google

google Zdroj: Reuters

Google bohatne na cizím obsahu, ale platí jen malým vydavatelům. Snaží se tak uchlácholit média i Brusel

Google News Showcase. Tak se jmenuje program, který v úterý v České republice spustil internetový obr Google a v jehož rámci bude platit médiím za využívání jejich zpravodajského obsahu. Je sice hezké a možná i svým způsobem prestižní, že Česko je první zemí v regionu střední a východní Evropy, v níž Google tento produkt uvádí, nicméně licenční smlouvy na užívání děl byly uzavřeny jen s pěti vesměs menšími či malými vydavatelstvími.

Výsledkem tak je paskvil, který zcela netransparentně dělí vydavatelství v zemi na dvě skupiny a čtenářům příliš užitku nepřinese, protože většinu obsahu webů pokrývají vydavatelství, která do tohoto projektu nejsou zapojena. Navíc celá záležitost pomůže společnosti Google v její PR kampani.

Na úvod upřesněme, že čtenáři v České republice mohou číst na základě licenční smlouvy ve Zprávách Google a v kanálu Discover články z produkce vydavatelství Echo Media, Economia, Forum 24, Internet Info a N media. Kolik jednotlivé vydavatelské domy za poskytnutý obsah dostanou peněz, a tedy jaké jsou licenční podmínky, je tajné a podmínky nebyly zveřejněny.

Krok ze strany společnosti Google je třeba vnímat jako další přiznání si neudržitelnosti dosavadního stavu, kdy velké internetové společnosti bohatnou na sdílení autorských děl, textů, obrázků či skladeb, za které jejich autorům neplatí a ani se o zisk s nimi nedělí. Ostatně Google, Facebook a další společnosti vedou po celém světě v této věci řadu sporů a výsledky vyznívají v jejich neprospěch.

Pro úplnost dodejme, že s vyjasněním podmínek a narovnáním celé situace počítá i novela autorského zákona přijatá Evropským parlamentem na jaře 2019. Podle ní mají všechny unijní země povinnost tuto novelu přijmout do svého právního řádu nejpozději do 7. června letošního roku. V Česku se tak dosud ještě nestalo.

Situace v České republice je zvláštní v tom, že není patrné, na základě čeho vybral Google právě těchto pět vydavatelství a proč se celého projektu neúčastní i další vydavatelské domy, tedy i ty, které jsou hlavními hráči na tuzemském mediálním trhu. Určitou nápovědou by bylo i zveřejnění licenčních podmínek.

Z těchto kusých indicií lze celou situaci ohodnotit jako taktický tah společnosti Google, která teď už může říkat, že v Česku za obsah vydavatelům platí a podvoluje se tlaku Bruselu a očekáváním plynoucím z brzké novely autorského zákona. Věcí druhou je, že ve Zprávách Google bude vzhledem k omezené velikosti zmíněných nakladatelství jen zlomek skutečného zpravodajství nebo autorských materiálů, které byly v celém Česku v reálném čase vytvořeny. Krok Google jde určitě správným směrem, nicméně k ideálnímu stavu je podobných kroků udělat ještě celou řadu. Obrazně řečeno, malá mediální vlčata se nažrala, ale obrovská Google megakoza zůstala celá.