nahoru

Léčivé konopí

Jiří X. Doležal 22. dubna 2010 • 11:51
Dr. Lumír Ondřej Hanuš
Dr. Lumír Ondřej Hanuš
• foto: 
archív

Profesor Lumír Ondřej Hanuš vystudoval analytickou chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1970 se začal věnovat výzkumu hašiše a marihuany, na konci sedmdesátých let prováděl v USA výzkum konopí a kokových listů. V roce 1990 přijal pozvání z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kde působí dodnes. Zde se mu také podařil významný objev – spolu s kolegou izolovali v mozku první endocannabinoidní látku – anandamid. Je členem mezinárodní společnosti pro výzkum cannabinoidů, působí v redakční radě časopisu Adiktologie.

 

Pokud vím, jste první český a možná i evropský - natolik nejsem vzdělán - vědec, kdo začal systematicky zkoumat účinky marihuany z lékařského a biochemického hlediska. Bylo to v sedmdesátých letech minulého století. Co vás k tomu už tehdy dovedlo?

 

Tuto Vaši větu musím upřesnit. První se léčebnými účinky konopí na popud nestora českých hygieniků Jana Kabelíka začal zabývat Zdeněk Krejčí z LF UP v Olomouci. Spolu s Františkem Šantavým izolovali z konopí první cannabinoidní kyselinu, kyselinu cannabidiolovou, která je antibakteriálně účinná. Poskytli materiál několika klinikám a tak v roce 1954 proběhla na lékařské fakultě UP konference na téma Konopí jako lék. Ti byli ve světě opravdu první. Ve světě tato skutečnost není moc známá, neboť vše bylo opublikováno česky v univerzitních Aktech. Kdyby to bývalo bylo publikováno anglicky v nějakém západním časopise, jistě by to bývalo mělo zcela jiný dopad. To, že jsem u prof. Krejčího začal tuto rostlinu vědecky zkoumat zřejmě nebyla náhoda. V každém případě jsem o této atraktivní rostlině věděl hodně a kupředu mne hnala touha po poznání. Paradoxem bylo, že když jsem ji na dvou pozemcích pěstoval, nikdo z kolemjdoucích nedokázal určit, o jakou rostlinu se jedná. Dneska by se něco takového určitě nemohlo stát.

 

Znáte už odpověď na otázku, co vlastně v mozku marihuana dělá? Nejsem lékař, tak pochopím jen opravdu jednoduchý výklad...

 

Při kouření marihuany se do mozku dostanou cannabinoidní látky. Tou aktivní je THC (klíč), který se váže na cannabinoidní receptor (zámek). Zapadnutím klíče do zámku jsou vyvolány biochemické procesy, jejichž výsledkem jsou příjemné pocity. Aktivace či inhibice cannabinoidního receptoru má vliv na člověka a léčbu jeho nemoci.

 

Pokud byste to však přece jen chtěl odborněji: Aktivní složka marihuany, D9-tetrahydrocannabinol, projevuje své účinky vazbou na cannabinoidní receptory na presynaptických nervových zakončeních v mozku. Vázání D9-THC na  cannabinoidní receptory aktivuje G-protein a aktivuje/inhibuje řadu signálních transdukčních drah. G-protein inhibuje přímo vápníkové a sodíkové, na napětí závislé, kanály typu N a P/Q a nepřímo inhibuje prostřednictvím adenylát cyklázy vápníkové kanály typu A. Vázání D9-THC a aktivace G-proteinu také aktivuje dovnitř směřující draslíkové kanály a MAP kinázovou signální dráhu. Souhrnným účinkem těchto drah jsou euforické pocity  spojene s užitím marihuany.

 

Prošel jste jako vědec vědecká pracoviště celého světa. Kde všude jste marihuanu zkoumal?

 

Hlavní výzkum konopí a jeho produktů, tedy výzkum cannabinoidů a také endocannabinoidů jsem prováděl na lékařské fakultě v Olomouci, dále v Ústavu analytické chemie ČSAV v Brně, na School of  Pharmacy na Univerzitě v Mississippi, na NIDDK a na NIAAA v National Institutes of Health v Bethesdě a na School of Pharmacy na Heberejské Univerzitě v Jeruzalémě.

 

Už dvacet let působíte na Hebrejské univerzitě a tam jste také objevil anandamid. Mohl byste tento objev našim čtenářům - laikům nějak představit?

