Vojtěch Filip, Zdeněk Ondráček

Vojtěch Filip, Zdeněk Ondráček Zdroj: ČTK / David Taneček, Vít Šimánek

Šéf komunistů Filip či mlátička Ondráček jsou podle platného zákona odpovědni za zločiny

Některé výroky, kterými častují veřejnost komunisté Vojtěch Filip či Zdeněk Ondráček, jsou nestoudné, jdou proti českým národním zájmům a nahrávají putinovskému Rusku. Navíc je říkají lidé, kteří jsou podle platného Zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (č. 198/1993 Sb.) také odpovědni za zločiny spáchané v minulosti. Zákon to výslovně zmiňuje. Je proto nepřijatelné, aby byl například Filip místopředsedou Poslanecké sněmovny.

V Zákoně o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu se mimo jiné praví, že komunistický režim panující v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný (§ 2, odst. 1) a že Komunistická strana Československa byla (stejně jako podobné organizace založené na její ideologii) organizací zločinnou a zavrženíhodnou (§ 2, odst. 2). Zajímavé je ale také jiné konstatování. Přikládám proto doslovnou citaci ze zákona, který byl schválen v červenci 1993 a v platnost vstoupil 1. srpna téhož roku:

„Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona."

Tolik platná právní norma. A zopakujme si, že se v ní konstatuje, že za zločinný způsob vlády v naší zemi v letech 1948-1989 je odpovědna Komunistická strana Československa, její vedení i členové. Ještě jednou – zodpovědní jsou i členové.

Členem zločinecké Komunistické strany Československa byl před rokem 1989 například dnešní předseda KSČM Vojtěch Filip. Ten vstoupil do KSČ v roce 1983 (od roku 1985 navíc udržoval kontakt s komunistickou tajnou policií StB).

Poslanec JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., známý jako policejní mlátička za protirežimních demonstrací před revolucí v listopadu 1989, do zločinecké totalitní KSČ vstoupil v srpnu 1989. Tedy v době, kdy do ní dobrovolně vstupoval pouze člověk, který podporoval zločiny režimu z vypočítavosti a přesvědčení. Kovaný bolševik a v současnosti také poslanec, Miroslav Grebeníček, byl v KSČ od roku 1975.

Není ovšem ani dnešní či předrevoluční komunista stejný jako jiný komunista. Poslanec Jiří Dolejš (v KSČ byl od ledna 1989) se ke zločinům bývalého režimu nehlásí. Nevytrubuje, že totalitní režim byl dobrý.

V předrevoluční komunistické straně byly miliony lidí a podle zákona č. 198/1993 Sb. bychom vlastně mohli označit všechny členy jako „zločince“. To by ale nebylo spravedlivé. Například členem této strany býval na konci 60. let i prezident Miloš Zeman, podle svých vlastních slov z ní kvůli nesouhlasu s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy vystoupil a ani dnes někdejší režim nechválí. Členem KSČ byl od roku 1980 i premiér Andrej Babiš. Podle všeho tak učinil z vypočítavosti a kariérismu. Dnes říká, že udělal chybu a není na své členství pyšný. Alespoň něco. Mnoho známých i neznámých předrevolučních komunistů se nakonec své ideologie vzdalo a opustilo ji. Někteří se dokonce omluvili. Budiž, respektujme to.

Ovšem pro zastydlé bolševiky, jakými jsou Vojtěch Filip či Zdeněk Ondráček, kteří nadále podporují zrůdné myšlenky minulosti a obhajují zločiny komunismu, nelze najít žádné pochopení. Podle zákona č.198/1993 Sb., jsou jako členové bývalé KSČ za zločiny také odpovědní, navíc se k nim stále hlásí. Přesto si pořád někdo myslí, že Filip má být místopředsedou Poslanecké sněmovny. To je nevábná vizitka všech, kteří ho do funkce volili. Doporučuji všem těmto lidem, aby si prostudovali zákon č.198/1993 Sb. Pořád platí.      

Česká a světová levice chce radikálně obnovit svět. Čeká nás nový socialismus? Více najdete v novém tištěném Reflexu >>>

Reflex 21/2020Reflex 21/2020|Archív