nahoru

Vladimír Mertlík: Nechoď, Vašku, s pány na led. Maturita - včera, dnes a zítra 

Vladimír Mertlík 22. září 2020 • 17:30
Vladimír Mertlík: Nechoď, Vašku, s pány na led. Maturita - včera, dnes a zítra 
foto: ČTK / Šimánek Vít

Zkušeného čtenáře komentářů Zpětného zrcátka jistě nepřekvapí, že včera na síti vydaný text „Konec poseroutky aneb Opravdu si někdo myslí, že zdravotnictví řídil ministr?“ byl do redakce zaslán již v pátek v podvečer. V uvedeném textu se Zpětné zrcátko v žádném případě nepostavilo bezvýhradně za kroky a činy ministra Adama Vojtěcha, ale hájilo jeho právo na výběr a volbu těchto kroků i právo svobody jejich autora při rozhodování o jejich implementaci, má-li při případném neúspěchu nést zodpovědnost.

Pondělní vynucená Vojtěchova rezignace pak postavila ohlédnutí Zpětného zrcátka – s původním autorským názvem „Nechte zpívat Vojtěcha!“ – do ještě ostřejšího světla a dala mu větší váhu. Zvláště ve chvíli, kdy unikla informace, že o jeho „rezignaci“ bylo rozhodnuto už v pátek večer! Nebylo tedy potřeba schopností vizionářských, aby se do písmene potvrdila podezření Zpětného zrcátka o korelaci veličin AV a AB působících ve „válce s covidem“. Pochybnosti nebyly ani o tom, že ve chvíli vítězství slízne smetanu premiér, zatímco v opačném případě bude ministr Vojtěch obětním beránkem rituálně podříznutým jako obětina kultu volebních preferencí. A tak se také stalo!

Dopolední a hlavně večerní vystoupení Andreje Babiše však přineslo mimo několika odstavců prázdných frází a kýčovitých apelů na nutnost vzájemné lásky, přátelství, hlavně však loajality s vládou a jejím vedením i obdivuhodnou nestydatost v pasáži krokodýlích slz nad Adamem Vojtěchem, který „jak se za čas ukáže, byl nejlepším ministrem zdravotnictví, slušný, poctivý a pracovitý člověk, kterého jsem si přivedl na ministerstvo financí a sám jsem si ho vychoval. Udělal veliký kus práce a je třeba mu poděkovat. Není divu, že je unavený a znechucený politikou…“

Komentář k apelu na národ se dá shrnout do věty: „Kecy v kleci.“ Pohřební řeči za Adama Vojtěcha slovem: „Fuj!“ Ve snaze o záchranu padajících preferencí Babišova fanklubu ANO se probral i prezident a namísto obvyklých několikaměsíčních úvah rozhodl o přijetí rezignace starého ministra a jmenování nového dřív, než se udělá klička na šňůrce od pyžamových kalhot.

Pokud ve včerejším ohlédnutí Zpětné zrcátko zvažovalo motivaci ministra Vojtěcha, proč ze sebe nechal tak dlouho dělat osla, pak dnes je její hledání jen ztráta času. Pokud se umělecky nadaný a ambicemi překypující ministr domníval, že může být „ten, kdo tančí s vlky“, pak dnes už ví, že platí poučení Karla Havlíčka Borovského:

„Nechoď, Vašku, s pány na led,

mnohý příklad známe,

že pán sklouzne a sedlák si

za něj nohy zláme.“

Ale není třeba exministra Vojtěcha litovat. Byl na vodítku příliš dlouho, než aby to byla jen náhoda, přílišná slušnost či ochota se obětovat za zdraví národa. Očekávat vděk za to, že vše podřídil přáním a potřebám jednoho muže, není jen naivita, je to hloupost. „Vděk“ je v politice a byznysu sprosté slovo! Průzkumy prostě nedaly jeho psovodovi jinou možnost. Ve chvíli, kdy se v průzkumech nejpopulárnějších politiků objevil Andrej Babiš až za červenou mikinou a na záda mu dýchal jím vycvičený milý voříšek Vojtěch, pak nezbylo než zavelet: „Nejslabší, máte padáka!“

Zároveň s promořováním, zamořováním, rekordy v počtu pandemií zasažených, počítáním mrtvých, pozitivních bez příznaků a negativních s příznaky se plíživě a dlouhodobě šíří pandemie mnohem horší. Pandemie debilizace a analfabetizace společnosti budoucích generací. V minulých dnech se ve vší tichosti rozeběhla a málem prošla bez povšimnutí novela zákona o hrazení asistentů pro zdravotně postižené žáky základních škol. Ukázalo se, že nikdo z hrdinů a bojovníků za práva slepic v klecích – ne že by nepatřily do výběhů – nemá potřebu bojovat za právo dětí na vzdělání odpovídající jejich intelektu. Jako nepřekonatelná překážka stačí jejich snížená mobilita či vrozené onemocnění, které je bez asistence ohrožuje na životě. Marně se pokouší Zpětné zrcátko zachytit ozvěnu hysterických výkřiků ministryně Maláčové a jejích soudruhů kolegů o tom, kdo má a nemá rád děti, když jim upírá základní práva. Po dlouhotrvající vlně masáže, že handicapované děti nemají mezi zdravými co dělat, přišla nová rázová vlna. Prostě jim sebereme prachy a ať táhnou do ústavů.