 

Když byla v roce 1964 identifikována aktivní látka v konopí, (-)-trans-D9-tetrahydrocannabinol (THC), obrátila se pozornost vědců na zkoumání účinků této látky na organizmus. Zdálo se, že tato látka působí na organizmus prostřednictvím dosud neznámého receptoru. Ten v roce 1988 objevil William Anthony Devane z USA. To byl obrovský krok kupředu. Nyní se vědělo, že ligand z rostliny, tedy THC, se váže na receptor v mozku (představte si cannabinoidní receptor v mozku jako zámek a ligand jako klíč, který do něj zapadne a "jeho pootočením" spustí biochemické procesy, které jsou pro náš organismus důležité. Už to, že cannabinoidní receptory jsou jedny z nejhojnějších receptoru v organizmu svědčí o tom, jak jsou důležité.       Všem bylo zcela jasné, že tělo nemá receptory proto, aby čekalo, až někdo náhodně vykouří marihuanu. A tak dalším cílem bylo izolovat z organismu ligand tělu vlastní, který se váže na cannabinoidní receptory. Pracovali jsme na tomto projektu s Billem Devane. Já jsem jako analytický chemik izoloval a on jako molekulární farmakolog prověřil mnou izolované látky na aktivitu na cannabinoidní receptor. Po jeden a půl roce intenzivní práce jsem měl v ruce čistý endocannabinoid, který jsme nazvali anandamid (ananda znamená v sanskrtu vnitřní štěstí a slůvko amid vyjadřovalo chemickou podstatu izolované látky).

 

Když se podíváte do vědecké literatury, zjistíte, že naše práce o izolaci anandamidu je k dnešnímu dni (16.3.2010) citována 2436 x.  Pokud se podíváte, které práce se zajímaly o anandamid, najdete jich 3352. A o endocannabinoidy jako takové mělo zájem 5172 prací! Svědčí to o tom, že tato problematika je intenzivně studována s jediným cílem – uplatněním v lékařské praxi.

 

Vaše slavná přednáška, kterou jste přednesl v ČR, se jmenovala Jak je důležité být endocannabinoidem? Proč tak upřednostňujete právě endocannabinoidy? Já si systematicky dodávám exocannabinoidy (skunk) už třicet let, a jsem s tím docela spokojen...

 

Endocannabinoidy jsou důležité proto, že jsou tělu vlastní a jejich studium nám může pomoci objasnit řadu procesů v organismu (a také již řadu procesů objasnilo), jak ovlivňují člověka ve zdraví a v nemoci. Osobně jsem izoloval čtyři endocannabinoidy a na charakterizaci pátého jsem se podílel. Nejvíce jsou zkoumány ten první (anandamid) a páty (2-arachidonoylglycerol, 2-AG). Dneska existují ve světě celé laboratoře specializované pouze na endocannabinoidy. Takže cosi se mi podařilo tímto objevem ovlivnit. Přiznávám, že ten pocit hřeje.

Lze říci, že cannabinoidy působí v organismu podobně jako endocannabinoidy. Objasnění všech těchto procesů nám také napovídá, k čemu je která látka užitečná, jak ji využít k léčbě.

Kuřáci cigaret mají častěji rakovinu v souvislosti s kouřením nežli nekuřáci. Nikoliv však kuřáci konopí. Kouření konopí přispívá k rakovině dýchacích cest nepatrnou měrou. Tím nechci říci, že je kouření marihuany v pořádku. Kouření marihuany je stejně škodlivé jako kouření cigaret. Není zde třeba s nikým diskutovat o škodlivosti cigaretových zplodin, ať již je cigareta ubalena z jakéhokoliv rostlinného materiálu.

Marihuana jako léčebné konopí by neměla být nikdy nemocným při léčbě kouřena  (i když účinek při tomto použití se dostavuje rychleji a pacientům ve většině případů tato forma nejlépe vyhovuje). Měla  by být vpravena do organismu pomocí vaporizéru (při tomto způsobu použití nevzniká velké množství toxických a kancerogenních látek jako při kouření) nebo orálně.

Nezákonnost užívání konopí nahrává především obchodníkům s drogami, kteří je prodávají na černém trhu za přemrštěné ceny. Podobně bych hodnotil ty, kteří seženou nemocnému léčebné konopí za přemrštěnou cenu (a nemocný je bohužel nucen tuto cenu respektovat, pokud se chce léčit, jinou alternativu nemá). Legalizace léčebného konopí by tuto negativní stránku černého obchodu odstranila. Takže zákon by měl tolerovat uživatele hašiše a marihuany a místo toho se soustředit na vývozce a dovozce drog a dealery.

Váš skunk Vám k rekreačním účelům naprosto postačuje. My Však potřebujeme konopí jako lék a nemůžeme se omezit jen na vlastní rostlinu. Syntetizujeme deriváty jak cannabinoidů, tak endocannabinoidů za účelem zvýšení jejich účinnosti. Vy jako zdravý člověk více jako marihuanu nepotřebujete, i když jsme syntetizovali v naší laboratoři látky, deriváty cannabinoidů, které jsou mnohonásobně účinnější nežli THC.

