloučením veřejnosti, podařilo se nám dostát novinářské cti a aspoň o tom druhém přinést autentické svědectví: Za obnos 3575 převoditelných rublů jsme totiž zakoupili od majorů Šlachty a Ištvana přepis odposlechu, který česká tajná policie instalovala do svatební síně ve Mšelích, kde svatební obřad proběhl. Vedl jej starosta Mšel Jindřich Ptáčník (NSZČMV – Nezávislé sdružení za čistý mšenský vzduch) a Reflex jako jediné médium přináší doslovný přepis jeho svatební řeči:

„Vážení snoubenci, vážení svatební hosté!

Dnes prožíváte velmi významný okamžik, který se nesmazatelně zapíše do vašich myslí a srdcí. A musím přiznat, že nejen do vašich, ale dokonce i našich. Každý, kdo v poslední době prošel kolem vás, kdo spatřil vaši fotografii v novinách nebo si přečetl byť jen úryvek vyšetřovacího spisu, musel zůstat v němém úžasu – jsou to opravdu ti dva lidé, jaké jsme je znali dříve?

Vy, snoubenče pane Petře, jste se stal z tak trochu tichého, ušlápnutého, a – promiňte mi ten výraz – dokonce i neprůbojného politika mužem razantním, nesmlouvavým a pevným jako skála. Neohroženě své přítomné snoubence Janě rozrážíte vzduch, zaháníte od ní hmyz v podobě policie, státních zástupců i novinářů. Vy, takový domácí tichošlápek, jste dokonce sebral odvahu a zapudil svou bývalou rodinu, která se pro vás stala kamenem uvázaným na krk vlastního osudu. A postavil jste se stranickým Jidášům i posměváčkům z opozice, pevně jste se Janou nechal chytit za ruku a veřejně prohlásil: Ano, milujeme se. Milovali jsme se i v dobách, kdy jsem ji nechal vyplácet odměny na Úřadu vlády ČR!

A teď k vám, snoubenko Jano. Dokonce i vaši blízcí vás znali jako ženu, která by pro intriku na kongresu, jednu pěkně dokonanou personální čistku denně na sekčním odboru nebo luxusní kabelku pořízenou za veřejné peníze klidně upsala svou duši ďáblu. Toho všeho jste se vzdala, nechala tahat po soudech i vazebních věznicích, smýkat bulvárem, ale to všechno proto, abyste mohla stanout dnes zde, v této obřadní síni. A to po boku svého snoubence Petra, který už nemá nic, čím by mohl oslnit ženu povrchní, marnivou, pyšnou a rozhazovačnou; zkrátka takovou, za jakou vás mylně považoval až do dnešního dne celý svět.

A já tvrdím, že za to všechno vděčíte zázraku zvanému láska. To ona, a ne peníze a hmotné statky pomáhá překonávat všechny nepřízně osudu. To láska činí každý den, byť za zamřížovaným oknem, neopakovatelným zázrakem, který nikdy neomrzí. Učiňte proto ze svého nastávajícího manželství tvrz lásky; tvrz, kterou beranidlem nenávisti neprorazí žádní Ištvanové dneška.

Táži se vás tedy, pane Nečasi, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou Nagyovou a budete jí oporou v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci?“

„*****“ (Odpověď nám z důvodu možného maření vyšetřování majorové Šlachta a Ištvan zakázali publikovat.)

„A táži se vás, slečno Nagyová, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem Nečasem, budete mu oporou v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci?“

„*****“ (Odpověď nám z důvodu možného maření vyšetřování majorové Šlachta a Ištvan zakázali publikovat.)

„Tímto prohlašuji váš sňatek za pravoplatně *****“. (Odpověď nám z důvodu možného maření vyšetřování majorové Šlachta a Ištvan zakázali publikovat.)