VZP eviduje 200 tisic dlužníků.

VZP eviduje 200 tisic dlužníků. Zdroj: Foto ara

Milostivé léto rozjede svoji třetí sezonu. Finančních restů vůči státu se mohou zbavit především živnostníci

V sobotu 1. července vypukne další kolo oddlužovací akce „Milostivé léto“, tentokráte již s pořadovou číslovkou 3. Zatímco první dvě vlny této akce cílily především na dlužníky z řad široké veřejnosti, nadcházející pardon má odpustit dluhy především osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) a částečně i firmám. Kýžené úlevy se totiž budou dotýkat dluhů u správy sociálního pojištění, finančního úřadu a celní správy. Milostivé léto 3 má trvat až do konce listopadu letošního roku.

Jak to bude celé fungovat? Podmínkou je, že žadatelé musí nejprve uhradit svůj původní dluh, který na odvodech, daních či pokutách nezaplatili. Například výši dlužného pojistného včetně penále z dlužného pojistného a exekučních nákladů si může dlužník zjistit prostřednictvím nové služby ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Když dlužník uhradí svoji dlužnou jistinu, zažádá u sociální správy o odpuštění penále a exekuční srážky při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění a na příspěvku na politiku zaměstnanosti. Ale pozor, časový termín, za který může požádat o zahlazení sankcí, končí 30. zářím loňského roku.

Toto datum bylo stanoveno záměrně. Právě na konci loňského září se totiž začalo o možnosti uskutečnění další vlny Milostivého léta ve veřejném prostoru mluvit a autoři záměru se chtěli vyhnout možnosti zneužití, kdy by v další vlně lidé žádali i o odpuštění dluhů, které od loňského září doteď záměrně neplatili.

Oproti minulosti je i další novinkou fakt, že lidé tentokrát nemusí původní dluh, pokud bude vyšší než pět tisíc korun, zaplatit najednou. Dlužníci si mohou splátku rozložit. Dluh do 50 tisíc korun budou moct splácet dvanáct měsíců. Dluh, který tuto částku přesáhne, pak až pět let.

Kromě odpuštění penále a úroků by v rámci nadcházejícího Milostivého léta mělo dojít i k zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Týkat se má jak fyzických, tak právnických osob. Půjde o zánik takzvaně „bagatelních“ nedoplatků na dani i na příslušenství, a to bez ohledu na jejich druh. Tímto bagatelním nedoplatkem má být jednotlivý nedoplatek nedosahující výše 200 korun nebo v případě daně z nemovitých věcí 30 korun. Bude-li mít dlužník více těchto bagatelních nedoplatků, bude podmínkou jejich zániku to, že jejich součet u jednoho správce daně nesmí překročit 1000 korun.

Stát očekává, že mu třetí vlna Milostivého léta vynese miliardy korun, v ideálním případě by se mohlo jednat i o nižší desítky miliard korun. Například podle statistik má nějaký dluh na sociálním pojištění až 700 tisíc lidí a mezi firmami je na tomto pojištění dlužníků přes čtvrt milionu z nich. Pokud by všichni dlužníci své závazky na sociálním pojištění splatili, stát by získal přes 50 miliard. Takovými velkými optimisty ale být nemůžeme. Nicméně další vlna Milostivého léta je krok dobrým směrem, který dá řadě lidí možnost vystoupit ze stínu a srovnat své účty se státem. Na začátku prosince uvidíme, kolik lidí si to uvědomilo a tuto možnost docenilo.