Pro plnoletého, duševně zcela zdravého člověka by marihuana neměla být žádným zdravotním problémem. Když pijeme alkohol, neměli bychom sedat za volant – totéž by mělo platit i po požití marihuany.

 

Největší pozornost dnes přitahují léčebné účinky marihuany. Vy jste v oboru finální autoritou - takže má skutečně konopí léčivé účinky? Na jaké nemoci?

 

Je holou pravdou, že léčebné účinky marihuany přitahovaly pozornost již před několika tisíci lety – a také byla k léčbě užívána. Snad jen posledních asi 70 let marihuaně nepřálo a tak se z léčby vytratila (přesněji řečeno byla vytracena). Ano, marihuana je léčivá a stále se objevují nové a nové vědecké práce, které tuto skutečnost potvrzují. Prakticky se dneska používá legálně především v paliativní léčbě, ale má navíc – může nejen odstraňovat nepříjemné příznaky, ale i léčit. Skutečností je, že každý má z důvodů nelegálnosti marihuany strach s ní pracovat a tak v tomto směru jde praxe kupředu hlemýždím krokem. Za všechny nemoci, na které se používá bych zde jmenoval abecedně AIDS, Alzheimerovu chorobu, epilepsii, glaukomu, Huntingtonovu chorobu, Parkinsonovu chorobu, rakovinu, reumatoidní artritidu, roztroušenou sklerózu či Tourettův syndrom. Dále je významná třeba při léčbě bolestí. Nesmíme zde zapomenout na neuroprotektivní či antibakteriální účinky konopí.

Nebylo by správné si myslet, že marihuana je jakési panaceum, které každému stoprocentně pomůže. Konopí je léčivé na rozdíl od jiných léků na celou plejádu nemocí a záleží jen na tom, v jaké stavu a stádiu nemoci je pacient – konopí mu může pomoci ať již při léčbě či v beznadějném stavu k příjemnějšímu přechodu na onen svět (což je také velice důležité). Při léčbě je třeba brát v potaz řadu kritérií – stáří a pohlaví jedince, stádium jeho nemoci, duševní stav nemocného (pesimizmus léčbě nepomáhá), podpora okolí a společnosti (když se jedinec léčí a je při tom v rozporu se zákonem, nijak mu to psychicky při léčbě nepomáhá) a hlavně kvalita léčebného konopí (záleží na množství obsahových látek v rostlině a jejich vzájemném poměru – řada pacientů může koupit na černém trhu za velký peníz konopí v kvalitě, která není k léčbě vhodná)!

 

Musel jsem nedávno seznámit jednoho staršího gentlemana s mým kamarádem dealerem - onomu gentlemanovi našli ALS a on se potřebuje léčit, tak mu nezbývá než kupovat marihuanu od dealera. Kde na světě už mají pacienti právo koupit si konopí, když je potřebují k léčbě, v lékárně? A kdy se toho dočkáme u nás?

 

Není mi známo, kde na světě se léčená marihuana v lékárně prodává. V Izraeli, kde je použití marihuany nelegální, se léčí marihuanou asi dva tisíce pacientů. Marihuanu dostávaji k tomuto účelu zcela zdarma! Samozřejmě jsou země, kde je nemocnému povoleno si ke své léčbě konopí vypěstovat. V České republice, jak jsem se informoval, dá nemocný na černém trhu za léčebnou dávku konopí (asi 0,5 kg či 60 gramů extraktu) nejméně sto tisíc korun. To je nedůstojné a jen rychlá legalizace léčebného konopí může tuto křivdu napravit. Takže doufám, že se dočkáte legalizace léčebného konopí brzy!

 

Úplně na závěr - Vy sám jste, nebo nejste rekreačním uživatelem konopných drog?

 

Asi Vás překvapím, ale opravdu jsem nikdy konopí ani jeho produkty (hašiš či marihuanu) na sobě nevyzkoušel. Jsem v životě dostatečně spokojený a nepotřebuji si život vylepšovat pomocí THC. Sportuji, raduji se ze života a tím produkuji ve svém těle anandamid, naše vnitřní štěstí, a ten mi dává dostatek přirozené radosti. Konopí mám v záloze pro případ, že bych onemocněl a lékaři by mi nemohli pomoci, ale k tomu, jak doufám, nedojde. Mým cílem je cíl každého – zemřít v co nejvyšším věku z plného zdraví!

Navíc Vás jistě potěším tvrzením, že se marihuanou živím již 40 let a tak nemohu riskovat ztrátu zaměstnání v tomto oboru.Diskuse ke článku