Video placeholde

Kvíz: Byl prvorozený syn dobyvatele Čingischána… skutečně Čingischána?

Mongolské hordy pohnuly historií celého euroasijského kontinentu. Z vůle velkých chánů umírala celá města, téměř celý známý svět se jim klaněl. Ale o muži, který tohle všechno odstartoval, toho moc lidí příliš neví. Kolik toho víte vy o Čingischánovi?