nahoru

Překvapivý archeologický nález: Dlouhé neolitické domy i obydlí Keltů zbrzdí výstavbu obchvatu Chrudimi

ČTK 12. dubna 2019 • 13:27
Archeologové objevili u Chrudimi sídliště z mladší doby kamenné
Archeologové objevili u Chrudimi sídliště z mladší doby kamenné
• foto: 
ČTK

Archeologové pracují na průzkumu trasy druhé části budoucího obchvatu Chrudimi. Překvapivým objevem byl nález pozůstatků několika sídlišť z mladší doby kamenné. Velmi dobře se dochovaly půdorysy více než pěti takzvaných dlouhých domů. To se při běžných průzkumech například před stavbou rodinného domu nemůže podařit, řekl dnes ČTK archeolog Regionálního muzea v Chrudimi Jan Musil, který se na průzkumu podílí.

"Tady se nám vyrýsovaly kompletně celé půdorysy, které jdou napříč silnicí, popřípadě paralelně. Je to učebnicový příklad neolitické architektury," uvedl Musil.

Na sídlištích archeologové objevili i hliníky, odpadní jámy a další objekty. Nálezy patří do období kultury s lineární keramikou, kultury s vypíchanou keramikou a kultury lengyelské, což je pro tuto oblast vzácné, i z pozdějších období doby bronzové a halštatského období.

"Lokality se nacházejí na okraji starého sídelního území, dál už jsou jen izolované nálezy pravěkých kultur. Máme doložen další posun pravěkých lidí od úrodného Polabí směrem k Železným horám," řekl Musil.

Keltská obydlí

Odborníci při průzkumu nacházejí značné množství úlomků keramiky, štípaných a broušených kamenných předmětů. Nalezli také kostrové hroby takzvaných skrčenců kultury únětické v sídlištních objektech nebo tři urnové hroby kultury lužických popelnicových polí z doby bronzové. "Velmi zajímavý nález představuje i obydlí historicky dobře známých Keltů," uvedl Tomáš Zavoral, vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea.

Soutěž na archeologický průzkum vyhrála společnost Eurovia. Podle její mluvčí Ivety Štočkové se na trase 4,57 kilometru provádí zkušební rýhování, skončit by mělo v dubnu. Místa s pozitivním výskytem archeologických situací odborníci plošně zkoumají. Původně měla terénní část průzkumu trvat do konce léta. "Kvůli neočekávanému objevu výjimečného naleziště se termín dokončení prodlouží, nicméně předpoklad ukončení je v tomto roce," uvedla Štočková. Zahájení vlastní výstavby by se tak mohlo opozdit.

ČTK


Klíčová slova: archeologie, nález, Chrudim, KeltovéDiskuse ke článku