Využít inkluze by přitom potřebovala většina Poslanecké sněmovny, snad proto zde asistenti jsou placeni více než skvěle. Je tu však ještě větší nebezpečí, výše řečené. Roky již trvá diskuze o tom, co má a nemá být součástí maturitních zkoušek, aby jejich obtížnost budoucí studenty příliš neobtěžovala. Výsledky maturitních zkoušek, které jsou rok od roku horší, vedou ke snadnému řešení. První půjde matematika a začíná se šeptat také o příliš těžké a složité češtině… Když jsou blbí, tak je k tomu nebudeme nutit a ten papír nakonec stejně dostanou.

A co takhle zavést maturitu z chatování, psaní SMS, professionals influencers a sjíždění Tik Toku? Zpětné zrcátko přináší ukázku metodického listu, který stojí za povšimnutí i na ministerstvu školství, pokud tam je ještě někdo, kdo je schopen jej absorbovat:    

Themata písemných zkoušek maturitních r. 1885.

a)    pro abiturienty gymnasijní

Z latiny:

1.     Překlad z češtiny do latiny: Abrahama z Günterrodu „Život Yenofontův“ až po slova „Když Cyrus již měl proti bratru svému válečně vytáhnouti“.

(Z Jirečkovy antologie II. d. str. 305, ve III. vyd.)

2.     Překlad z latiny do češtiny: Z Vergiliovy Aeneidy kn. VIII. vr. 228–272 „Hercules a Cacus“.

Z řečtiny:

Z Demosthenovy (ed. Westermann) „Řeči o věnci“ 169–173 – Atheny po

zprávě o dobytí Elateje.

Z češtiny:

„Versate diu, quit ferre recusent, quit valeant humeri“. (Ep. Ad Pis.) Řeč

abiturientova o volbě povolání.

Z matematiky:

1.     Které hodnoty má neznámá v rovnici 10000 x [(log x)3 – 5log x] = 1 

2.     Kolik litrů drží nádoba, tvořící zkomolený kužel, je-li strana s = 629 m, hloubka v = 621 m a je-li obvod obou krajných kruhů v pomru 4:5

3.     Vyhledati jest geometrické místo všech bodů, z nichž k parabole po dvou vedené tečny pravé úhly svírají.

Z němčiny:

„Die Verdienste der katholischen Kirsche um die Cultur“. (Abhandlung)

b)    pro abiturienty reálné

Z češtiny:

„Války výborně sloužily vědě zeměpisné“. (Rozprava doložena buď příklady z dějin.)

Z frančiny:

Překlad z frančiny do češtiny: „Victoire remportée par Charles Martel sur les Arabes entre Tours et Poitiers p. Sisminde de Sismondi“. Od začátku článku na str. 60 až ke slovům: …postérieurs de deus siécles á cette epoque. str. 31

Z mathematiky:

1.     Jest řešiti rovnici [2 x-1] x- √x  = 16 x- √x  

2.     Trojúhelník, jehož strana c = 5 dm a přilehlé k ní úhly ∝= 98°11´ 35´´ a ɞ = 20° 18´ 25´´; otáčí se kolem strany c; který jest obsah, který povrch tělesa rotačního?

3.     Najděte body, ve kterých přímka T dotýkající se hyperboly H= 9 x2  - 16 y2  - 144 = 0 v bodě M, jehož x1 = 5 a pořadnice y1 > 0, seče asymptoty K a L hyperboly H a vypočítejte ploský obsah trojúhelníka omezeného asymptotami K a L a přímkou T.

Z deskriptivní geometrie:

1.     Sestrojte osu dvou mimoběžek, z nichž jedna jest rovnoběžná s půdorysnou, druhá s nárysnou.

2.     Zobraziti průseč šikmého trojbokého hranolu, jehož podstava jest v půdorysně s rovinou (všeobecné polohy) a sestrojiti síť jedné části

3.     Na první rovině stojí přímý kužel kruhový; střed podstavy(-12, -28,0), její poloměr = 6; výška kužele = 15.

Když jest střed promítání = (0 + 60 + 10) a úběžník paprsků světla = (+12, -4), má se určiti vržený a vlastní stín.

Ústní maturitnou zkoušku řídil pan c.k. zemský inspektor školní Jan Kosina. Při ní uznáno všech 16 oktavánů dospělými, 7 z nich s vyznamenáním, jak v seznamu na str. 38 vyznačeno.

Máte to? Dáte to? Srovnání tehdejšího systému vzdělávání s dnešním i jejich dopady na společnost nechejme na zvážení laskavého čtenáře. Možná by stálo za to, rozdat otázky v Poslanecké sněmovně a na vládě…

A to je vše, co jsem dnes zahlédl ve Zpětném zrcátku, váš Vladimír Mertlík

Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

E15
Nejčtenější