nahoru

Levice chtivá majetku pořád škodí

Jan Jandourek17. června 2012 • 10:37
Kostel neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích
Kostel neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích
• foto: 
Profimedia.cz

Je to ubíjející téma. Jedna moje mediální kolegyně to vyjádřila slovy: „Půjdu do důchodu a pořád ještě budu psát o církevních restitucích. Je mladá, takže to zní dost pesimisticky. Ale není třeba se bát, nás, jako lidi zdravého rozumu tyhle populistické politické bytosti neunaví.

 

Levice mařila v minulých dnech práci Sněmovny, která by se měla věnovat důležitějším věcem, obstrukcemi. Obstrukce jsou legální, ale jiná věc je, jestli nejsou škodlivé. Ale dobře, pokud nezaberou argumenty jednou, je třeba je opakovat. Kardinál Dominik Duka je teď shrnul docela přesně a stačí citovat.

 

Pokud jde o společenský souhlas, tak s posledním návrhem zákona souhlasí nejen církve a Federace židovských obcí, ale i vláda, taky Svaz měst a obcí, Agrární komora a Asociace soukromých zemědělců.

 

Pak je tu tvrzení, že majetek církve stejně ukradly. Na to Duka skoro bonmotem říká: „Jestliže tedy církve nic nevlastnily, nemohly žádný majetek ukrást ani v době předhusitské, ani v době pobělohorské, jak občas bývá církvím předhazováno. Na základě historických studií dnes víme, že náhrady či restituce po Bílé hoře ve prospěch církevních právnických osob tvořily 0,8 procenta tehdejších pobělohorských restitucí.“

 

A teď ohledně oněch děsivě vypadajících miliard: „Hodnota nemovitého majetku činí 134 miliard. Nezapočítávají se náhrady za movitý a živý či neživý inventář, rovněž tak není vypláceno odškodnění z ušlého výnosu, což činí 160 miliard Kč. Není vyplácen doplatek za sebefinancování ve výši 20 miliard Kč na pokrytí celého rozpočtu církve. Rovněž tak není restituováno patronátní právo v rozsahu 100 miliard Kč, protože neproběhla skutečná restituce majetku bývalých patronů. Nejsou restituovány finanční prostředky z fundací ve výši cirka 20 miliard korun atd. Můžeme tedy říci, že částečné odškodnění se pohybuje ve výši 25 – 30 procent bývalého nemovitého a movitého majetku a dalších finančních zdrojů.“

 

Takže kolik stát, který po únoru 1948 kradl, vlastně vrátí?

 

 

„Současný zákon, který navrací 25 – 30 procent původního majetku církvím, postupuje zbylý nemovitý majetek současným držitelům, tj. městům, obcím, soukromým právnickým osobám. Vydávat se tedy bude jedině ten majetek, který je v tuto chvíli ve vlastnictví státu.“

 

Pokud jde o to, jestli církvi něco patřilo nebo ne, což je téma, které tak zajímá poněkud pozapomenutou spisovatelku Lenku Procházkovou a která tak na sebe chtěla nejspíš upozornit: církev za vlastníka majetku považoval občanský zákoník z roku 1811 i Československý stát po roce 1918.

 

Důkazem je pozemková reforma, která zacházela s církevními majiteli jako s každým jiným soukromým vlastníkem. (Jen na okraj k Procházkové - o své poslední knize apokryfního vyprávění o Ježíšovi řekla: „Sundala jsem Ježíše z kříže, abych ho vrátila lidem.“ Tak to se zbytečně nadřela, jednak to už udělali jiní a dávno, jednak Ježíš pak vstal z mrtvých, tak není potřeba ho odnikud sundávat.)

 

Chtít předem výčet toho, co se má církvím vracet, je zbytečné. Pro možnost vydání platí jako v případě všech vydání předložení výpisu z pozemkových knih, který nesmí být starší než půl roku. Jednotlivé církevní subjekty zažádají a stát posoudí, zda má žadatel nárok. Katolická církev ostatně už dnes platí polovinu provozu ze svého, z příspěvků věřících. Jiné církve nejspíš ještě více, protože je to tak dáno jejich historickou tradicí. Kardinál Dominik Duka nakonec konstatuje, že i církve se mají za co omlouvat a činí tak.

 

 

Jde o to, že to nejsou církve, kdo je chtivý majetku. Majetku je chtivá levá část našeho politického spektra. Natahují se po něčem, co jim nepatří. Komunistům nikdo nikdy všechno nesebral. Jejich režim byl zákonem označen za zločinný, ale stejně si sedí ve své rezidenci v ulici Politických vězňů. (Hezký paradox.)

 

Socialisté dostali svůj Lidový dům, o který se roky soudili. Přitom kontinuita dnešní a předúnorové sociální demokracie je dost pochybná, zatímco u církví je tak jasně prokazatelná, že je škoda argumentací ztrácet čas. Legrační je, jak se ukázalo, že ani sociální demokraté, ani komunisté se o svůj majetek neumí starat. A to chtějí řídit stát a mít na starosti naše peníze. Zábavné. Na co dosud sáhli, to prodělalo.

 

Důvod obstrukcí je ale jasný. Vyprázdněná levice, která nemá žádné velké téma a teď je (pokud jde o socialisty) postižena Rathovou aférou. Tam ještě není zcela jasné, co všechno dalšího vyleze na povrch. Jako posledně posloužily v krajských volbách poplatky u doktora, což s těmito volbami nijak nesouviselo, teď se budou hodit takzvané církevní restituce.

 

Je potřeba hodit lidem nějakou návnadu. I kdyby to mělo uškodit všem.

 

Jan Jandourek
Autor je redaktorem MF DNES

 Klíčová slova: janjandourek, rxrxDiskuse ke článku

 

Nejčtenější