Lidé ve Valašském Meziříčí opět protestovali kvůli kauze řeky Bečva.

Lidé ve Valašském Meziříčí opět protestovali kvůli kauze řeky Bečva. Zdroj: Weronika Bersz-Letki Sanneh

Lidé ve Valašském Meziříčí opět protestovali kvůli kauze řeky Bečva.
Lidé ve Valašském Meziříčí opět protestovali kvůli kauze řeky Bečva.
Lidé ve Valašském Meziříčí opět protestovali kvůli kauze řeky Bečva.
Lidé ve Valašském Meziříčí opět protestovali kvůli kauze řeky Bečva.
7
Fotogalerie

Adéla Knapová: Demokracii a Bečvu máme jen jednu. Obojí potřebuje aktivní občanskou společnost

V pátek 17. listopadu se odpoledne na náměstí ve Valašském Meziříčí konalo shromáždění nejen na podporu demokracie a na oslavu dne, kdy jsme si před čtyřiatřiceti lety vybojovali konec totalitního režimu a návrat svobody. Setkání, chcete-li demonstrace, na které nakonec v mrazivém dni dorazilo podle organizátorů úctyhodných 200 občanů, sice oslavovalo fakt, že se můžeme svobodně a bez represí veřejně scházet, ale hlavně upozorňovalo na to, že pokud bude normální, aby stát - jeho čelní představitelé, státní úředníci, policie a justice - (ne)fungoval tak, jako v kauze otrávené řeky Bečvy, pak je naše demokracie nemocná a ne mocná.

Bez nás Bečva vyšumí

V kauze Bečva se od začátku angažují stovky místních občanů a také nemálo vědců a expertů. Demonstrace za řádné vyšetření zřejmě největší ekologické katastrofy našich moderních dějin se nejen na náměstí ve Valašském Meziříčí (neboť otráven byl takzvaný valašskomeziříčský úsek Bečvy) konaly za poslední tři roky opakovaně. A jak se ukázalo, nevedly téměř k ničemu. Nepočítáme-li zcela zásadní aktivní zapojení mnoha právem rozhněvaných a rozhořčených občanů. Dalším výsledkem byla už jen občasná PR vystoupení politiků, kteří se na akcích ukázali, přidali se k rozhořčení místních, cosi slíbili a… nic.

Oni přece nic dělat nemůžou, sdělují ať již přímo nebo mezi řádky. Rozhodně nemůžou zasahovat do živé kauzy, opakují (přestože bývalý premiér Babiš a jeho ministr Brabec přesně to dělali a oni, tehdy ještě v opozici, slibovali, že až je zvolíme, vystaví jim za to tvrdý účet).

Tentokrát 17.listopadu mezi občany Valmezu zavítal ministr životního prostředí Petr Hladík. Ubezpečil všechny, že jejich frustraci sdílí a že už pracuje na tom, aby žádné další “Bečvy” nebyly.

Senátorka Jitka Seitlová, jež se kauze jako jedna z mála politiků od začátku věnuje, si pochvalovala, jak se díky aktivismu lidí kolem Bečvy najednou začalo víc dbát na čistotu řek. Počet nahlášených podezřelých událostí týkajících se znečištění vod se prý od té doby v naší zemi znásobil. Lidé si víc všímají a hlásí to.

Tož tedy jásejme, občané se probírají z letargie. Ale co dál? Jak se ta hlášení řeší? Kolik bylo rozdáno pokut a postihů? Jaká zjednána náprava? Nevíme. Stejně jako jsme neslyšeli, jak bude dál řešena právě Bečva. Ta už totiž, zdá se, pro politiky v podstatě vyšuměla.

A proto sice byli občané na náměstí ve Valašském Meziříčí rádi, že mezi ně politici přišli, zároveň však mnozí dál přirozeně cítí frustraci - slibů už slyšeli dost. Je třeba činů. Je třeba, aby se katastrofa na Bečvě skutečně vyšetřila a aby padly tresty. Aby byli hnáni k zodpovědnosti a případně potrestáni všichni v celémřetězci záměrných selhání, manipulování s důkazy, odklánění vyšetřování a jeho ovlivňování.

Na náměstí ve Valmezu se bohužel opět ukázalo, že bez neustálého tlaku aktivních občanů Bečva vyšumí. Už k tomu příliš nechybí…

Výzva premiérovi a ministrům

O tom, co všechno se od neděle 20. září 2020, kdy byla nejživější středoevropská řeka Bečva otrávena v délce čtyřiceti kilometrů dosud nezjištěnou toxickou látkou a trýznivou smrtí uhynulo výrazně víc než 40 tun ryb a dalších živočichů, dělo a co ne, jak to celé nedávno u soudu ve Vsetíně dopadlo (byť zatím nepravomocně) a jak selhal celý systém, jsme v Reflexu mnohokrát detailně psali.

Také jsme přinášeli odborné názory předních českých vědců s mezinárodním renomé, kteří byli zděšeni nejen účelovostí a neprofesionalitou vyšetřování, ale také faktem, že při tom byly zcela popírány přírodní a fyzikální zákony.

I vzhledem k tomu prý nemohou někteří profesoři a experti po vynesení šokujícího rozsudku (Bečvu podle něj otrávila rožnovská firma Energoaqua, ale nikdo za to nebyl odsouzen, šlo o pouhý přestupek) mlčet. Sepsali proto otevřený dopis premiérovi, ministrům vnitra, spravedlnosti, životního prostředí a zemědělství, kde po nich požadují konkrétní kroky. Tento dopis mohou občané podpořit svým podpisem - a právě i na náměstí ve Valašském Meziříčí se petice k této výzvě podepisovala. Text dopisu a petice jsou na www.becvanevysumi.cz

Dva z iniciátorů dopisu, CSc. prof. RNDr. Jakub Hruška a PhD. a Ing. Stanislav Pernický, spolu s autorkou textu, jež zastupovala média, která se kauzou od začátku zabývají, na shromáždění u příležitosti 17.listopadu vystoupili. Oba konstatovali svou hlubokou frustraci.

Občanská společnost, která je naprostý základ svobodné demokratické společnosti, může být sebevíc aktivní, ale bez toho, aniž by její aktivity byly propsány do následných kroků její politické reprezentace, není demokracie funkční. Bohužel právě to se ale zjevně děje. Hlas nespokojených občanů sice může zaznít hlasitě a veřejně bez postihu, za což jsme všichni vděčni, neboť víme, že to není samozřejmost, ale už nenásleduje druhý krok - nejsou vyslyšeni volenými zástupci. Že to tak bylo za oligarchy Babiše se dalo pochopit, byť i tehdy to bylo nepřijatelné. Že se tak chová i současná vláda, jejíž někteří členové se před třemi lety z opoziční pozice holedbali v médiích, jak se osobně za vyšetření Bečvy zasadí, aby nakonec reálně po zvolení nic neudělali, je neobhajitelné.