Před 100 lety zemřel předposlední rakouský císař, český a uherský král František Josef I. | Reflex.cz
nahoru

Před 100 lety zemřel předposlední rakouský císař, český a uherský král František Josef I.

Jaroslav Šajtar21. listopadu 2016 • 10:00
František Josef I.
František Josef I.
• foto: 
Wikimedia

Jedenadvacátého listopadu 1916 zemřel v Schönbrunnu po osmašedesáti letech panování František Josef I. z rodu habsbursko-lotrinského. Stalo se tak uprostřed požáru první světové války, již v podstatě proti své vůli rozpoutal a která vyústila v rozpad mnohonárodní podunajské monarchie a vznik nástupnických států.

Na trůn nastoupil již v osmnácti letech. V minulosti byl představován především jako zastánce absolutní panovnické moci a katolického klerikalismu, odpůrce všech demokratických snah a novot. Zazlívali mu, že nesplnil příslib daný reskripty z let 1870 a 1871, že obnoví stará práva Českého království a nechá se korunovat českým králem.

Manžel bez něhy a otec bez srdce

Profesor pařížské Sorbonny, slavista a velký přítel českého národa Ernest Denis o něm napsal: „František Josef I. žil jen tak dlouho, aby konečně zaplatil spravedlivou pokutu za své chyby a zločiny. V posledních letech se tvořila pošetilá legenda o tomto zlovolném starci, který nastoupil s rukama krví rudýma a který končí vládu svou uprostřed krveprolití! Tento kavalír uvolil se státi přívěskem pirátských Hohenzollernů, kteří se obořili na jeho sídelní město!

Padl na kolena a prosil, pak teprve panovačnou manželku zabil
DAN HRUBÝ 13. listopadu 2016 • 10:37

Padl na kolena a prosil, pak teprve panovačnou manželku zabil

Tento katolický kníže poslal své pluky na pomoc lotrům, vrahům a banditům, kteří pálí katedrály! Jeho soukromý život byl bez důstojnosti a jeho veřejný život beze cti. Zradil své nejvěrnější služebníky, zrušil své nejposvátnější sliby! Manžel bez něhy, otec bez srdce, pobožnůstkář bez víry, král bez statečnosti, šlechtic beze cti a nejúhlavnější nepřítel Čechů a všech Slovanů, představuje dobře dynastii habsburskou, která nezrodila ani jednoho velikého panovníka, ani jednoho čestného muže. S ním kácí se Rakousko, o němž řekl Gladstone, že plodilo na světě vždy jen zlo. V nové Evropě, která se rodí, není již pro ně místa! Hrobaři, odneste tu mrchu! Ať na těchto zříceninách zrodí se svět míru – svobody – bratrství! Místo pro národ český!!!“

Obdivovatele romantické filmové trilogie Sissi takové břitké hodnocení určitě nepotěší.

Moc příkré odsouzení

Je zjevné, že ve světle historických faktů tak radikální odsouzení neobstojí. Přežívalo sice v dobách první republiky, ale již po Mnichovu se ozývaly hlasy: „Tři sta let jsme trpěli a teď jsme v pr.....“ Ve skutečnosti za panování Františka Josefa I. Češi triumfálně ukončili proces národního obrození a zařadili se mezi všestranně kulturně vyspělé národy.

Angeliku vystřídala neméně kostýmní romantická limonádka – trilogie Sissi

V porovnání s režimy, které se objevily později, se epocha Franze Josefa jeví téměř jako idylka, pravda, nebýt první světové války. Po porážce Rakouska ve válce s Pruskem nastalo dlouhé období míru a hospodářského rozkvětu, nepočítáme-li okupaci Bosny a Hercegoviny, jež ovšem představovala pouhou epizodu.

Zatímco v sousedním Rakousku stařičký mocnář dodnes slouží jako dobře se prodávající turistický artikl (lze zakoupit džbánky s jeho podobiznou, kuchařky nabízející císařskou tabuli apod.), u nás v posledních letech stoupá zájem o nezkreslený výklad historie jeho předlouhé vlády. A to je dobře. Ať se nám to totiž líbí, nebo ne, staletou minulost spojující nás s Rakouskem, a Františkem Josefem zvlášť nemůžeme jen tak zapomenout.

Klikněte na tabulku pro její zvětšeníKlikněte na tabulku pro její zvětšení

Z uvedeného přehledu vyplývá, že Rakousko v éře Františka Josefa I. se dokázalo vypořádat s různými revoltami a vítězilo v konfliktech menšího rozsahu a významu, zato však prohrávalo ty velké a klíčové. Příkladem je válka roku 1866, kdy Jižní armáda arcivévody Albrechta Friedricha Rudolfa sice porážela početně silnější Italy, avšak debakl Benedekovy Severní armády u Hradce Králové její úspěchy obrátil vniveč.

Více se o habsburském mocnáři dočtete v novém speciálu Reflexu, který vychází 21. listopadu.

Mrkající císař: Kupte si speciál Reflexu František Josef I. a jeho doba

V Rakousku je na prodej vila, kam chodil císař na zálety

Norbert Hofer, možný prezident Rakouska, chce zakázat burky a blokovat členství Turecka…

Jaroslav Šajtar
Diskuse ke článku

 

Kurzy měn
25,680
22,330
28,620
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější